2 item(s)

$79.00

Stopiņu peldbaseins

 

Adrese: Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu novads, LV-2130
Tālr. 67910220

Vadītāja, Ulbrokas sporta kompleksa direktore Aelita VEIPA
tālr.: 67910220, e-pasts: aelita.veipa@stopini.lv
Apmeklētāju pieņemšana: otrdien no plkst.9:00-13:00; ceturtdien no plkst.13:00-17:00.

No 3. jūlija līdz 30. jūlijam Stopiņu peldbaseins un Ulbrokas sporta komplekss slēgts. Tiks veikti remontdarbi.

Darba laiks vasarā (jūnijs un augusts):

Darba dienās:
Pirmdiena - Piektdiena no plkst. 09:00-22:00, apmeklētājiem ieeja līdz 20:45. Stopiņu novada vispārizglītojošo skolu skolēniem, uzrādot derīgu skolēnu apliecību līdz plkst.15:00 ieeja peldbaseinā bez maksas.
Brīvdienās: 
Sestdiena - Svētdiena no plkst. 09:00-22:00, apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.

Stopiņu peldbaseina darba laiks un izcenojumi

Darba laiks:

Darba dienās:
Pirmdiena - Piektdiena: no plkst. 08:00-15:00 Stopiņu novada izglītības iestādes; no plkst. 15:00-16:00 sanitārā stunda; no plkst. 16:00-23:00 apmeklētāji, komandu treniņi; apmeklētājiem ieeja līdz plkst. 21:45. 
Brīvdienās:
Sestdiena - no plkst. 09:00-22:00 apmeklētāji, komandu treniņi; apmeklētājiem ieeja līdz plkst. 20:45.
Svētdiena - no plkst. 09:00-22:00 apmeklētājiem ieeja līdz plkst. 20:45.

Darba laiks vasarā (jūnijs - augusts) un mācību gada laikā skolēnu brīvlaikos:
Darba dienās:
Pirmdiena - Piektdiena no plkst. 09:00-22:00 apmeklētāji, pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem, uzrādot derīgu skolēnu apliecību līdz plkst.15:00 bezmaksas apmeklējums; apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.
Brīvdienās:
Sestdiena - Svētdiena no plkst. 09:00-22:00, apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.

Ar Stopiņu novada domes 2010.gada 15.decembra sēdes lēmumu (prot.nr.40) Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni, uzrādot skolēnu apliecību Stopiņu peldbaseina atbildīgajam darbiniekam, ir atbrīvoti no maksas par peldbaseina izmantošanu skolēnu brīvlaikos, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.15:00. Stopiņu peldbaseina darba laiks akceptēts Stopiņu novada domes sēdē 2014.gada 27.augustā, prot.Nr.33.

Pirms došanās uz baseinu aicinām iepazīties ar  Stopiņu peldbaseina iekšējās kārtības noteikumiem.

Informējam, ka saskaņā ar 2014.gada 27.augustā Stopiņu novada domes sēdē pieņemto lēmumu, protokols Nr.33, veicot grozījumus 30.07.2014., apstiprinātajā Stopiņu novada Ulbrokas sporta kompleksa nolikumā ir noteikts, ka:  “1.9. Sporta pakalpojumi un sporta bāzes pieejamība, ko nodrošina Stopiņu novada Ulbrokas sporta komplekss, neatkarīgi no vecuma vai sociālās grupas piederības, ir noteikta šādā kārtībā: 1.9.1. prioritāte sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai ir noteikta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem; 1.9.2. personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, vieta sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai tiek nodrošināta rindas kārtībā”.

Peldbaseina noslogojums:

Diena

 Nodarbību laiks

 Baseina celiņš

Pirmdiena

16.30-17.15
17.30 -18.15
18.30-19.15  bērnu grupa (Marija)
19.20-20.05  bērnu grupa (Jeļena)
20.15-21.00  ūdens aerobika
21.00-21.45  pieaugušo grupa (Ilze)

4.celiņš
4.celiņš
4.celiņš
4.celiņš
3., 4.celiņi
4.celiņš

Otrdiena

16.15-17.00 bērnu grupa (Pāvels)
17.30-18.15 ūdens aerobika
18.15-19.00
19.15-20.00 bērnu grupa (Pāvels)
20.15-21.00 bērnu grupa (Jeļena)

4.celiņš
3., 4.celiņi
4.celiņš
4.celiņš
4.celiņš

Trešdiena

16.30-17.15
17.30-18.15
18.30-19.15 bērnu grupa (Marija)
19.30-20.15 bērnu grupa no septembra līdz maijam
(Marija)

20.15-21.00 pieaugušo grupa (Ilze)
21:00-21:45 pieaugušo grupa (Ilze)

4.celiņš
4.celiņš
4.celiņš
4.celiņš

4.celiņš
4.celiņš

Ceturtdiena

16.15-17.00 bērnu grupa (Pāvels)
17.30-18.15 ūdens aerobika
18.15-19.00
19.15-20.00 bērnu grupa (Pāvels)
20.15-21.00 ūdens aerobika

4. celiņš
3., 4.celiņi
4.celiņš
4.celiņš
3., 4.celiņi

Piektdiena

10.00-10.45 ūdens aerobika grūtniecēm
11.00-11.45 ūdens aerobika
16.30-17.15 bērnu grupa (Marija )
17.30-18.15 bērnu grupas (Jeļena)
18.30-19.15 bērnu grupa (Marija)
19.30-20.15 bērnu grupa (Jeļena)
20.15-21.00 bērnu grupa (Jeļena)

3.celiņš
3., 4.celiņi
4.celiņš
4.celiņš
4.celiņš
4.celiņš
4.celiņš

Sestdiena

9.15-10.00 bērnu grupa (Pāvels)
10.00-11.00 „Grindeks”, peldceliņu noma
11.00-11.45 bērnu grupa (Marija)
12.00-12.45 bērnu grupa no septembra līdz maijam (Marija)

4.celiņš
3., 4.celiņi
4.celiņš
4.celiņš

 

Pakalpojumu cenas

Pieaugušajiem viena apmeklējuma reize - 3.80 Euro

Pieaugušajiem - peldbaseins+sauna - 4.60 Euro

Abonements: 6 reizes - 22.20 Euro 
                      8 reizes - 28.50 Euro
                     10 reizes - 34.20 Euro

Bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem viena apmeklējuma reize - 2.60 Euro

Abonements: 6 reizes - 14.50 Euro
                      8 reizes - 18.20 Euro
                     10 reizes - 21.30 Euro

Ieejas biļeti un abonementu atļauts iegādāties tikai uzrādot skolēnu apliecību. Bērniem līdz 12 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes peldbaseinā ieeja tiks liegta.

Pensionāriem un represētajām personām - 1.40 Euro
Abonements: 10 reizes - 12.80 Euro

Maznodrošinātajām ģimenēm, invalīdiem, bāreņiem ieeja bez maksas, uzrādot Stopiņu novada domes Sociālā dienesta izziņu:
Katra mēneša 2.nedēļas – ceturtdiena 18.00 - 19.00;  4.nedēļas – ceturtdiena 18.00 – 19.00.

Ģimenes biļete

1. Divi vecāki un divi bērni vai daudzbērnu ģimene - 10.00 Euro
2. Viens vecāks un divi bērni - 7.10 Euro

Peldēšanas seansa ilgums 45 min.

Ūdens aerobika                            

Pirmdiena             20.15 - 21.00 
Otrdiena               17.30 - 18.15
Ceturtdiena           17.30 - 18.15;  20.15 - 21.00
Piektdiena            11.00 - 11.45

Maksa: ieeja - 2.10 Euro nodarbība - 3.60 Euro trenerim. Ir iespēja iegādāties abonementu.

Noteikumi:  Samaksu par treniņu veic pie trenera. Ūdens aerobikas nodarbības notiek tikai tad, ja uz nodarbību ir ieradušās vismaz 3 dalībnieki. Maksimālais skaits nodarbībā - 20 dalībnieki. Par dalībnieku skaitu un apmeklējuma sistēmu atbild ūdens aerobikas treneris.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja peldbaseinā bezmaksas.

Bērnu peldēšanas apmācība (no 7 gadu vecuma) - ieeja - 2.10 Euro, treniņš - 2.80 Euro.

Bērnu peldēšanas abonements peldēšanas apmācību grupām 10 reizēm - 19.90 Euro.

Informējam, ka saskaņā ar 2014.gada 27.augustā Stopiņu novada domes sēdē pieņemto lēmumu, protokols Nr.33, veicot grozījumus 30.07.2014., apstiprinātajā Stopiņu novada Ulbrokas sporta kompleksa nolikumā ir noteikts, ka:  “1.9. Sporta pakalpojumi un sporta bāzes pieejamība, ko nodrošina Stopiņu novada Ulbrokas sporta komplekss, neatkarīgi no vecuma vai sociālās grupas piederības, ir noteikta šādā kārtībā: 1.9.1. prioritāte sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai ir noteikta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem; 1.9.2. personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, vieta sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai tiek nodrošināta rindas kārtībā”.

Sauna + peldbaseins

Pieaugušajiem viena apmeklējuma reize - 4.60 Euro

Abonements:  6 reizes - 26.00 Euro
                       8 reizes - 33.00 Euro
                      
10 reizes - 39.10 Euro

Bērniem un jauniešiem no 7-18 gadiem viena apmeklējuma reize - 3.30 Euro

Abonements: 6 reizes - 18.40 Euro
                     8 reizes - 22.80 Euro
                    
10 reizes - 26.30 Euro

Pensionāriem un represētām personām viena apmeklējuma reize - 2.10 Euro 

Abonements: 10 reizes - 19.20 Euro                                              

Iegādājoties abonementus – sauna + baseins, seansa ilgums 60 min.

- Peldēšana peldbaseinā – 45 min., sauna -  15 min.
- Sauna – 45 min, peldēšanas peldbaseinā – 15 min.                                   

Uzmanību:

Visi abonementi, ko Jūs iegādājaties Stopiņu peldbaseinā derīgi trīs mēnešus no iegādāšanās brīža.

Dalības maksa peldēšanas sacensībās, kuras notiek divreiz gadā - "Pavasaris", "Ziema" - 1.40 Euro (Viens euro 40 centi) no sacensību dalībnieka. (Stopiņu novada domes 28.05.2014. sēdes lēmums, protokols Nr.27.).

Atpakaļ