2 item(s)

$79.00

Stopiņu peldbaseins

 

No 6 augusta sāksies bērnu peldēt apmācības nodarbības:
pirmdien, trešdien, piektdien  
no plkst. 9. 15-10.00 (iesācēji)
no plkst. 16.30-17.15 (ar peldētprasmi)

Pieteikšanās un papildus informācija personīgi pie treneres, tālr. 25957272, Marija.

* * *

Adrese: Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu novads, LV-2130
Tālr. 67910220

Vadītāja, Ulbrokas sporta kompleksa direktore Aelita VEIPA
tālr.: 67910220, e-pasts: aelita.veipa@stopini.lv
Apmeklētāju pieņemšana: otrdien no plkst.9:00-13:00; ceturtdien no plkst.13:00-17:00.

* * *

Informācija vecākiem par bērnu peldēt apmācību grupām un individuālajiem audzēkņiem
Pamatojoties uz Ulbrokas sporta kompleksa nolikuma I daļu “Vispārīgie noteikumi” apakšpunkts 1.9. atgādinām, ka prioritāte sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai ir noteikta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. Personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, vieta sporta bāzes pieejamībai tiek nodrošināta rindas kārtībā.

* * *

Darba laiks vasarā (jūnijs - augusts):
Darba dienās:
Pirmdiena - Piektdiena no plkst. 09:00-22:00 apmeklētāji, pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem, uzrādot derīgu skolēnu apliecību līdz plkst.15:00 bezmaksas apmeklējums; apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.
Brīvdienās: 
Sestdiena - Svētdiena no plkst. 09:00-22:00, apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.

Bērnu peldēt apmācību grupu nodarbības sāksies 6.augustā, informācija pie treneres Marijas Šteinbergas, tālr.25957272.

Stopiņu peldbaseina darba laiks un izcenojumi

Darba laiks:

Darba dienās:
Pirmdiena - Piektdiena: no plkst. 08:00-15:00 Stopiņu novada izglītības iestādes; no plkst. 15:00-16:00 sanitārā stunda; no plkst. 16:00-23:00 apmeklētāji, komandu treniņi; apmeklētājiem ieeja līdz plkst. 21:45. 
Brīvdienās:
Sestdiena - no plkst. 09:00-22:00 apmeklētāji, komandu treniņi; apmeklētājiem ieeja līdz plkst. 20:45.
Svētdiena - no plkst. 09:00-22:00 apmeklētājiem ieeja līdz plkst. 20:45.

Darba laiks vasarā (jūnijs - augusts) un mācību gada laikā skolēnu brīvlaikos:
Darba dienās:
Pirmdiena - Piektdiena no plkst. 09:00-22:00 apmeklētāji, pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem, uzrādot derīgu skolēnu apliecību līdz plkst.15:00 bezmaksas apmeklējums; apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.
Brīvdienās:
Sestdiena - Svētdiena no plkst. 09:00-22:00, apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.

Ar Stopiņu novada domes 2010.gada 15.decembra sēdes lēmumu (prot.nr.40) Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni, uzrādot skolēnu apliecību Stopiņu peldbaseina atbildīgajam darbiniekam, ir atbrīvoti no maksas par peldbaseina izmantošanu skolēnu brīvlaikos, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.15:00. Stopiņu peldbaseina darba laiks akceptēts Stopiņu novada domes sēdē 2014.gada 27.augustā, prot.Nr.33.

Pirms došanās uz baseinu aicinām iepazīties ar  Stopiņu peldbaseina iekšējās kārtības noteikumiem.

Informējam, ka saskaņā ar 2014.gada 27.augustā Stopiņu novada domes sēdē pieņemto lēmumu, protokols Nr.33, veicot grozījumus 30.07.2014., apstiprinātajā Stopiņu novada Ulbrokas sporta kompleksa nolikumā ir noteikts, ka:  “1.9. Sporta pakalpojumi un sporta bāzes pieejamība, ko nodrošina Stopiņu novada Ulbrokas sporta komplekss, neatkarīgi no vecuma vai sociālās grupas piederības, ir noteikta šādā kārtībā: 1.9.1. prioritāte sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai ir noteikta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem; 1.9.2. personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, vieta sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai tiek nodrošināta rindas kārtībā”.

Peldbaseina noslogojums:

PIRMDIENA
16:30-17:15 bērnu grupas (Marija), 4.celiņš
17:30 -18:15 bērnu grupas (Marija), 4.celiņš
18.30-19:15  bērnu grupa (Marija), 4.celiņš
19:20-20:05  bērnu grupa (Marija), 4.celiņš
20:15-21:00  ūdens aerobika, 3., 4.celiņš
21:00-21:45  pieaugušo grupa (Ilze), 3., 4.celiņš

OTRDIENA
16:30-17:15 bērnu grupa (Pāvels), 4.celiņš
17:30-18:15 ūdens aerobika, 3., 4.celiņš
18:15-19:00 bērnu grupas (Pāvels), 4.celiņš
19:15-20:00 bērnu grupa (Pāvels), 4.celiņš
20:15-21:00 bērnu grupa (Pāvels), 4.celiņš

TREŠDIENA
16:30-17:15 bērnu grupas (Marija), 4.celiņš
17:30-18:15 bērnu grupas (Marija), 4.celiņš
18:30-19:15 bērnu grupa (Marija), 4.celiņš
19:30-20:15 bērnu grupa (Marija), 4.celiņš
20:15-21:00 pieaugušo grupa (Ilze), 3., 4.celiņš
21:00-21:45 pieaugušo grupa (Ilze), 3., 4.celiņš

CETURTDIENA
16:30-17:15 bērnu grupa (Pāvels), 4. celiņš
17:30-18:15 ūdens aerobika, 3., 4.celiņš
18:15-19:00 bērnu grupas (Pāvels), 4.celiņš
19:15-20:00 bērnu grupa (Pāvels), 4.celiņš
20:15-21:00 ūdens aerobika, 3., 4.celiņš

PIEKTDIENA
9:00-9:45 ūdens aerobika, 4.celiņš
10:00-10:45 ūdens aerobika grūtniecēm, 4.celiņš
16:30-17:15 bērnu grupa (Marija), 4.celiņš
17:30-18:15 bērnu grupas (Marija), 4.celiņš
18:30-19:15 bērnu grupa (Marija), 4.celiņš
19:30-20:15 bērnu grupa (Marija), 4.celiņš
20:15-21:00 bērnu grupa (Marija), 4.celiņš

SESTDIENA
9:15-10:00 bērnu grupa (Pāvels), 4.celiņš
10:00-11:00 „Grindeks”, peldceliņu noma, 3., 4.celiņš
11:00-11:45 bērnu grupa (Marija), 4.celiņš
12:00-12:45 bērnu grupa (Marija), 4.celiņš

SVĒTDIENA
19:00-19:45 pieaugušo grupa (Ilze), 3., 4. celiņš

Ulbrokas sporta kompleksa peldbaseina bērnu peldētapmācību grupu reģistrācijas rinda (24.11.2017.)

 

Pakalpojumu cenas

Pieaugušajiem viena apmeklējuma reize - 3.80 Euro

Pieaugušajiem - peldbaseins+sauna - 4.60 Euro

Abonements: 6 reizes - 22.20 Euro 
                      8 reizes - 28.50 Euro
                     10 reizes - 34.20 Euro

Bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem viena apmeklējuma reize - 2.60 Euro

Abonements: 6 reizes - 14.50 Euro
                      8 reizes - 18.20 Euro
                     10 reizes - 21.30 Euro

Ieejas biļeti un abonementu atļauts iegādāties tikai uzrādot skolēnu apliecību. Bērniem līdz 12 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes peldbaseinā ieeja tiks liegta.

Pensionāriem un represētajām personām - 1.40 Euro
Abonements: 10 reizes - 12.80 Euro

Maznodrošinātajām ģimenēm, invalīdiem, bāreņiem ieeja bez maksas, uzrādot Stopiņu novada domes Sociālā dienesta izziņu:
Katra mēneša 2.nedēļas – ceturtdiena 18.00 - 19.00;  4.nedēļas – ceturtdiena 18.00 – 19.00.

Ģimenes biļete

1. Divi vecāki un divi bērni vai daudzbērnu ģimene - 10.00 Euro
2. Viens vecāks un divi bērni - 7.10 Euro

Peldēšanas seansa ilgums 45 min.

Ūdens aerobika                            

Pirmdiena             20.15 - 21.00 
Otrdiena               17.30 - 18.15
Ceturtdiena           17.30 - 18.15;  20.15 - 21.00
Piektdiena            11.00 - 11.45

Maksa: ieeja - 2.10 Euro nodarbība - 3.60 Euro trenerim. Ir iespēja iegādāties abonementu.

Noteikumi:  Samaksu par treniņu veic pie trenera. Ūdens aerobikas nodarbības notiek tikai tad, ja uz nodarbību ir ieradušās vismaz 3 dalībnieki. Maksimālais skaits nodarbībā - 20 dalībnieki. Par dalībnieku skaitu un apmeklējuma sistēmu atbild ūdens aerobikas treneris.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja peldbaseinā bezmaksas.

Bērnu peldēšanas apmācība (no 7 gadu vecuma) - ieeja - 2.10 Euro, treniņš - 2.80 Euro.

Bērnu peldēšanas abonements peldēšanas apmācību grupām 10 reizēm - 19.90 Euro.

Informējam, ka saskaņā ar 2014.gada 27.augustā Stopiņu novada domes sēdē pieņemto lēmumu, protokols Nr.33, veicot grozījumus 30.07.2014., apstiprinātajā Stopiņu novada Ulbrokas sporta kompleksa nolikumā ir noteikts, ka:  “1.9. Sporta pakalpojumi un sporta bāzes pieejamība, ko nodrošina Stopiņu novada Ulbrokas sporta komplekss, neatkarīgi no vecuma vai sociālās grupas piederības, ir noteikta šādā kārtībā: 1.9.1. prioritāte sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai ir noteikta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem; 1.9.2. personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, vieta sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai tiek nodrošināta rindas kārtībā”.

Sauna + peldbaseins

Pieaugušajiem viena apmeklējuma reize - 4.60 Euro

Abonements:  6 reizes - 26.00 Euro
                       8 reizes - 33.00 Euro
                      
10 reizes - 39.10 Euro

Bērniem un jauniešiem no 7-18 gadiem viena apmeklējuma reize - 3.30 Euro

Abonements: 6 reizes - 18.40 Euro
                     8 reizes - 22.80 Euro
                    
10 reizes - 26.30 Euro

Pensionāriem un represētām personām viena apmeklējuma reize - 2.10 Euro 

Abonements: 10 reizes - 19.20 Euro                                              

Iegādājoties abonementus – sauna + baseins, seansa ilgums 60 min.

- Peldēšana peldbaseinā – 45 min., sauna -  15 min.
- Sauna – 45 min, peldēšanas peldbaseinā – 15 min.                                   

Uzmanību:

Visi abonementi, ko Jūs iegādājaties Stopiņu peldbaseinā derīgi trīs mēnešus no iegādāšanās brīža.

Dalības maksa peldēšanas sacensībās, kuras notiek divreiz gadā - "Pavasaris", "Ziema" - 1.40 Euro (Viens euro 40 centi) no sacensību dalībnieka. (Stopiņu novada domes 28.05.2014. sēdes lēmums, protokols Nr.27.).

Atpakaļ