Detālplānojumi

 

Stopiņu novada dome 11.12.2019 ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Mežirbes", Stopiņu novads apstiprināšanu" (protokols nr. 66, 2.8.p. ).

Detālplānojuma materiāli ir pieejami šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15275

Ar detālplānojumu var iepazīties Stopiņu novada domes 5.kab. (adrese Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) pašvaldības darba laikā.

 

Stopiņu novada dome 2019.gada 16.oktobrī  ir pieņēmusi lēmumu " Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Burtnieku ielā 34, Stopiņu nov." (protokols nr. 62, 3.16.p.).

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13143

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties Stopiņu novada domē (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) 5.kabinetā, pašvaldības darba laikā.

 

Detālplānojuma   “Saulīši” (1. z.g.) , Dreiliņi , Stopiņu novads (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 11.05.2005.lēmumu, protokols nr.6, saistošo noteikumu nr. 5/dp)  izmaiņas   īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr. 80960021207).

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8885

Paziņojums izdevumā “Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma apstiprināšanu https://vestnesis.lv/op/2017/182.TP1

 

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Noliktavu iela 2 (īpašuma kadastra nr. 80960021504), Garā iela 2 (īpašuma kadastra nr.80960021526), “Noliktavu iela Būmaņi” (īpašuma kadastra nr. 80960021493), Dreiliņos, Stopiņu novadā.

Lēmums par apstiprināšanu.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7348

 

Detālplānojums  īpašuma “Dimanti” (īpašuma kadastra nr. 80960070042)  zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads (kadastra apz.80960070173)

Lēmums par apstiprināšanu.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7440

Atpakaļ