Adrešu maiņa

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13.panta ceturtā daļa nosaka, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Tālāk noteikts,  ka pašvaldības lēmumu var izdot vispārīgā administratīvā akta veidā. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 1.panta trešajai daļai vispārīgais administratīvais akts ir lēmums, kuru likumā paredzētajos gadījumos iestāde izdod attiecībā uz individuāli nenoteiktu personu loku, kas atrodas konkrētos un identificējamos apstākļos. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts, tai skaitā vispārīgais administratīvais akts stājas spēkā ar tā paziņošanu adresātam. Adresācijas noteikumu 9.punktā noteikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.  

* * *

Stopiņu novada domes 19.05.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Getliņu ielā un Dālderu ielā, Rumbulā, Stopiņu novadā” (protokols nr. 110, p.2.5.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.
Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām.

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Jaunā adrese

1.

Granīta iela 28, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 5A, Rumbula, Stopiņu novads

2.

-

Getliņu iela 6, Rumbula, Stopiņu novads

3.

-

Getliņu iela 8, Rumbula, Stopiņu novads

4.

“Rozītes”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 12, Rumbula, Stopiņu novads

5.

-

Getliņu iela 16A, Rumbula, Stopiņu novads

6.

“Lukstiņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 16B, Rumbula, Stopiņu novads

7.

“Jaunlukstiņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 16C, Rumbula, Stopiņu novads

8.

“Kauliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 21, Rumbula, Stopiņu novads

9.

“Jaunjurkas”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 21A, Rumbula, Stopiņu novads

10.

“Podnieki”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 23, Rumbula, Stopiņu novads

11.

“Vizbulītes”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 23A, Rumbula, Stopiņu novads

12.

“Ramuti”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads

13.

Getliņu iela 9A, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 1, Rumbula, Stopiņu novads

14.

Getliņu iela 9, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 2, Rumbula, Stopiņu novads

15.

“Jaundālderi”, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 4, Rumbula, Stopiņu novads

16.

“Dālderi”, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 6, Rumbula, Stopiņu novads

17.

“Saulstari”, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 8, Rumbula, Stopiņu novads

18.

Getliņu iela 15, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 10, Rumbula, Stopiņu novads

Likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Rozītes”, “Kauliņi”, “Jaunjurkas”, “Podnieki”, “Vizbulītes”, “Ramuti”, Getliņu iela 9A, “Jaundālderi”, “Dālderi”, “Saulstari”.

Ar Stopiņu novada domes 19.05.2021. lēmumu par nosaukuma piešķiršanu Dālderu ielai var iepazīties ŠEIT.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 14., 17., 19., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.

(31.05.2021.)

 

Stopiņu novada domes  05.05.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Brīvnieku ielā, Rumbulā, Stopiņu novadā” (protokols nr. 109, p.2.12.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām būvēm:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Nomales”, Rumbula, Stopiņu novads

Brīvnieku iela 11, Rumbula, Stopiņu novads

2.

“Straujas”, Rumbula, Stopiņu novads

Brīvnieku iela 13, Rumbula, Stopiņu novads

3.

“Rumbula 4”, Rumbula, Stopiņu novads

Brīvnieku iela 19, Rumbula, Stopiņu novads

“Rumbula 4”-1, Rumbula, Stopiņu novads

Brīvnieku iela 19-1, Rumbula, Stopiņu novads

“Rumbula 4”-2, Rumbula, Stopiņu novads

Brīvnieku iela 19-2, Rumbula, Stopiņu novads

Ar lēmumu likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Nomales”, “Straujas”, “Rumbula 4”.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.

(08.05.2021.)

 

 

Stopiņu novada domes  05.05.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Depo ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā” (protokols nr. 109, p.2.6.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Mazrumpji”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Depo iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads

2.

Skudru iela 13, Dreiliņi, Stopiņu novads

Depo iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads

3.

Kļavu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads

Depo iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads

Ar lēmumu likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: Skudru iela 13, “Mazrumpji”.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.

(08.05.2021.)

 

 

Stopiņu novada domes  05.05.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Mainīt adreses zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām, telpu grupām, kas atrodas ārpus ciema teritorijas” (protokols nr. 109, p.2.5.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.

Ar lēmumu mainītas adreses zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām, telpu grupām, kas atrodas ārpus ciema teritorijas:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Ozolaine”, Līči, Stopiņu novads

“Ozolaine”, Stopiņu novads

2.

“Garkalni”, Līči, Stopiņu novads

“Garkalni”, Stopiņu novads

3.

“Ezermalas”, Līči, Stopiņu novads

“Ezermalas”, Stopiņu novads

4.

“Spārītes”, Līči, Stopiņu novads

“Spārītes”, Stopiņu novads

5.

“Cekules atpūtas māja”, Cekule, Stopiņu novads

“Cekules atpūtas māja”, Stopiņu novads

6.

“Jugla 1”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”, Stopiņu novads

“Jugla 1”-1, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-1, Stopiņu novads

“Jugla 1”-2, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-2, Stopiņu novads

“Jugla 1”-3, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-3, Stopiņu novads

“Jugla 1”-4, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-4, Stopiņu novads

“Jugla 1”-5, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-5, Stopiņu novads

“Jugla 1”-6, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-6, Stopiņu novads

“Jugla 1”-7, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-7, Stopiņu novads

“Jugla 1”-8, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-8, Stopiņu novads

7.

“Jugla 2”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 2”, Stopiņu novads

“Jugla 2”-1, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 2”-1, Stopiņu novads

“Jugla 2”-2, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 2”-2, Stopiņu novads

“Jugla 2”-3, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 2”-3, Stopiņu novads

“Jugla 2”-4, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 2”-4, Stopiņu novads

8.

“Dupuri”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Dupuri”, Stopiņu novads

9.

“Bataljons”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Bataljons”, Stopiņu novads

10.

“Mežnoras”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Mežnoras”, Stopiņu novads

11.

“Priedaines”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Priedaines”, Stopiņu novads

12.

“Rozes”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Rozes”, Stopiņu novads

13.

“Zerviņi”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Zerviņi”, Stopiņu novads

14.

“Caunas”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Caunas”, Stopiņu novads

15.

“Dreimaņi”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Dreimaņi”, Stopiņu novads

16.

“Gaidas”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Gaidas”, Stopiņu novads

17.

“Lielkalni”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Lielkalni”, Stopiņu novads

18.

“Liepkalni”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Liepkalni”, Stopiņu novads

19.

“Līvlandi”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Līvlandi”, Stopiņu novads

20.

“Silziedi”, Vālodzes, Stopiņu novads

“Silziedi”, Stopiņu novads

21.

“Zīles”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Zīles”, Dreiliņi, Stopiņu novads

22.

“Kazarmas 10. km”, Rumbula, Stopiņu novads

“Kazarmas 10. km”, Stopiņu novads

 

Ar lēmumu mainītas adreses zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām, kas šobrīd atrodas ciema teritorijā:

Nr. p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Transformatoru apakšstacija T-4807”, Stopiņu novads

“Transformatoru apakšstacija T-4807”, Upeslejas, Stopiņu novads

2.

“Stārķu Ligzda 4”, Stopiņu novads

Dambja iela 16, Līči, Stopiņu novads

3.

“Gāzes regulēšanas stacija Rīga-3”, Stopiņu novads

“Gāzes regulēšanas stacija Rīga-3”, Saurieši, Stopiņu novads

4.

“Viesturi 4”, Stopiņu novads

“Viesturi 4”, Ulbroka, Stopiņu novads

5.

“Salenieki”, Stopiņu novads

“Salenieki”, Vālodzes, Stopiņu novads

6.

“Transformatoru apakšstacija T-4019”, Stopiņu novads

Institūta iela 3A, Ulbroka, Stopiņu novads

7.

“Transformatoru apakšstacija T-4021”, Stopiņu novads

Dauguļupes iela 4A, Ulbroka, Stopiņu novads

8.

“Transformatoru apakšstacija T-4305”, Stopiņu novads

“Transformatoru apakšstacija T-4305”, Vālodzes, Stopiņu novads

9.

“Zīles”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Zīles”, Dreiliņi, Stopiņu novads

10.

“Ulbrokas attīrīšanas iekārtas”, Stopiņu novads

“Ulbrokas attīrīšanas iekārtas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Ar lēmumu likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Stārķu ligzda Nr.4”, “Transformatoru apakšstacija T-4019”, “Transformatoru apakšstacija T-4021”, “Transformatoru apakšstacija T-4305”.

Ar lēmumu mainīta adrese zemes vienībai, kas šobrīd atrodas blakus esoša ciema teritorijā:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Zīles”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Zīles”, Dreiliņi, Stopiņu novads

 

Ar lēmumu likvidētas adreses zemes vienībām, kas nav adresācijas objekti (nav primāri apbūvei paredzēta zemes vienība) un saglabāti nosaukumus nekustamajiem īpašumiem:

Nr.p.k.

Līdzšinējā likvidējamā adrese

Saglabājams/ piešķirams nekustamā īpašuma nosaukums

1.

“Dižmeldri”, Līči, Stopiņu novads

“Krīvi”

2.

“Lejasmašēni”, Līči, Stopiņu novads

“Lejasmašēni”

3.

“Lapaiņi”, Līči, Stopiņu novads

“Lapaiņi”

4.

“Laimas”, Līči, Stopiņu novads

“Laimas”

5.

“Vilkačunora”, Līči, Stopiņu novads

“Vilkačunora”

6.

“Daktermuiža”, Cekule, Stopiņu novads

“Daktermuiža”

7.

“Strēlnieki”, Saurieši, Stopiņu novads

“Strēlnieki”

8.

“Liepas”, Saurieši, Stopiņu novads

“Liepas”

9.

“Ērikas”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Ērikas”

10.

“Lapsiņas”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Lapsiņas”

11.

“Kimbēni”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Kimbēni” (piešķirt jaunu)

12.

“Majorīši”, Vālodzes, Stopiņu novads

“Majorīšu mežs” (piešķirt jaunu)

13.

“Krūmiņi”, Vālodzes, Stopiņu novads

“Krūmiņi”

Ar lēmumu likvidēti ielas nosaukumi: Kulpu iela, Līči, Stopiņu novads, Kraukļu iela, Dreiliņi, Stopiņu novads, Pašvaldības iela, Ulbroka, Stopiņu novads.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.
(08.05.2021.)

 

Stopiņu novada domes  07.04.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Maskavas ielā, Rumbulā, Stopiņu novadā” (protokols nr. 107, p.2.11.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Pulpji”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 491, Rumbula, Stopiņu novads

2.

“Grebzdes”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 499, Rumbula, Stopiņu novads

3.

“Augstmaņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 503, Rumbula, Stopiņu novads

4.

“Salas 1”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 505, Rumbula, Stopiņu novads

5.

“Ventas”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 507, Rumbula, Stopiņu novads

6.

“Visdari”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 509, Rumbula, Stopiņu novads

Ar lēmumu likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Pulpji”, “Grebzdes”, “Augstmaņi”, “Salas-1”, “Ventas”, “Visdari”.

Grafiskais pielikums skatāms lēmuma izrakstā.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.

(12.04.2021.)

 

Stopiņu novada domes  10.03.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Bitenieku ielā, Rumbulā, Stopiņu novadā” (protokols nr. 105, p.2.3.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Bitenieki”, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 5, Rumbula, Stopiņu novads

2.

“Lapsenes”, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 7, Rumbula, Stopiņu novads

3.

“Lavenieki”, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 11, Rumbula, Stopiņu novads

4.

“Ārijas”, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 17, Rumbula, Stopiņu novads

5.

“Smilškalni”, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 19, Rumbula, Stopiņu novads

6.

“Valdas”, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 21, Rumbula, Stopiņu novads

7.

“Rimari”, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 12, Rumbula, Stopiņu novads

8.

“Bačkuri”, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 14, Rumbula, Stopiņu novads

9.

“Skudras”, Rumbula, Stopiņu novads

“Skudras”-1, Rumbula, Stopiņu novads

“Skudras”-2, Rumbula, Stopiņu novads

“Skudras”-3, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 16, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 16-1, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 16-2, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 16-3, Rumbula, Stopiņu novads

10.

“Aizvēji”, Stopiņu novads

Bitenieku iela 18, Rumbula, Stopiņu novads

11.

“Lieldimdas”, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 20, Rumbula, Stopiņu novads

12.

“Zemturi”, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 22, Rumbula, Stopiņu novads

13.

“Jaunzemturi”, Rumbula, Stopiņu novads

Bitenieku iela 24, Rumbula, Stopiņu novads

14.

-

Bitenieku iela 26, Rumbula, Stopiņu novads

Ar lēmumu likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Bitenieki”, “Lapsenes”, “Lavenieki”, “Ārijas”, “Smilškalni”, “Valdas”, “Rimari”, “Skudras”, “Aizvēji”, “Lieldimdas”, “Zemturi”.

Grafiskais pielikums skatāms lēmuma izrakstā.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 14., 17., 19., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.

(15.03.2021.)

 

Stopiņu novada domes  10.03.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Pārupes ielā, Ulbrokā, Stopiņu novadā” (protokols nr. 105, p.2.4.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

Acones iela 5A, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads

2.

“Mazie Ezerlīči”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads

3.

“Ezerlīči”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 16, Ulbroka, Stopiņu novads

4.

“Kaledi”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 18, Ulbroka, Stopiņu novads

5.

“Ezerkrasti”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 20, Ulbroka, Stopiņu novads

6.

“Meldri”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 22, Ulbroka, Stopiņu novads

7.

“Vērdiņi”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 24, Ulbroka, Stopiņu novads

Ar lēmumu likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Ezerlīči”, “Kaledi”, “Ezerkrasti”, “Meldri”, “Vērdiņi”. 

Grafiskais pielikums skatāms lēmuma izrakstā.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 14., 17., 19., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.

(15.03.2021.)

 

Stopiņu novada domes  02.12.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 97, p.2.13.) “Par adrešu maiņu Robežu ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā”.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.

p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Enkuri”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Robežu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads

2.

“Saivas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Robežu iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads

3.

“Ābelītes”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Robežu iela 6, Dreiliņi, Stopiņu novads

4.

“Villijas”, Dreiliņi, Stopiņu nov.

Robežu iela 8, Dreiliņi, Stopiņu novads

 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.

(15.12.2020.)

 

Stopiņu novada domes  02.12.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 97, p.2.12.) “Par adrešu maiņu Betona ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā”.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Skultes 1”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads

2.

“Skultes 1A”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads

3.

“Skultes 3”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 6, Dreiliņi, Stopiņu novads

4.

“Skultes 2”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 8, Dreiliņi, Stopiņu novads

5.

“Montas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads

6.

“Solvitas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 12, Dreiliņi, Stopiņu novads

7.

“Galiņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads

8.

“Jaungaliņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 3, Dreiliņi, Stopiņu novads

9.

“Jūras 1”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads

10.

“Jūras”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 9, Dreiliņi, Stopiņu novads

11.

“Kaijas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 11, Dreiliņi, Stopiņu novads

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu 

(15.12.2020.)

 

Stopiņu novada domes  11.11.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 96 2.5.p) “Par adrešu maiņu Ozolaines ielā, Līčos, Stopiņu novadā”

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.

p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Kokneši”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 1, Līči, Stopiņu novads

2.

“Vecpuiši”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 3, Līči, Stopiņu novads

3.

“Atmodas”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 5, Līči, Stopiņu novads

4.

“Stūrakmeņi”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 7, Līči, Stopiņu novads

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.

(24.11.2020.)

 

Stopiņu novada domes  11.11.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 96, 2.4.p) “Par adrešu maiņu Lubānas ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā”.

 Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.

p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Selgas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 156, Dreiliņi, Stopiņu novads

2.

“Zvirgzdi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 160, Dreiliņi, Stopiņu novads

3.

“Dreiliņu gāze”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 162, Dreiliņi, Stopiņu novads

4.

“Zeltiņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 166, Dreiliņi, Stopiņu novads

5.

“Vecjanuki”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 171, Dreiliņi, Stopiņu novads

6.

“Jaunjanuki”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 173, Dreiliņi, Stopiņu novads

7.

“Stūrīši”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 175, Dreiliņi, Stopiņu novads

8.

Smaidu iela 1A, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 177, Dreiliņi, Stopiņu novads

9.

Smaidu iela 1B, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 179, Dreiliņi, Stopiņu novads

10.

“Daumaņi 2”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 181, Dreiliņi, Stopiņu novads

11.

“Daumaņi 1”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 183, Dreiliņi, Stopiņu novads

12.

“Krūziņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 189, Dreiliņi, Stopiņu novads

13.

“Lieplejas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 191, Dreiliņi, Stopiņu novads

14.

“Teidas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 193, Dreiliņi, Stopiņu novads

15.

“Lieppumpuri”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 195, Dreiliņi, Stopiņu novads

16.

“Amoliņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 199, Dreiliņi, Stopiņu novads

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.

(24.11.2020.)

Upesleju ciemā pašvaldības ceļiem piešķirti ielu nosaukumi

Lēmums (vispārējs administratīvais akts)  par jaunajiem ielu nosaukumiem Skolas iela (iepriekšējais nosaukums “V34-Meža skola” ) un Zahārija Stopija iela (iepriekšējais nosaukums Ceļš Upesleju ciematā) pieņemti ar Stopiņu novada domes 17.06.2020. lēmumu, protokols Nr.83. Līdz ar jauno ielu nosaukumu adreses piešķiršanu 22.07.2020. ir pieņemts lēmums mainīt adreses Skolas ielas un Zahārija Stopija ielas pieguļošajām apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām. Attiecīgais lēmums publicēts Latvijas Vēstnesī 12.08.2020., līdz ar to tas stājas spēkā 12.08.2020. 

IELU SHĒMA JAUNO ADREŠU NOSKAIDROŠANAI UPESLEJĀS

KAS JĀDARA IEDZĪVOTĀJIEM, JA TIEK MAINĪTA ADRESE?

 

Atpakaļ