2 item(s)

$79.00

Stopiņu novada pašvaldības finansētie projekti

 

Stopiņu novada dome izsludina pašvaldības finansēto projektu konkursu 2017.gadā

Stopiņu novada pašvaldība, sākot ar 2011.gadu organizē projektu konkursu ar mērķi:

- sekmēt vietējas nozīmes projektu realizēšanu Stopiņu novada iestādēs un citās Stopiņu novada iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Stopiņu novadā;
- veicināt iedzīvotāju līdzdalību Stopiņu novada dzīves norisēs;
- finansiāli atbalstīt izglītības, kultūras, dažādu sociālo grupu, sporta un cita veida aktivitātes, kas saistītas ar Stopiņu novada dzīves aktivizēšanu un uzlabošanu.

Stopiņu novada domes finansējums vienam projektam nepārsniedz 450.00 EUR.

Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības un valsts iestāde vai institūcija, kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Stopiņu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja.

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un  iesniegt projekta pieteikumu līdz 2017.gada 24.martam ieskaitot. 

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Stopiņu novada domē 2.stāvā sekretārei, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Tālrunis informācijai 67910771.

Stopiņu novada pašvaldība

(28.02.2017.)

 

2016.gada projektu konkursā apstiprinātie projekti

2015.gada projektu konkursā apstiprinātie projekti

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 2014.gadā atbalstītie projekti

Stopiņu novada pašvaldības atbalstītie projekti 2013.gadā 

Stopiņu novada pašvaldības atbalstītie projekti 2012.gadā.

Stopiņu novada pašvaldības atbalstītie projekti 2011.gadā.

 

Projektu atskaites veidlapas.

Atpakaļ