PROJEKTI

 

Aktualitātes

Unikāla Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija

No 23.jūlija līdz 5.augustam norisināsies vēl nepieredzēta Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija ar mērķi pirmo reizi izstrādāt publiski pieejamu, vienotu karti Latvijas lielākās upes ūdenstūrisma ceļam. Ekspedīcijā ar plostiem dosies 5 vides ekspertu komanda un 10 brīvprātīgie palīgi, mērojot ūdens ceļu no Daugavas augšteces Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, līdz Mangaļsalas bākai Rīgā, kopā veicot 352 kilometrus. 

Ekspedīciju organizē Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme” sadarbībā ar vietējās rīcības grupām no 21 pašvaldības un biedrību “Ūdensmalu attīstībai” sadarbības projekta “DaugavAbasMalas” ietvaros. 

Ekspedīcijas komanda dokumentēs un mērīs tūrisma ūdensceļu, apstāšanās vietas, drošas Daugavas HES apiešanas vietas, kā arī 1km attālumā no krasta - kultūrvēsturiskos objektus un tūrisma pakalpojumu sniedzējus Daugavas abos krastos. Par ekspedīcijas gaitu tiks uzņemta videofilma, fotoreportāža un panorāmas attēli. Tās norisei līdzi varēs sekot projekta “DaugavAbasMalas” Facebook lapā un drīzumā arī mājaslapā daugavabasmalas.lv.

Ekspedīcijas rezultātā taps ikvienam pieejama, viegli lietojama, interaktīva karte, ar kuras palīdzību interesenti varēs atkārtot šo maršrutu pa posmiem vai kopumā. Plānots, ka karte tiks publiskota līdz šī gada beigām. Tiks radīta arī unikāla Daugavas ūdensceļa zīme, kā arī izstrādāts pētījums par normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdensmalu labiekārtošanu. Tāpat pēc ekspedīcijas taps hidrotehniķa atzinumi par pašvaldību norādītajām ūdenstūrisma pieturvietām un to marķēšanu.

“Mēs vēlamies izpētīt, cik droši un ērti ir laivojama Daugava visā tās garumā - no Baltkrievijas robežas līdz pat Mangaļsalai. Ja kādā posmā tā nebūs, varēsim sniegt pašvaldībām un vietējām rīcības grupām padomus ūdensmalu uzlabošanā. Šajā jomā pēdējos gados ir arī daudz paveikts. Lai top redzams!” – uzsver ekspedīcijas vadītājs, hidrotehnisko būvju inženieris un ūdenslīdēju darbu speciālists Guntis Zilberts. 

Projekts “DaugavAbasMalas” norisinās no 2018. gada jūlija līdz 2019. gada maijam, un tā ietvaros 21 pašvaldībā notiks vairāk kā 30 dažādi Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētes pasākumi ar mērķi paplašināt ap Daugavu esošo vietu ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests, finansē - Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai.

Projekta "DaugavAbasMalas" mājaslapā http://www.daugavabasmalas.lv/ sadaļā "Noderīgi" ir iespējams aplūkot aktuālāko informāciju par Daugavas ekspedīciju, kas ietver Daugavas ekspedīcijas maršrutu, kā arī ekspedīcijas grafiku. 

Biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme”” projekts „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” (DaugavAbasMalas) Nr.18-00-A019.332-000002 tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. www.ziedzeme.lv

(01.08.2018.)

 

Jaunas zināšanas, apskates objekti, ūdenstūrisma un velotūrisma maršruti

Jūnija beigās noslēdzās sešu Lejasdaugavas pašvaldību: Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles, Salaspils un Stopiņu kopīgi īstenotais projekts „Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā.”

Projekta īstenošanas laikā, iesaistot iedzīvotājus, iepazīti jauni dabas un kultūrvēsturiskie objekti, atjaunotas un papildinātas zināšanas par jau apzinātām, bet nedaudz piemirstām kultūrvēsturiskām un dabas vērtībām, veidojot aprakstus un sagatavojot objektu informatīvās plāksnes, kas izvietotas pie šiem objektiem, veiktas dabas objektu sakopšanas talkas projektā iesaistītajos novados. Ķeguma novadā sakopts Senliepu parks Rembates pagastā, Tomes tautas nama parks, Ievu līcis Birzgalē un Baronu Hānu kapi, Ikšķiles novadā - Dubkalnu ūdenskrātuve Zilajos kalnos, Stopiņu novadā - Ulbrokas ezera un Sauriešu karjera apkārtne, Salaspils novadā - Saulesdārza dižpriedes apkārtne, Lielvārdes novadā – Griguļa mežs, kopā talkās iesaistījās vairāk kā 150 talkotāji.

Stopiņu novadā notika saliedēšanās laivu brauciens pa Mazās Juglas upi. Braucienā piedalījās gan mazi, gan lieli laivotāji, gan no Stopiņu novada, gan draugi no kaimiņu novadiem, kopējais braucēju skaits sasniedza 49.

Tapuši vairāki jauni, marķēti velomaršruti: reģionālās nozīmes velomaršruts “Lejasdaugava - Ogres upes ieleja” (Nr. 12), vietējas nozīmes velomaršruti “Ikšķiles pilsēta un novads” (Nr.145), “Apkārt Ķeguma novadam” (Nr. 146), “Mazais loks caur Rūķiem Birzgales pagastā” (Nr. 147), kas testēti un izmēģināti vairākos velobraucienos. Ķeguma novadā notika divi velobraucieni “Tikšanās pie Ņegas” un “Tikšanās Lindes parkā”, Ogres novadā –„Velomaršruta “Ogres upes ieleja – Daugava” atklāšana”, Salaspils novadā – „Iepazīsti Salaspils novada dižkokus”, Lielvārdes novadā - “Lielvārde-Jumprava”, Ikšķiles novadā – 22.aprīļa un 12.maija velobraucieni, kopā velobraucienos piedalījās  vairāk kā 200 riteņotāju.

Notikušas vides gidu apmācības. Ikšķilē vides gidu pasākumā pulcējās 20 interesenti, kas Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „zilie kalni” attīstības aģentūra” vadītājas Ievas Kraukles vadībā izstaigāja Zilos kalnus un tika iepazīstināti ar dabas daudzveidību un populārākajiem apskates objektiem. Vides gidu kursus Lielvārdē apmeklēja 16 dalībnieki, kas vēlējās iegūt zināšanas vides gida darbā, ir gatavi vadīt ekskursijas tūrisma sezonas laikā, un kam ir interese par dabas procesiem. Sešu pilnu apmācības dienu laikā gūtas zināšanas par dažādām saistošām tēmām, dalība apmācībās devusi spēju vadīt ekskursijas dabā, strādāt ar dažādām auditorijām, veidot atraktīvu stāstījumu un plānot ekskursijas maršrutu.

Ikšķiles novadā tika organizēti vairāki informatīvie semināri: 19.aprīlī norisinājās seminārs par dabu, tūrismu un vides aizsardzību, un 26.aprīlī notika izbraukuma seminārs AS Rīgas Meži kokzāģētavā “Norupe”.   Abus seminārus varēja apmeklēt ne tikai klātienē, bet arī noskatīties tiešraidē on-line. Kopējais apmeklētāju/skatītāju skaits uz 30.jūniju sasniedz vairāk kā 700. Savukārt Salaspils novadā notikušas nodarbības skolēniem Nacionālajā botāniskajā dārzā, kurās piedalījās vairāk kā 50 dalībnieki.

Kā arī norisinājušies divi mākslinieku plenēri – Ķeguma novadā plenērs skolas vecuma bērniem “Ekskursija pa Ķeguma novadu un plenērs ar dabas krāsām”, kurā piedalījās 40 skolēni no Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Birzgales, Lielvārdes novadā – četru dienu mākslas plenērs, kurā piedalījās 32 Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji, kā arī mākslinieki Aivis Pīzelis, Jolanta Ābele, Agnija Ģērmane un Ieva Jaundaldere.

Projekta realizācija devusi iespēju apzināt un izcelt Latvijas vides un dabas vērtības, papildināt zināšanas par kultūrvēsturi,  kā arī iespēju iepazīt Lejasdaugavas novadus, izmantojot projekta laikā izstrādātos velomaršrutus.

Projekts “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” (Nr.1-08/299/2017. Projektu līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds konkursa aktivitātes „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” ietvaros un Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles, Salaspils un Stopiņu novada pašvaldības. Projekta īstenošanas laiks: 16.11.2017. – 30.06.2018.

 

(01.08.2018.)

 

Stopiņu novadā sākas reģionālais velomaršruts nr. 12

Jūnijā tika pabeigti darbi reģionālā velomaršruta Nr.12 marķēšanā, kā arī uzstādītas dabas un kultūras objektu informatīvās zīmes Lejasdaugavas novados. Darbi tika veikti Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēta projekta “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” (Nr.1-08/299/2017) “ ietvaros. Velomaršruts Nr.12 sākas Stopiņu novadā Dreiliņos, izbraucot no Rīgas pa autoceļu P4, un vijas cauri Stopiņu, Salaspils, Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un  Lielvārdes novadiem, noslēdzas Ērgļu novadā. Velomaršruts iepazīstina braucējus ar Lejasdaugavas novadu dabas un kultūrvēsturiskā piedāvājuma daudzveidību un bagātību. 

Ar velomaršrutu elektroniski var iepazīties šeit: https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=deitlh¢erx=515412.6573250755¢ery=6311089.624319195&zoom=1&layer=map&ls=o

Ingrīda Birzniece-Ezera 
Stopiņu novada domes projektu vadītāja 

(03.07.2018.)

 

 

Erasmus+ projekta  “Zinātnieki darbībā” 4.starptautiskā tikšanās 

No šī gada 24. septembra līdz 28. septembrim Itālijā, pilsētā Vasto notika 4. starptautiskā tikšanās-mācību aktivitāte Erasmus+ projekta “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350) ietvaros. Projekta  2. pamatdarbība (Key Action 2) ir “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa, mērķis: attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas (matemātikā, valodā un tehnoloģijās) bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs, metodoloģija ir veidot praktiskus eksperimentus/aktivitātes, teorētiskās zināšanas pielietojot reālās situācijās, un mērķis ir savienot abus zināšanu veidus un nodrošināt vienotu mācību procesu. Uz šo tikšanos devās Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra komanda - direktore Irēna Frankoviča, projekta koordinatore Latvijā logopēde Svetlana Stepane, pirmsskolas metodiķe Sanita Tošena, psiholoģe Zane Gulbe un pedagoģe Jeļena Verhuškina, lai ar Itālijas, Portugāles, Turcijas un Anglijas pedagogiem dalītos pieredzē un gūtu jaunas idejas profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanai, šoreiz īpaši akcentējot, kā radoši veicināt bērniem matemātikas apguvi. Katras dalībvalsts pedagogi pirms tikšanās bija kvalitatīvi un intensīvi strādājuši, lai izmantotās metodes, darbību ar bērniem, idejas atspoguļotu video materiālos, fotogrāfijās un prezentācijās, lai sniegtu pēc iespējas plašāku ieskatu citu valstu pedagogiem tā, lai materiāls būtu izmantojams profesionālajā darbībā arī citiem pedagogiem. Tika sniegts ieskata gan teorijā, gan praksē. Visas mācību aktivitātes laikā kolēģi no Itālijas akcentēja, ka matemātika patiešām ir visur – krāsās, formās, figūrās, kas ietverti keramikas darbos, dabā, lielveikalā, mūzikas ritmā un arī pavārmākslā. Dalībvalstu pārstāvji tika iepazīstināti ar darbu Itālijas pirmsskolas izglītības iestādē un iesaistīti kopīgās nodarbībās un uzdevumos ar bērniem. Protams, neizpalika arī vietējās kultūras iepazīšana mūzikā, dziesmās, dejās, pavārmākslā. Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pedagogi ir ļoti iedvesmoti, uzlādēti ar jaunām zināšanām, atklāsmēm un metodēm, kuras pielietot darbā ar bērniem, veicinot radošuma un zināšanu apvienošanu, sekmējot bērnu izglītības procesu. Nākamā šī projekta starptautiskā tikšanās notiks 2019. gada martā Anglijā, kad katras dalībvalsts pedagogi iepazīstinās ar radošām metodēm un  pieeju, kā bērniem veicināt tehnoloģiju apguvi, ietverot konstruēšanu, arhitektūru, veidošanu utml.

UIRC PII psiholoģe Zane Gulbe

(08.10.2018.)

Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs turpina dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajos Eiropas savienības Erasmus+ programmas projektos, šoreiz mācību mobilitātes programmā skolu pedagoģiskajam personālam (Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035350 “Mācību mobilitātes skolu sektorā”). 

Un tā šī gada, no 16. Līdz 24.jūlijam ,Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktore Irēna Frankoviča un logopēde Svetlana Stepane  piedalījās mācību kuros Grieķijā, Kalamatas pilsētā. Pedagogi  paaugstināja savas profesionālas  kompetences par darbu ar bērniem ar speciālajām īpašībām un inkluzīvo pieeju.

 Pēdējā laikā Latvijas skolās arvien nopietnāka un acīmredzamāka ir nepieciešamība akcentēt individuālu pieeju skolēniem. Daudzveidība bērnu spējās, viņu vajadzībās, raksturos, ģimenes un sociālajos apstākļos liek pedagogiem meklēt īpašus paņēmienus skolēnu efektīvākai mācīšanai. Visi skolēni nevar apgūt programmu vienādi, katram ir savas spēju robežas, tāpēc pedagoga uzdevums ir ņemt vērā katra bērna individuālās spējas, kā arī dot iespēju skolēnam apzināt savas stiprās puses.

 Katru dienu tika apgūtas jaunas tēmas:

  • darbs ar bērniem ar ADHD, autismu, attīstības traucējumiem;
  • darbs ar bērniem ar paaugstinātu aktivitāti;
  • darbs grupās ar bērniem, kuriem ir dažāds zināšanu un sagatavošanas līmeņi;
  • darbs ar dažādu nacionalitāšu un kultūras īpatnību bērniem;
  • darbs ar bērniem no dažādiem sociāliem slāņiem;
  • darbs ar bērniem, kuriem ir dažādi temperamenti un uzvedības stili.

Mācību viela tika apgūta radoši, izmantojot darba grupu metodes, situāciju izspēles un diskusijas.  Kursu dalībnieki prezentēja savu skolu, stāstīja par savas valsts izglītības sistēmu un kultūru. Apmācībā un savstarpējā saziņā tika izmantota angļu valoda, līdz ar to kursu dalībniekiem bija iespēja uzlabot un paplašināt angļu valodas zināšanas . Kursu apmeklējums deva mums iespēju ne tikai pašām iepazīties ar Grieķijas  izglītības sistēmu, bet arī dalīties iegūtajā pieredzē ar saviem kolēģiem. 

Svetlana Stepane

(03.09.2018.)

Erasmus+ projekta  ''Zinātnieki darbībā'' starptautiskā tikšanās Latvijā

No šī gada 4. jūnija līdz 8. jūnijam Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas iestādes direktore Irēna Frankoviča un projekta koordinatore Latvijā logopēde Svetlana Stepane kopā ar savu lielisko komandu - iestādes darbiniekiem un speciālistiem Erasmus + projekta “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350) ietvaros uzņēma viesus no Portugāles, Itālijas, Turcijas un Anglijas. Projekta  2. pamatdarbība (Key Action 2) ir “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa, mērķis: attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas (matemātikā, valodā un tehnoloģijās) bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs, metodoloģija ir veidot praktiskus eksperimentus/aktivitātes, teorētiskās zināšanas pielietojot reālās situācijās, un mērķis ir savienot abus zināšanu veidus un nodrošināt vienotu mācību procesu. Šī bija jau 3. starptautiskā tikšanās projekta ietvaros, un šoreiz ar savas iestādes darbību, mācību programmām un specifiku dalībvalstu grupas bija jāiepazīstina tieši Latvijā. Šajā tikšanās reizē katras dalībvalsts pedagogi un speciālisti rādīja video un citus materiālus darbam ar bērniem, kā katrā no dalībvalstīm ikdienas aktivitātēs radoši tiek veicinātas angļu valodas zināšanas, tās atspoguļojot dziesmās, rotaļās, lomu-rotaļu spēlēs, teātra izrādēs un citās bērniem saistošās izpausmēs. Latvijas darba grupa aktīvi strādāja visas nedēļas garumā un pirms tās, piesaistot arī Stopiņu novada domes priekšsēdētāju Vitu Paulāni, Ulbrokas pirmsskolas iestādes „Pienenīte” vadību un darbiniekus, novada televīziju,  lai ne tikai ar viesiem dalītos pieredzē un idejās, bet arī, lai iepazīstinātu ar Latvijas kultūru, folkloru, dabu, specifiku – lai radītu iespēju izjust, ieelpot, izdzīvot Latvijas auru. Viesi, zinātnieku tēmas ietvaros, tika iepazīstināti ar SIA „Getliņi EKO” darbību, kā arī, lai sniegtu priekšstatu un ieskatu Latvijas kultūrā un gaisotnē, arī ar Krīvu klēts mantojumu, Rundāles pils krāšņumu, Jūrmalas šarmu un citiem Latvijas un Stopiņu novada apskates objektiem. Projekta dalībnieki tika cienāti ar latviešu tradicionālajiem ēdieniem, kurus ļoti meistarīgi un gardi pagatavoja Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pavāri. Viesi izbaudīja arī visas rehabilitācijas procedūras, kuras ikdienā tiek sniegtas iestādes audzēkņiem. Dalībvalstu pedagogus iedvesmoja Latvijas speciālistu profesionalitāte, radošums, aizrautība, zināšanas un spējas darbā ar bērniem. Viesi mājup devās piepildīti ar jaunām idejām, emocijām un vēlmi vēl kādreiz atgriezties Latvijā. Nākamā šī projekta starptautiskā tikšanās norisināsies šī gada septembrī Itālijā, kad katras dalībvalsts pedagogi iepazīstinās ar radošo pieeju, kā bērniem veicināt matemātisko zināšanu un prasmju apguvi.

Video par projekta vizīti: https://www.youtube.com/watch?v=8_LpKJSP4Wg&feature=youtu.be 

Zane Gulbe
UIRC PII psiholoģe

(20.06.2018.)

 

Senioru deju kolektīvam ''Ulenbroks'' jauni skatuves tērpi

2018. gada maijā biedrība "Ulenbroks SDK" ir realizējusi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” līdzfinansēto projektu „Biedrības „Ulenbroks SDK” materiālās bāzes izveidošana” Nr. 17-04-AL25-A019.2202-000003 un iegādājusies tautas tērpus.

Neskatoties uz savu neilgo pastāvēšanas laiku, Senioru deju kolektīvs "Ulenbroks" līdz šim aktīvi piedalījies Stopiņa novada rīkotajos pasākumos, kā arī daudzos valsts organizētajos deju festivālos, dažādos koncertos un pasākumos uzstājies dažādos Latvijas novados. Ar kolektīva saukli  „Pa smuko!” pērnā gada nogalē izdejota kolektīva 5 gadu jubileja. SDK "Ulenbroks" gūst pozitīvas emocijas un prieku dejojot un kopā esot dažādos pasākumos.

Šobrīd aktīvi noris gatavošanās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku lieluzvedumam “Māras zeme”. Kolektīvs ir izcīnījis iespēju piedalīties arī Deju koncertā Arēnā Rīga “Vēl simts gadu dejai”. 

Jau tuvākajā laikā jaunajos tērpos deju kolektīvs varēs godam pārstāvēt savu novadu Latvijas simtgades pasākumos un Stopiņu novada rīkotajos pasākumos “Līgo parkam 30”, sekmējot dejas mākslas popularizēšanu un attīstību Stopiņu novadā, ieinteresējot novada iedzīvotājus par šīs mākslas jomu un latviešu dejas vēsturi. 

Projekta ieviešana sekmēs pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēku socializēšanos un integrāciju novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē, kā arī nodrošinās regulāras fiziskas aktivitātes senioriem, ilgtermiņā uzlabojot dzīves kvalitāti un saglabājot veselību “Par prieku tev, par prieku sev!”.

Vija Peļņa
SDK “Ulenbroks”

(13.06.2018.)

 

 

Noslēgusies ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21 – Grīvas pārbūves 1. kārta

2018.gada 31.maijā tika nodota ekspluatācijā projekts “Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21 – Grīvas, Stopiņu novadā”. Tas paredzēja grants seguma pārbūves darbus ceļu posmu 1,82km garumā.
Projekts tika īstenots programmā “Pamatpakalpojumi un ciemu atjaunošana lauku apvidos” ar mērķi veicināt apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām. 
Projektu līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ar publisko finansējumu EUR 292 500,00. Kopējās izmaksas EUR 513429.25, no tām Stopiņu novada pašvaldības ieguldītais finansējums EUR 220749,25.
Ceļu posmu otro kārtu – asfaltēšanas darbus 1, 82 km garumā paredzēts pabeigt un nodot ekspluatācijā 2018.gada jūnijā. 

Ilze Kļaviņa
Projektu vadītāja
Stopiņu novada dome

(08.06.2018.)

 

Stopiņu novada delegācija viesojās Slovākijas pilsētā Levice

Šī gada maijā Stopiņu novada delegācija devās uz Slovākijas pilsētu Levice, lai piedalītos projektā “Kopā mēs esam Eiropas Savienība”. Brauciens notika Eiropas Savienības “Sadraudzības pilsētas” programmas ietvaros, ko ar ceļa naudu līdzfinansēja Stopiņu pašvaldība.

Deviņu cilvēku grupā bija projektu vadītāja Ilze Kļaviņa, novada politiski represēto biedrības vadītāja Māra Zebauere, novada pensionāru biedrības vadītāja Marga Tropa, Jauniešu padomes pārstāvji Katrīne Kokle, Aleksandrs Kapanskis, Kristians Mikus Sprikuts un novada dienas centru darbinieki Anda Višķere, Iveta Plūmīte, Māris Luste.

Stopiņu novads bija viens no septiņām pašvaldībām, kas satikās Levicē. Trīs dienu pasākumā piedalījās delegācijas no Polijas pilsētiņas Ļubovice, Ungārijas pilsētas Erd, Lietuvas pilsētas Kretinga, Čehiju pārstāvēja grupas no Boskovices un Namest na Hane pilsētām. 

Projektā iesaistītie kopumā gandrīz 300 cilvēki darbojās tematiskās grupās. Galvenās tēmas bija veltītas iedzīvotāju savstarpējai iepazīšanai. Pasākumi bija organizēti tā, lai radītu iespēju iepazīt citu valstu pieredzi un salīdzināt to, kas katrā pašvaldībā ir nozīmīgs un kas veiksmīgi noorganizēts.

Pirmās dienas atklāšanas uzrunas un koncertu papildināja prezentācijas par dalībvalstu pašvaldībām.

Nākošajās dienās tika risinātas tēmas par aktīvo senioru pasākumiem, par pašvaldību atbalstu biedrībām, par jauniešu iekļaušanos ikdienas darbos un attīstības projektos. Seminārā, kas bija veltīts jauniem aktīviem cilvēkiem no partnervalstīm, jaunieši uzzināja par citu valstu organizācijām un sadarbību ar pašvaldību lēmumu pieņēmējiem. Programmā bija iekļauts pasākums, kurā īpaša uzmanība bija veltīta Levices pilsētas Gada Goda pilsoņiem, novērtējot viņu nozīmīgo ieguldījumu, sniedzot balvas un muzikālus apsveikumus. 

Partnervalstu seniori tikās ar vietējiem iedzīvotājiem Senioru dienas centrā saviesīgā pasākumā. Skanēja stāsti, dziesmas, smiekli un čalas. Marga Tropa novērtē: “Patīkami pārsteidza, ka viņi ļoti domā par emocionāli atvērtu gaisotni, kur visiem justies labi.” Māra Zebauere: “Spilgtu iespaidu radīja pirmās dienas sagaidīšanas moments, kad tūlīt pie autobusa mūs sagaidīja pilsētas mērs, kurš sirsnīgi sasveicinājās un pateicās par ierašanos.”

Latvijas delegācija iepazinās ar Levices pilsētas ievērojamākajām vietām, vēsturi un apkārtni. Anda Višķere: “Redzams, ka slovāki lepojas ar savu 860 gadus seno pilsētu, savām atomelektrostacijām, savu kultūru.” Projekta dalībniekus priecēja trijās dienās notiekošie pilsētas svētki, kas kuplināja kopīgo programmu. Katrīne Kokle: “Veiksmīgi, ka vietējie svētki un projektu pasākumi bija sasaistīti.” 

Neraugoties uz lielo cilvēku skaitu un tulkojumu trijās valodās, programma noritēja bez sarežģījumiem. Anda Višķere: “Visu daudzveidīgo pasākumu organizācija bija augstā līmenī.” Māris Luste atzīst, ka projekta komandā valdīja pozitīva atmosfēra. 

Daudz kas no trijās dienās redzētā un dzirdētā bija salīdzināms, tas tuvināja dažādu tautību cilvēkus citu citam un stiprināja priekšstatu par draudzīgu un humānu vērtību nozīmi.

 

Stopini County delegation visits Levice, Slovakia

In May this year, the Stopini County delegation went to the Slovakian town Levice to participate in the project "Together we are the European Union". The trip took place as a project of the Program "Town Twinning" of the European Comission’s, which was co-financed by the Stopini municipality.
The nine-person group consisted of project manager Ilze Kļaviņa, Mara Zebauere, head of the politically repressed association, Marga Tropa, head of the county pensioners' association, representatives of the Youth Council Katrīne Kokle, Aleksandrs Kapankis, Kristians Mikus Sprikuts and representatives of Day centres Anda Višķere, Iveta Plūmīte, Māris Luste.

Stopinu County was one of the seven municipalities that met in Levice. The three days event was attended by delegations from Polish town Lubovice, Erd in Hungary, Kretinga in Lithuania, Boskovice and Namest na Hane from the Czech Republic.

The main goal of the project was to be acquainted with other participants. The events were organized in order to provide an opportunity to get to know the experience of other participants and compare what is achieved and well organized in each municipality.

The first day's opening speeches and concerts were supplemented by presentations on the all municipalities of participants. In the following days, issues related to seniors activities, to the municipal support for oldest inhabitants, to the inclusion of young people in development projects. The seminar, devoted to young active people from partner countries, learned about other countries' organizations and their cooperation with local government decision-makers. The program included a special event dedicated to the honourable citizens of Levice, assessing their significant contribution to the town.

The elderly of the partner countries together with the local people at the senior’s Day Centre in a festive event. There were stories, songs, laughter and chants. Marga Tropa appreciates: "It is pleasant surprise that they very much think of an emotionally open atmosphere where everyone feels good." Māra Zebauere: "At the first day it was gratifying that we were met by the Mayor of the Levice town who was warmly welcomed and thanked us for coming."

The Latvian delegation acquainted with most beautiful places of Levice town, history and surroundings. Anda Viškere: "It's obvious that the Slovaks are proud of their 860-year-old town, their nuclear facilities, and their culture." The project participants enjoyed the three-day city festivals that have complement the joint program. Katrine Kokle: "Successfully, local holidays and project events were tied up."

Despite the large number of people and the translation into three languages, the program was successful realised. Anda Višķere: "The level of the organizational process of all the various events was high. We were impressed by the precise and accountable organization and order." Māris Luste admits that the delegation team was worked in a positive atmosphere.

The information that was seen and heard during the three days was comparable, bringing people closer together and strengthening the concept of the significance of friendship and humane values.

We are grateful to Levice for inviting and warm-hearted reception.

 

Ilze Kļaviņa
Projektu vadītāja / Project Manager

(24.05.2018.)

 

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:

"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 11,99 miljonu eiro apmērā;

"Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 10 miljonu eiro apmērā. 

Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa. 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka informācija par pieejamo finansējumu katram reģionam, kā arī nosacījumi atbalsta saņemšanai, ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → Projekti un investīcijas.

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" ietvaros.

(18.05.208.)

 

Saliedēšanās laivu brauciens pa Mazo Juglu

12.maijā notika saliedēšanās laivu brauciens pa Mazo Juglu LVAF finansēta projekta “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” (Nr.1-08/299/2017) “ ietvaros. Laiks bija brīnišķīgs un laivotāju skaits pārsniedza plānoto. Braucienā piedalījās gan mazi, gan lieli laivotāji, gan no mūsu novada, gan draugi no kaimiņu novadiem. 

Laivošanas sākumpunkts bija Salaspils novadā  pie Rīgas apvedceļa tilta pār Mazo Juglu, uz kurieni laivot-gribētāji tika nogādāti ar  autobusu no Ulbrokas un brauciena galapunkta.  Izbaudīt Mazo Juglu un tās piedāvāto dabas skaistumu organizētāji piedāvāja gan kanoe, gan gumijas piepūšamajās laivās. Brauciena pirmajā daļā upe pārvērtās no mierīgas un lēnas par, akmeņainu un neparedzamu. Nācās pārvarēt šķēršļus gan seklus akmeņainus posmus, gan braucienu zem upei pārkrituša koka. Šo šķērsli visām pārējām  laivu  ekipāžām palīdzēja pārvarēt pirmie braucēji  - Sergeja vadītā ekipāža.  Iebraucot Stopiņu novadā laivotāji piestāja Upeslejās, lai apskatītu dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu, kas ir viens no retajiem industriālajiem kultūras pieminekļiem Latvijā. Svarīgi ir izbaudīt šo vietu tāda, kāda tā ir tagad - ar 1933.gadā atklāto dzelzceļa tiltu, dzelzceļa trasi  bez sliedēm, mazdārziņiem ar ziedošajām ābelēm un ceriņiem, mierīgu dabu,  jo tuvāko gadu laikā tiks uzsākta “Rail Baltica” dzelzceļa līnijas būvniecība un tiks būvēti jauni tilti un dzelzceļa uzbērumi, bet esošais vēsturiskais tilts tiks piemērots gājēju un velo braucēju vajadzībām.  Pēc dzelzceļa tilta apskates un kopīgas fotografēšanās mierīgi turpinājās ceļš - citam ātrākā tempā, citam laiskāk. 

Laivošana noslēdzās pie viesu nama “Sidrabozoli”, kur laivotājus gaidīja silta zupa un karsta pirts. 

Paldies pasākuma organizētājiem, kā arī visiem pasākuma dalībniekiem par disciplinētību, atsaucību, izturību un labo noskaņojumu. Uz tikšanos citos pasākumos. 

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/galerijas/laivu-brauciens-salaspils-stopini-459 

Ingrīda Birzniece-Ezera 
Stopiņu novada domes projektu vadītāja 

(16.05.2018.)

 

Saliedējošs laivu brauciens

Šī gada 12.maijā notiks saliedēšanās laivu brauciens pa Mazo Juglu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta ietvaros “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” (Nr.1-08/299/2017). 

Pasākuma mērķis popularizēt un izpētīt ūdenstūrisma maršrutu pa Mazās Juglas upi.  

Saliedēšanas laivu brauciens norisināsies pa Mazo Juglu  no Salaspils novada līdz Stopiņu novada  Līčiem - “Sidrabozoliem”. Varēs izbaudīt tik dažādo upes tecējumu – upes krāces pie Avotiem, apskatīt kultūras pieminekli – dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu, smilšaino un stāvo upes krastu Upeslejās, mierīgo upes plūdumu līdz Līčiem. Tilta  šķērsošana un finišs plānots pie viesu nama “Sidrabozoli”, kur pasākuma dalībniekus gaidīs silta – uz ugunskura vārīta zupa un atspirdzinošs dzēriens, kopīga atpūta pie ugunskura un iespēja iet pirtī. 
Lai nodrošinātu pasākuma sekmīgu norisi un ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ir ierobežots, laivu brauciena dalībniekiem jāpiesakās braucienam līdz šī gada 10.maijam.   Pieteikšanās laivu braucienam aizpildot anketu https://ej.uz/laivas1205, sūtot pieteikumu uz  epastu– sidrabozoli@gmail.com   vai sūtot sms uz tālr.nr. 29437270. Piedalīšanās ir bezmaksas. 

Uz pasākumu kursēs autobuss - maršruts Ulbroka-Vālodzes-Saurieši-Upeslejas-Līči. Dalībnieku pulcēšanās  laivu brauciena finiša vietā (tie,  kuri būs ar savu auto) Līčos z.g. “ Sidrabozoli”  (Poldera iela 10)  no plkst. 10.00- 10.30. 
Plkst. 10.30 izbraukšana ar  autobusu uz  brauciena sākuma vietu pie Mazās Juglas Salaspils novadā.  Laivu brauciena starts no 11.15.-11.45.  

Ingrīda Birzniece-Ezera,
Stopiņu novada domes projektu vadītāja


Materiāls tapis ar Latvijas vides
aizsardzības fonda atbalstu

(25.04.2018.)

 

No šī gada 26. februāra līdz 2. martam Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas iestādes direktore Irēna Frankoviča kopā ar metodiķi Sanitu Tošenu, pedagogu Jūliju Zagorsku un diviem atbalsta personāla speciālistiem – logopēdi Svetlanu Stepani un psiholoģi Zani Gulbi piedalījās jau 2. starptautiskajā tikšanās reizē šoreiz saulainajā un pozitīvi uzlādējošajā Portugalē, Bragā Erasmus + projekta ietvaros “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350), kura 2. pamatdarbība (Key Action 2) ir “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa, mērķis: attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas (matemātikā, valodā un tehnoloģijās) bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs. Šī projekta metodoloģija ir veidot praktiskus eksperimentus/aktivitātes, teorētiskās zināšanas pielietojot reālās situācijās, un mērķis ir savienot abus zināšanu veidus un nodrošināt vienotu mācību procesu.

Skolotāji ir projekta galvenie dalībnieki, kuri izstrādā praktiskus eksperimentus un pasākumus bērniem, pamatojoties uz izglītības programmu. Portugālē mūsu komanda iepazīstināja citu dalībvalstu - Lielbritānijas, Itālijas un Turcijas, kā arī, protams, Portugāles pedagogus un izglītības iestāžu administrāciju, vadītājus ar Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas iestādē veiktajiem eksperimentiem, kuru iniciatori un īstenotāji bija paši pedagogi un bērni. Aizrautīgi tika stāstīts par bērnu neaptrūkstošo zinātkāri, vēlmi darboties, izmēģināt – eksperimentēt. Tika prezentēts video, fotoattēli un eksperimentu žurnāls. Dalībvalstu komandas katra prezentēja daudz un dažādas idejas eksperimentiem, kas aizrauj ne tikai bērnus, bet arī pašus pieaugušos. Katra dalībvalsts iedvesmoja viena otru, pedagogi tika uzlādēti ar jaunām idejām un vēlmi savu darbu veikt arvien daudzpusīgāk, radošāk un profesionālāk. Noslēgumā tika plānots nākamās starptautiskās tikšanās datums, kura norisināsies Latvijā, Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā no 4. – 8. jūnijam, kad bērni kopā ar saviem lieliskajiem un radošajiem pedagogiem demonstrēs savu radošumu, svešvalodas (angļu) prasmi, dziedātprasmi, dejotprasmi, kā arī iejutīsies aktieru lomās, demonstrējot teātra izrādi.

PII psiholoģe Zane Gulbe (Mag. psych.)
(06.03.2018.)

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonds ir apstiprinājis sešu novadu pašvaldību sadarbības projektu par godu Latvijas simtgadei

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) ir apstiprinājusi  sešu novadu pašvaldību sadarbības projektu “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” 

Projekts paredz, ka sešu novadu pašvaldības – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma, Salaspils un Stopiņu novada pašvaldība – izstrādās velomaršrutu par godu Latvijas simtgadei un īstenos dažādas aktivitātes iedzīvotāju vides izglītošanā, tādā veidā popularizējot gan vietējā, gan noslēgumā nacionālā mērogā izcilos Lejasdaugavas novadu dabas un kultūrvēsturiskos objektus Ogres upes ielejā, Daugavas labajā krastā un Mazās Juglas krastos.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts vienots velo maršruts, kas apvienos visus novadus, uzstādītas velomaršruta marķējuma zīmes, uzstādītas kulturvesturisko un dabas objektu marķējuma zīmes, rīkotas talkas novadu teritorijās, kā arī velobraucieni, lekcijas, plenērs un laivu brauciens. 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada 16.novembra līdz 2018.gada 30.jūnijam. LVAFA piešķirtais finansējums – Eiro 40 000,00, kas sastāda 77% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Pārējos 23% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām sastāda visu pašvaldību līdzfinansējumi.

Aicinām sekot līdzi informācijai par projekta aktivitātēm un aktīvi tajās piedalīties! 

Ingrīda Birzniece-Ezera, 
Stopiņu novada domes projektu vadītāja


Materiāls tapis ar Latvijas vides
aizsardzības fonda atbalstu
(07.02.2018.)

 

TURPINĀS PROGRAMMA JAUNIEŠIEM “PROTI UN DARI”

Stopiņu novada pašvaldība īsteno Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras vadītā un Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu “PROTI un DARI!”.

2017.gada decembrī seši jaunieši sekmīgi turpina projekta aktivitātes, kuru mērķis ir iesaistīt projekta dalībniekus mācību vai darba attiecībās.

Katram jaunietim pēc prasmju, interešu, iegūtās izglītības un attīstības virziena profilēšanas tika izstrādāta individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām daļām – personības attīstības, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetence. Šādas individuālas jaunieša pasākumu programmas vidējais ilgums ir 4 mēneši, kuras laikā jaunietis saņems individuāla mentora atbalstu, individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās pasākumu programmā paredzētajās aktivitātēs (t.sk. dalība nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos u.c.) un ekskursijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē uzņēmumā u.c.

Aicinām novada jauniešus pieteikties dalībai projektā! Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.

Pieteikties dalībai un saņemt informāciju par projektu var pie projektu vadītājas mob.tel. 27757387 vai rakstot uz e- pastu: ilze.klavina@stopini.lv.

Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada projektu vadītāja 
(20.12.2017.)

 

Notika nodarbības skolēniem par emocionālo un reproduktīvo veselību

Stopiņu pamatskolas un Ulbrokas vidusskolas 2. un 3. klašu skolēni decembrī apmeklēja centru “Dardedze”, kur devās Džimbas drošības ceļojumā.  Interaktīvā veidā - darbojoties darbnīcā, spēlējot teātri, pārrunājot situācijas – bērni tika iepazīstināti ar personiskās drošības pamatprincipiem.  Džimbas nodarbībās bērni interesantā un aizraujošā veidā apguva personiskās drošības jautājumus saskarsmē ar citiem cilvēkiem, pārrunāja dažādas nedrošas situācijas, kādās var nokļūt, un uzzināja, kā jārīkojas. Bērni mācījās, ka viņu ķermenis pieder tikai un vienīgi viņiem, uzzināja, kas ir labs un slikts pieskāriens, mācījās atšķirt labus noslēpumus no sliktiem. 

Ulbrokas vidusskolas 7. klašu skolēniem ģimenes ārsts Ritvars Ziedonis un ginekologs Anita Spakovica vadīja nodarbības par reproduktīvo veselību. Nodarbības notika meitenēm un zēniem atsevišķi, lai būtu iespēja apspriest un noskaidrot gan zēniem, gan meitenēm nozīmīgus jautājumus. Tika apkatītas tādas tēmas kā higiēna, pubertāte, seksualitāte, sekstings un drošs internets, kā arī fizisko aktivitāšu fizioloģiska un psiholoģiska nozīme pusaudžu vecumā. 

Arī 2018. gadā projekta ietvaros ir paredzētas emocionālās veselības veicināšanas un reproduktīvās veselības nodarbības skolēniem.

Jeļena Pavlova, projekta vadītāja
(20.12.2017.)

 

       

Upesleju pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi iepazīstas ar Lielbritānijas izglītības sistēmu

No 2017. gada 29. novembra līdz 2. decembrim Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības iestādes divi lieliski profesionāļi savā jomā – logopēde Svetlana Stepane un pirmsskolas pedagoģe Jūlija Zagorska devās uz 1. starptautisko tikšanos Lielbritānijā Erasmus + projekta ietvaros “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350), kura 2. pamatdarbība (Key Action 2) ir “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa, mērķis: attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas (matemātikā, valodā un tehnoloģijās)  bērniem, transformējot zināšanas spēļu  aktivitātēs. 

Šī projekta metodoloģija ir veidot praktiskus eksperimentus/aktivitātes, teorētiskās zināšanas  pielietojot reālās situācijās, un mērķis ir savienot  abus zināšanu veidus un nodrošināt vienotu mācību procesu. Skolotāji ir projekta galvenie dalībnieki, kuri  izstrādās  praktiskus eksperimentus un pasākumus  bērniem, pamatojoties uz  izglītības programmu. 

Lielbritānijā mūsu pedagogi iepazinās ar projekta pārējo dalībvalstu – Portugāles, Itālijas un Turcijas un Lielbritānijas speciālistiem, lai kopā izstrādātu un apstiprinātu projekta logotipu, kā arī plānotu nākamās starptautiskās tikšanās datumu, apzinātu sociālo mediju un sabiedrisko attiecību nozīmi projektā. Pirmās tikšanās laikā mūsu pedagogi iepazinās ar Lielbritānijas izglītības sistēmu, pirmsskolas izglītības iestāžu kārtību, pedagogiem, vēroja nodarbības un ikdienas gaitu iestādē. Ar lielu aizrautību un profesionalitāti tika prezentēta gan mūsu valsts – Latvija, gan Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra darbība, kas tika novērtēta ļoti atzinīgi, ieinteresējot pārējo dalībvalstu pedagogus viesoties Latvijā un pašiem savām acīm redzēt, cik profesionāli un kvalitatīvi tiek veicināta bērnu intelektuālā un emocionālā attīstība. Projekta ietvaros starptautiskā tikšanās Latvijā plānota 2018. gada novembrī.

Zane Gulbe, (Mag. psych.) 
Upesleju PII psiholoģe 
(15.12.2017.)

 

Ulbrokas vidusskola no 2017.gada 1.septembra aktīvi darbojas projektā-Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 Šim gadam tika izvirzīti šādi izaicinājumi:

  palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām;

  parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū;

  parādīt sabiedrībai kvalitatīvas karjeras izglītības un karjeras atbalsta iespējas Latvijas izglītības sistēmā, integrējot tās mācību saturā un ārpusskolu aktivitātēs karjeras plānošanā jau no sākumskolas.;

  stiprināt un attīstīt Ulbrokas vidusskolas sadarbību ar darba devējiem, plānojot un piedāvājot interaktīvas iespējas iepazīt darba tirgu.

Novembra mēnesis ir ļoti piepildīts ar karjeras atbalsta pasākumiem, pirmie tos izmēģināja Ulbrokas vidusskolas 8.,10-11.klašu skolēni.

22. novembris veltīts žurnālista profesijas apguvei ar mērķtiecīgu pasākumu “Kā kļūt par žurnālistu?” pieredzējušās žurnālistes Līvijas Dūmiņas vadībā.

23. novembrī 8. klašu skolēni apmeklēja muzeju “Laima” ar tematisko meistarklasi – “ Kādas profesijas ir nepieciešamas ražošanas uzņēmumā?”, lai uzzinātu, kādu profesiju pārstāvji ir nepieciešami šajā nozarē.

27. novembrī 10. un 11. klašu skolēni piedalījās aizraujošā nodarbībā – meistarklasē – „Dzīves kvalitāte un mērķi personīgajā un profesionālajā izaugsmē”, kuru vadīja profesionālās izaugsmes treneris  Egils Purviņš.

Skolēni ar aizrautību un neatņemamu entuziasmu piedalījās visos organizētajos pasākumos, guva atziņas par profesiju lomu savā turpmākajā darba mūžā, ar ko jārēķinās, kā jāuzvedas darba intervijās, kā kļūt par mērķtiecīgu, pilntiesīgu darba pasaules pārstāvi Latvijā un attīstīt savas prasmes Latvijas ekonomikas izaugsmei. Šī projekta ietvaros karjeras pasākumos piedalīsies visi Ulbrokas vidusskolas skolēni, kā arī Stopiņu pamatskolas 7.-9. klašu skolēni.

Finansiālais atbalsts pasākumiem  segts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

 

22.novembrī Ulbrokas vidusskolā notika aizraujošā interaktīvā nodarbība “Kā kļūt par labu žurnālistu?” Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.

Nodarbību vadīja pieredzējusi žurnāliste – praktiķe Līvija Dūmiņa, kura profesionāli izstāstīja, ko nozīmē būt žurnālistam, ar ko jārēķinās, kur Latvijā var iegūt žurnālista profesiju, skolēni aizrautīgi un ar neizsīkstošu interesi piedalījās visās piedāvātās aktivitātēs, jo Līvija Dūmiņa ir Ulbrokas vidusskolas absolvente. 

23.novembrī Ulbrokas vidusskolas 8.klašu skolēni apmeklēja aizraujošo interaktīvo  nodarbību-meistarklasi “Kādas profesijas ir nepieciešamas ražošanas uzņēmumā? “ muzejā “Laima” Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar konditora un pārtikas tehnologa profesijām , ieraudzīt šīs profesijas darbībā, pašiem “pielaikot “ šo profesiju un uzzināt kā norit tipiskā darba diena. Skolēni arī iepazinās ar SIA “Orkla Confectionary&Snacks  Latvia darbību un karjeras iespējam, jo šis uzņēmums piedāvā karjeru starptautiskā mērogā. Paldies muzeja “Laima” viesmīlīgam kolektīvam, ka atvēra konditora un pārtikas tehnologa darba aizkulises.

Irina Kalniņa,
Ulbrokas vidusskolas pedagogs - karjeras konsultants 

Kāpēc ir vajadzīgi mērķi? Kā tos sasniegt? Kā tos pierakstīt, lai tie piepildītos- šos un daudzus citus jautājumus,šodien, 27.novembrī, desmitajai un vienpadsmitajai klasei stāstīja lekcijā pie Iekšējā izaugsmes trenera Egila Purviņa . Šī lekcija ne tikai palīdzēja mums kā personībām, bet arī zinātniski pētnieciskā darba veidošanai. Lekcija lika aizdomāties par sevis pilnveidošanu un sev uzstādītajiem mēŗkiem, kā arī to īstenošanu. Katram cilvēkam mērķi ir atšķirīgi un tos mēs uzstādam tikai paši sev. Neviens cits nevar mums uzstādīt mērķus un tikai mēs paši esam spējīgi piepildīt savus sapņus un izvirzītos mērķus un mūsu vārdiem ir jāsaskan ar mūsu darbiem!To arī mums novēlu! Paldies Egilam Purviņam par lekciju, kas lika aizdomāties par sevi un sev svarīgām lietām.

Pasākums „Dzīves kvalitāte un mērķi personīgajā un profesionālajā izaugsmē” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 
Elīna Grīnhofa, Ulbrokas vidusskola,  10.klase
(30.11.2017.)

 

 

Veselības veicināšanas projekta aktivitāšu plānošana 2018. gadam

28. novembrī Ulbrokas dienas centrā tikās Veselības veicināšanas projekta vadītāja, nodarbību un novada dienas centru vadītāji, lai apspriestu šajā gadā paveikto. Sanāksmes laikā tika pārrunāti jautājumi par Veselības veicināšanas projekta ietvaros rīkotajām nodarbībām un pasākumiem 2017. gadā, un iedzīvotāju atsaucību nodarbību apmeklēšanai.

Tika izvērtēts, kādas nodarbības iedzīvotāji atzinuši par vērtīgām un noderīgām viņu ikdienā un, kādas nodarbības vēl vēlētos. Izvērtējot 2017. gadā paveikto, tika plānotas nodarbības un aktivitātes 2018. gadam.

Atgādinām, ka “Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” mērķis ir veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu paplašināšana novada iedzīvotājiem. Projekta norises laiks ir no 2017. gada līdz 2019.gadam.

Inese Skrastiņa,  Stopiņu novada dome
(30.11.2017.)

 

Ar Stopiņu novada domes atbalstu dienas centrā Līči bija iespēja norisināties skaistam projektam “Vasaras smaržas vilinājums lina maisiņos”.

Projekta laikā tika īstenotas radošās darbnīcas astoņu nedēļu garumā. Radošo darbnīcu laikā tika šūti lina auduma maisiņi, rotāti ar auduma krāsām un augu nospiedumiem. Maisiņi tika pildīti ar dienas centra apmeklētāju savāktajiem un kaltētajiem ārstniecības augiem. Radošajās nodarbībās tika apgūtas šūšanas prasmes, prasmes strādāt ar dažādiem audumiem, dažādiem materiāliem, kā arī pārrunātas latviešu tautas vērtības, latviešu simboli, latviešiem zināmie un izmantojamie augi, norisinājās arī pastaigas Līču apkārtnē, lai iepazītu augus, kas aug savvaļā.


Projekta noslēgumā, kad norisinājās pasākumi “Stopiņu novadam – 130”, darinātie vasaras augu maisiņi tika dāvināti Stopiņu novada iedzīvotājiem un viesiem Ezera dienas pasākumā kā piemiņa no Stopiņu novada ar mūsu novada vasaras smaržu.

 

Šādas nodarbības cilvēkus attīsta radoši, veicina pozitīvas emocijas, rada prieku par ieguldījumu un lepnumu, ka viņu paveiktas noder citiem. Veidojot lina auduma maisiņus, projekta apmeklētāji veidoja prasmes, kas veicināja apziņu, ka katrs var izveidot noderīgas lietas pašu rokām un būt lepns par paveikto.

Paldies dienas centra aktīvajiem nodarbību apmeklētājiem, visiem, kuri iesaistījās projekta īstenošanā un atbalstīšanā!  

Zanda Pelše,
dienas centra Līči vadītāja
(27.09.2017.)

 

Turpinās programma jauniešiem PROTI UN DARI

Stopiņu novada pašvaldība īsteno Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras vadītā un  Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “PROTI un DARI!”.

2017.gada maijā četri jaunieši ir sekmīgi pabeiguši projekta aktivitātes un sekmīgi iesaistījušies mācību vai darba attiecībās.

Katram jaunietim pēc prasmju, interešu, iegūtās izglītības un attīstības virziena profilēšanas tika izstrādāta individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām daļām – personības attīstības, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetence. Šādas individuālas jaunieša pasākumu programmas vidējais ilgums ir 4 mēneši, kuras laikā jaunietis saņems individuāla mentora atbalstu, individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās pasākumu programmā paredzētajās aktivitātēs (t.sk. dalība nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos u.c.) un ekskursijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē uzņēmumā u.c.

Aicinām novada jauniešus pieteikties dalībai projektā! Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.

Pieteikties dalībai un saņemt informāciju par projektu var pie projektu vadītājas mob.tel. 27757387 vai rakstot uz e- pastu: ilze.klavina@stopini.lv.

Projektā atbalstāmo darbību īstenošanas laiks ir līdz 2018.gada 31. oktobrim.

Stopiņu novada projektu vadītāja Ilze Kļaviņa

(05.07.2017.)

 

Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm

auku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" otrās kārtas trim aktivitātēm:

  • "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība",
  • "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana",
  • "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos. Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" ir desmit miljoni eiro; aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" tie arī ir desmit miljoni eiro. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs ir sadalīts pēc reģionālizācijas principa. Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem ir lasāma LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”. Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  un Lauku attīstības programmas  ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Ilze Kļaviņa
projektu vadītāja

(13.06.2017.)

 

Notikušas pirmās nodarbības veselības veicināšanas projekta ietvaros

16. maijā projekta “Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” NR.9.2.4.2/16/I/014. ietvaros ir notikušas pirmās nodarbības skolēniem par emocionālo un reproduktīvo veselību Stopiņu pamatskolā.

Stopiņu pamatskolā 5. klasei notika nodarbība par emocionālo veselību “Iecietības stundiņa”, ko vadīja “Centra Dardedze” programmas “Drosme draudzēties” vadītāja Ilze Zariņa. Nodarbībā interaktīvā un bērniem viegli uztveramā veidā notika teatrāls monologs, diskusija un dažādas aktivitātes ar mērķi izglītot par vienaudžu savstarpējās vardarbības jeb mobinga cēloņiem un sekām, kā arī veidiem, kā mobingu izbeigt. 

Šajā mācību gadā nākamā nodarbība ir paredzēta 18. maijā Ulbrokas vidusskolā.

7.-8. klasēm notiks pirmās 2 nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību, ko vadīs Stopiņu ambulances darbinieki - Upesleju doktorāta ģimenes ārsts Ritvars Ziedonis un Stopiņu ambulances ginekoloģe Anita Spakovica. Nodarbības notiks atsevišķi zēniem un meitenēm. Pirmajās divās nodarbībās ārsti runās par tēmām: pubertāte un higiēna; dažāda veida fiziskās aktivitātes pusaudžiem - to fizioloģiskā un psiholoģiskā nozīme. Pavisam paredzēts 4 nodarbību cikls. Nākamās 2 nodarbības, kurās ārsti runās par seksualitāti, sekstingu un drošu internetu, Stopiņu pamatoskolā notiks 23. maijā. Līdz 2017. gada decembrim ārsti nodrošinās vēl 3 nodarbību ciklus.

19.  maijā Ulbrokas vidusskolas un 26. maijā  Stopiņu pamatskolas 4. klases skolēnus apmeklēs un stāstīs par veselīgu uzturu sertificēta uztura speciāliste Gita Ignace, kas pārstāvēs Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociāciju.

Informāciju sagatavoja Jeļena Pavlova, 
“Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta vadītāja
(17.05.2017.)

 

Aptaujas apkopojums par projekta - SKEITPARKS PIE ULBROKAS EZERA, būvniecības vīziju

Lai sabiedrībai būtu iespēja izteikt savu viedokli, Stopiņu novada dome veica sabiedrības viedokļa noskaidrošanu par projekta “Skeitparks pie Ulbrokas ezera” būvniecības vīziju.

Aptauja tika veikta no 2017.gada 29.marta līdz 29.aprīlim.

Informācija par projekta īstenošanas vietu un laiku, projekta būvniecības vīzija, kā arī aizpildāmas anketas tika izvietotas:
1.    Stopiņu novada mājaslapā http://stopini.lv/lv/jaunumi/projekti/aptauja-par-skeitparka-pie-ulbrokas-ezera-buvniecibas-viziju-2848 
2.    “Tēvzemītes” 2017.gada aprīļa numurā publicēta informācija par projektu un anketas.
3.    Uz Stopiņu novada informatīvajiem stendiem, tai skaitā pie projekta plānotās teritorijas, pie Mednieku mājas.

Saņemtas un apkopotas 30 aptaujas anketas. Pret projekta būvniecību ir vienas anketas autors, kurš norāda, ka novietojums rada negatīvu (troksnis, vizuālais skats, kas samazina ģimenes dzīves kvalitāti) ietekmi. šajā anketā pausts aicinājums nodrošināt, ka skeitparks netiek izmantots naktsmiera laikā.

29 anketās ir pausta pozitīva attieksme. Kā argumenti tiek minēti: “…līdzīgi projekti jau ir realizēti citās apdzīvotās vietās”, “…iecerētais skeitparks ir moderns, iekļaujas apkārtējā vidē”, “skeitparka atrašanās vieta sporta zonā blakus futbola laukumam ir attaisnojama”, “… būvniecības plāns palīdzēs uzlabot novada infrastruktūru un palīdzēs jauniešiem pievērsties aktīvam dzīves veidam”, u.c. 
Vienā no anketām norādīts, ka: “Skeitparka teritorijai jābūt uzraudzītai, lai tas tiktu izmantots tam paredzētajam mērķim”.

Pateicamies visiem, kas pauduši savu viedokli.

Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada projektu vadītāja

(10.05.2017.)

 

Stopiņu novada skolas piedalās projektā – DIENASGRĀMATA 2017

Stopiņu novada pašvaldības skolas ir uzrunātas Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parka (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, katrai skolai darbojoties kopā ar skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatu.

Stopiņu novada pašvaldības skolas (Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs, Stopiņu pamatskola, Ulbrokas vidusskola) ir piekritušas piedalīties projektā un aktīvi strādā pie savas skolas dienasgrāmatas vāka dizaina.

Projekts norisinās jau trešo gadu un atbalsts gan no skolām, gan uzņēmumiem pieaug, veicinot atbalstu skolām, skolēnu radošo domāšanu un iespēju pašiem veidot savas skolas tēlu,  un plašas publikācijas uzņēmumiem, kas atbalsta šo projektu savā novadā un Latvijā. 

Liāna Mihailova
projektu vadītāja
www.liepuzip.lv

(10.04.2017.)

 

Apstiprināti pieteikumi pašvaldības finansēto projektu konkursā

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 2017.gadā saņemti 15 projektu pieteikumi. 

2017. gada 5. aprīļa Stopiņu novada domes sēdē (prot.nr.96), izvērtējot iesniegtos projektu pieteikumus, atbalstīta 10 projektu realizācija no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai un piedalīties daudzveidīgajās projektu aktivitātēs.

Ar projektu sarakstu var iepazīties: http://stopini.lv/lv/projekti/stopinu-novada-pasvaldibas-finansetie-projekti/2017gada

Stopiņu novada dome
(07.04.2017.)

 

Apstiprināts veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu paplašināšanas projekts

2017. gada martā apstiprināts projekts “Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”, kura mērķis ir veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu paplašināšana novada iedzīvotājiem.

Projekts paredz daudzveidīgus pasākumus, tai skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbības veselības veicināšanai un slimību primārai profilaksei.

Projektā izvēlēto grupu pamatojums ir iedzīvotāju vajadzības. Bērniem 6 gadu vecumā un 4.klasē tiks sniegta interaktīva informācija par dažādiem veselīga uztura aspektiem. Notiks lekcijas arī bērnu vecākiem par bērnu uzturu un veselīgu ēšanas paradumu attīstību ģimenē. 2.klases skolēni uzzinās risinājumus problēmām kas parasti ir aktuālas viņu vecumā (garīgās/emocionālās veselības jautājumi, informācija par pozitīvām, draudzīgām, iecietīgām un cieņas pilnām savstarpējām attiecībām un uzvedību). 4.klases skolēniem paredzētas nodarbības par viņu vecumā bieži izplatīto atstumtību. Savukārt 7.klases pusaudžiem būs iespēja atklāti runāt par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas jautājumiem.

Pusaudžiem 15-17 gadu vecumā no Stopiņu novada izglītības iestādēm tiks organizēta dienas nometne, kurā vairākas nodarbības paredzētas primārās profilakses pasākumi.

Jaunās māmiņas saņems iespēju speciālām fizioterapijas grupu nodarbībām un uztura speciālista nodarbībai. Plānots iesaistīt iedzīvotājus no dažādām mērķa grupām, īpaša vērība tiks pievērsta personām ar trūcīgo un maznodrošināto statusu, novada senioriem un jaunām māmiņām ar bērniem līdz 1 gada vecumam. 

Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus Veselības dienas pasākumā.

Projekta aktivitātes sāksies 2017.gada maijā turpināsies līdz 2019.gada decembrim.

Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja
Stopiņu novada dome

(06.04.2017.)

 

LIAA uzsāk projektu pieņemšanu Ogres biznesa inkubatorā

Līdz š.g. 21. martam turpinās projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Ogres biznesa inkubatorā. Dalībai inkubatorā ir iespējams pieteikties reizi ceturksnī – attiecīgi interesentu pieteikumus inkubators 2.ceturksnī pieņem līdz 2017. gada 21. martam un plānotais konsultatīvās komisijas sēdes datums par uzņemšanu inkubatorā ir š.g. 12. aprīlis. Dalībai pirmsinkubācijā ir iespējams pieteikties visu laiku.

Biznesa inkubators ir personāla un infrastruktūras apvienojums, kā mērķis ir atbalstīt jaunu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, bezmaksas nodrošinot biznesa ideju autorus un jaunus komersantus (ne vecākus par 3 gadiem) ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, konsultācijām, specifiskām apmācībām un mentoru atbalstu, bet ne tikai. 

Inkubatorā iespējams izmantot divu veidu atbalsta modeļus: pirmsinkubācijas atbalstu un inkubācijas atbalstu. 
-    Pirmsinkubācijas atbalsta ietvaros idejas autoriem (fiziskām vai juridiskām personām) 6 mēnešus bezmaksas ir iespējams izmantot inkubatora koprades telpas, aprīkojumu, saņemt nepieciešamās konsultācijas, apmācības un mentoru atbalstu, vēlāk jau pretendējot uz inkubācijas atbalstu. 
-    Inkubācijas atbalsta ietvaros (papildus iepriekš minētajam) inkubatora dalībniekiem ir iespēja saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām, u.c., tāpat arī pretendēt uz grantu (ar 50% līdzfinansējumu) līdz 10.000,00 EUR apmērā specifiskiem pakalpojumiem un līdz 5.000,00 EUR apmērā aprīkojuma iegādes izmaksu segšanai.

Vairāk informācija par uzņemšanu biznesa inkubatorā pieejama LIAA mājas lapā šeit.

Lai palīdzētu pieteikuma veidlapu aizpildīšanas procesā, atbildētu uz neskaidriem jautājumiem, interesenti, iepriekš piesakoties, laipni gaidīti Ogres biznesa inkubatora telpās (Akmeņu ielā 47, Ogrē) katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00. 

Uz konsultāciju par inkubatora sniegtajām iespējām un pieejamo atbalstu var pieteikties sev ērtā laikā zvanot pa tālruni +371 62400902, rakstot uz e-pastu ilze.linkuma@liaa.gov.lv, venta.pastare@liaa.gov.lv.

Kopumā Latvijā darbu uzsākuši 15 LIAA biznesa inkubatori, kuru mērķis ir veicināt auglīgu un inovatīvu jauno komersantu attīstību, tādējādi gan attīstot Latvijas ekonomiku, gan veicinot reģionālo izaugsmi.

LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros. 

LIAA Ogres biznesa inkubatora
Projektu vadītāja
Venta Pastare

(16.03.2017.)

 

Biedrība - STOPIŅU SALASPILS PARTNERĪBA izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Lasīt vairāk.

(10.03.2017.)

 

Izsludināts projektu konkurss Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2017

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsludina projektu konkursu “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”, kura ietvaros plānots piešķirt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem. Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā starpkultūru dialogu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu integrāciju sabiedrībā. 

Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti četrām atbalsta jomām:
1.    Mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta projekti (6 000 EUR);
2.    Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstības projekti (8 000 EUR);
3.    Starpkultūru dialoga projekti (8 000 EUR);
4.    Romu integrācijas, līdzdalības, kultūras un starpkultūru dialoga projekti (2 000 EUR).

Projektus var iesniegt līdz 2017. gada 4. aprīļa pl. 12.00 biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse” sūtot attiecīgo dokumentāciju e-pastu alianse@nvo.lv. 
Projektu īstenošanas laiks ir no 2017. gada 8. maija līdz 2017. gada 20. novembrim. Visus projekta sagatavošanas norādījumus variet skatīt pielikumos un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pilsoniskās alianses biroju rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv vai zvanot pa tālruni 67846464.
Biedrība pēc lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu, trīs darba dienu laikā elektroniski informēs visus pretendentus, kā arī ievietos informāciju interneta vietnē www.nvo.lv

Informāciju sagatavoja:
Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”
Tel. 67 84 64 64,  alianse@nvo.lv

(02.03.2017.)

 

Jauniešiem ir iespēja pieteikt dalību vienā no labākajiem uzņēmējdarbības konkursiem Eiropā

Līdz 31.martam norisinās jauniešu komandu uzņemšana biznesa projektu konkursā ‘’Radām novadam’’.  Konkurss ir turpinājums pilotprojektam, kurš noslēdzās 2016. gada vasarā un Eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības veicināšanas projektu Latvijā un vienu no labākajiem Eiropā.

Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Konkursā jauniešu komandām līdz 2018.gada novembrim, realizējot biznesa idejas, ir jārada pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība savos izvēlētajos novados - radot jaunas darbavietas, piesaistot investīcijas un dažādos citos veidos veicinot sociālekonomisko attīstību.

Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem un ar ne ilgāku pieredzi uzņēmējdarbībā kā 6 mēneši. Jaunieši tiek aicināti pieteikties konkursam līdz 31.martam, izveidojot komandu vismaz 3 cilvēku sastāvā un reģistrējoties www.radamnovadam.lv. Komandām, konkursa ietvaros, tiks sniegts daudzpusīgs atbalsts ideju realizācijai un komandas iegūs arī publicitāti un atpazīstamību, potenciāli palielinot iespējas piesaistīt finansējumu saviem projektiem un papildus atbalstu no novadiem.

‘’Radām Novadam’’ no visiem uzņēmējdarbības konkursiem atšķiras ar to, ka tā fokusā ir rezultāti, nevis biznesa idejas. Visām komandām, kuras sasniegs rezultātus konkursa ietvaros, būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu granta veidā vismaz 2000 EUR apmērā. Papildus tam labākās komandas divu gadu laikā sadalīs balvu fondu 10 000 EUR vērtībā. 

Īstenojot savus biznesa projektus, jaunieši konkursa ietvaros tiks mudināti izmantot un attīstīt savus talantus, spējas, iegūstot nepieciešamās zināšanas, mentoringu, kontaktus un pieredzi. Pats lielākais ieguvums jauniešiem, protams, būs realizētais projekts un radītā vērtība.

Konkursā tiek aicināts pieteikties ikviens jaunietis, kurš jūt sevī spēkus sasniegt savus izvirzītos mērķus. Kā parādīja pilotprojekta rezultāti, tad lielākos panākumus guva komandas, kuru dalībniekiem nebija nedz iepriekšējas pieredzes, nedz arī izglītības ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, tādējādi pierādot, ka, lai īstenotu savu ideju, vissvarīgākais ir spēt pārvarēt grūtības, spēt uzņemties riskus un atbildību un tikai pēc tam nāk zināšanas. Tās ir arī vērtības, ko konkursa organizatori vēlas izcelt sabiedrībā. 

Konkursa pilotprojektā, kurš norisinājās no 2014. gada marta līdz 2016. gada jūlijam iesaistījās ap 120 jauniešiem. Konkursa laikā tika radīti 14 jauni uzņēmumi un biedrības, bet projektu īstenošanai piesaistīti apmēram 175 000 EUR. Konkurss atbalstījis dažādu ideju realizāciju, piemēram, Mazsalacā - bērniem ‘’līdzi augošu’’ velosipēdu ražošanu, Gulbenē - diska golfa laukuma izbūvi un popularizēšanu, no Madonas novada visu Latviju iekarojis purvubrideji.lv piedāvājums doties ekskursijā pa purva virsmu. 

Konkursa organizatori vēlas pateikt īpašu paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai, it īpaši deputātiem L.Straujumai un E.Cilinskim, pateicoties kuru ieinteresētībai un atbalstam, ir iespēja turpināt konkursu. 

Konkursu organizē biedrība “Radām novadam”, sadarbībā ar DELFI. Konkurss īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Plašākai informācijai:
Elīna Miķelsone, projekta ‘’Radām novadam’’ vadītāja
E-pasts: elina@radamnovadam.lv
Mājaslapa: www.radamnovadam.lv
FB lapa: https://www.facebook.com/radamnovadam 

(01.03.2017.)

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā - PROTI un DARI!
 
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”. 

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties projektā “PROTI un DARI!”, aicinām griezties savā pašvaldībā.

Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem.  Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

(09.02.2017.)

 

CITA MŪZIKA

2016. gada pēdējos mēnešos pēc Stopiņu novada Jauniešu domes iniciatīvas mūsu novadā tika realizēts Stopiņu novada pašvaldības projekts “Cita Mūzika”, kas bija iespēja Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas skolēniem iepazīties ar ierakstu studiju vidi un koncertprogrammu veidošanu, izmantojot modernās mūzikas elementus. Projekta noslēgumā jebkurš varēja apmeklēt prezentācijas koncertu, kur skolēni izpildīja kopīgi veidotu koncertprogrammu, un viņu sniegums tika atzinīgi novērtēts gan no bērnu vecāku, skolotāju, gan citu apmeklētāju puses. 

Liels paldies mūzikas skolas skolēniem - Robertam, Alīnai, Reinim, Lūcijai un Henrijam - par to, ka nenobijās no šī izaicinājuma, un par ieguldīto darbu. Paldies viņu vecākiem un pedagogiem par atbalstu, un vislielāko paldies vēlētos teikt mūsu Stopiņu novada domei par to, ka arī mums jauniešiem tiek sniegta iespēja īstenot mūsu idejas realitātē. Skaņdarbi tika arī ieskaņoti, un tie publicēti vietnē https://soundcloud.com/ulbrokas-m-zikas-un-m-kslas-skola, kur jau šobrīd dziesmām ir vairāk nekā 300 skatījumu.

Reinis Višķeris, projekta autors un realizētājs

(26.01.2017.)

 

Aicina pieteikties darbinieku tālākizglītībai un profesionālai pilnveidei ESF projekta ietvaros

Aicinām izvērtēt jūsu uzņēmumam nepieciešamo darbinieku profesionālu pilnveidi un tālākizglītību. 2017. gadā ir iespēja pieteikties bezmaksas profesionālai pilnveidei un izglītībai projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Ar Eiropas Sociālā fonda 90% finansējumu (personām, kurām ir maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss, mācību izmaksas tiek segtas 100% apmērā) ir iespēja  profesionāli pilnveidot darbiniekus šādās nozarēs - Ēdināšanas pakalpojumi, Tūrisms, Skaistumkopšana; Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana; Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība; Būvniecība; Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; Ķīmiskā rūpniecība; Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības; Kokrūpniecība; Enerģētika; Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana; Poligrāfija; Transports un loģistika; Veselība un aprūpe; Cilvēkresursi.

Projekts neparedz konkrētu darba devēju darbiniekiem domātas/pasūtītas mācības. Pieeja ir tāda, ka no visiem kopīgā mācību piedāvājuma tieši nodarbinātā persona individuāli būs tā, kas izvēlēsies sev vajadzīgāko izglītības programmu. Darba devējs var mudināt savus darbiniekus pieteikties mācībām. Šajā projektā izglītības programmas tiks īstenotas izglītības iestādēs, nevis uzņēmumos.

Lai iegūtu vairāk informācijas un pieteiktu jūsu darbiniekus, lūdzu zvanīt 27757387 vai rakstīt uz e-pastu:  ilze.klavina@stopini.lv līdz 2017. gada 30. janvārim.

Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada domes projektu vadītāja 

(25.01.2017.)

 

Projekts - KATRAM SAVU TAUTASTĒRPU ARĪ STOPIŅOS!, īstenojies

un uzsācis savu ceļu, lai godam sagaidītu Latvijas simtgadi – pašu rokām gatavotā tautastērpā!

Jau no rudens dienas centrā Ulbroka uzsākts Stopiņu novada domes finansēts projekts “Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!”, kā ietvaros tika šūti latviešu tautastērpa linu krekli. Projektā iesaistījās 15 dalībnieces, kuru sapnis bija sākt sava tautastērpa darināšanu, komplektēšanu, piegriešanu un rotāšanu, lai savā ģimenē aktualizētu latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma tradīciju turpināšanu un ieviešanu. 

Šī projekta ietvaros, mūsuprāt sākām ar vieglāko - linu kreklu šūšanu. Uzsākot projektu tika pētīta literatūra, kurā apkopoti materiāli par latviešu tautastērpiem, rakstiem, linu kreklu atšķirībām dažādos Latvijas novados. Projekta dalībnieces izdarīja katra savu izvēli - šūt autentisku sava dzimtā novada linu kreklu, vai šūt sev Pierīgas kreklu tā parādot, ka tagad dzīvojam Stopiņu novadā. Katra dalībniece veidoja sava krekla piegrieztni, izgrieza, iešuva ar rokām mazos un lielos ķīļus, tad ar šujmašīnu tika sašūtas kreklu taisnās vīles. Kā agrākos laikos, arī šos kreklus tā īpašnieces izrotāja ar izšuvumiem un caurajām vīlēm. Pierīgas krekliem dažādos rakstos izšūtas ir apkaklītes un aproces. Apkaklītes un aproces ir jāiešuj ar rokām, vispirms sakrokojot kreklu. Nobeigumā krekliem tika gatavotas podziņas. Lai gan likās, ka šis ir samērā viegli paveicams darbiņš, kopā sanācām uz 10 nodarbībām un tikai tā - lēnām un pamatīgi iedziļinoties aprakstītajos materiālos, ar mīlestību un gaišām domām, katra no dalībniecēm gatavoja savu balto linu kreklu.

Sākums ir, tagad tikai jādomā par galvas rotām, brunčiem, jostām, zeķēm… kopā esot kārtējo reizi sapratām, ka galvenais ir uzsākt, vienai otru iedrošināt, dalīties ar idejām un tad noteikti var paveikt to, kas likās teju neiespējami. Nu tā mums liekas, ka arī tajos senajos laikos, kad šāda veida krekli tika šūti, lai valkātu ikdienā, cita citai mācīja un ierādīja, kā šāds darbiņš paveicams.

Projekta dalībnieces ir ļoti gandarītas par projekta ideju, tā īstenošanas gaitu, par redzamajiem, sasniegtajiem rezultātiem un katra ir pārliecināta, ka ar šo projektu ir uzsākts savs ceļš pie pilni nokomplektēta tautastērpa. Lai mums izdodas īstenot daudz gaišas domas un piepildīt sapņus Jaunajā - 2017.gadā! 

Dienas centra Ulbroka vadītāja Anda Višķere

(04.01.2017.)

 

Stopiņu novadā ir uzsākts projekts – PROTI UN DARI

Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 15- 29 gadi, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā. Projektā ir iesaistījušies Sauriešu ciema trīs jaunieši. Katram jaunietim ir izstrādātas individuālas programmas, kurās ir iekļautas jauniešu vēlmes apgūt kaut ko jaunu, iemācīties jaunas prasmes un iemaņas. Projekts ir vērts uz jauniešu prasmju un personības attīstību.

Pašreiz jaunieši regulāri apmeklē Sauriešu dienas centra aktivitātes, ir ieguvuši informāciju par NVO darbu, iepazinušies ar Stopiņu novada jauniešu domi un viņu turpmākajām aktivitātēm, kurās ir iespēja piedalīties jebkuram jaunietim. Visi trīs jaunieši apmeklēja 14 stundu kouičinga semināru, piedalījās radošajās darbnīcās: ziepju liešana, kreatīvā papīrmāksla, floristikas nodarbības, adventes vainagu pagatavošana, sveču liešana, dekoru izgatavošana, tapošana, šūšana. Marija un Natālija jau otro mēnesi apmeklē autoskolu un apgūst teoriju. Ir iespēja apmeklēt karjeras konsultantu un psihologu.

Decembra mēnesī visi trīs jaunieši piedalījās Starptautiskajā konferencē “Migrācija medijos: fakts, vēstījums, uztvere”, kuru organizēja Biedrība “Patvērums “Drošā māja””. 27. decembrī apmeklējām IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Mucenieki”, jaunieši novadīja centrā esošajiem bērniem no Sīrijas, Azerbaidžānas un citām valstīm radošās darbnīcas. Tā bija pirmā brīvprātīgā darba pieredze jauniešiem apgūt sociālas prasmes kā strādāt ar citu tautību bērniem vecumā no 1.- 9. klasei. Plānojam sadarbību turpināt un reizi mēnesī doties uz Mucenieku centru, lai mācītu kaut ko jaunu centra iemītniekiem un jaunieši paši mācītos kontaktēties, novadīt nodarbības un iepazīt citu tautu kultūru.

Paldies jauniešiem, kuri tik aktīvi darbojas projektā un aicinām pietiekties tos jauniešus, kuri vēlētos darboties un sevi pilnveidot.

Jaunajā gadā ir plānots, ka jaunieši varētu apgūt angļu valodu un citas radošas aktivitātes. 

Jauniešu mentore: Aija Šibajeva

(03.01.2017.)

 

Latviešu rakstu zīmes atstarotājos

Dienas centrā Līči no septembra līdz novembrim norisinājās Stopiņu novada finansētā projekta “Atstarotāji ar latviešu ornamentiem” radošās nodarbības astoņu nedēļu garumā. Radošo darbnīcu laikā tika veidoti atstarotāji ar latviešu rakstu zīmēm. Nodarbībās tika apgūtas šūšanas prasmes, prasmes strādāt ar dažādiem audumiem, dažādiem materiāliem, kā arī pārrunātas latviešu tautas vērtības, latviešu simboli, kā tos mūsu senči pielietojuši savā ikdienā, sadzīvē. Nodarbību laikā tika izveidoti atstarotāji Stopiņu novada iedzīvotājiem, kas tika izdalīti Stopiņu novada organizētajā Lāčplēša dienas pasākumā.

Dienas centra funkcijās ietilpst pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, kuru ietvaros ir radošas nodarbības. Šādas nodarbības cilvēkus attīsta radoši, veicina pozitīvas emocijas, rada prieku par ieguldījumu un lepnumu, ka viņu paveiktais noder citiem. Veidojot atstarotājus, strādājot ar dažādiem audumiem, šujmašīnu, veidojot praktiski noderīgas lietas, projekta apmeklētāji veidoja prasmes, kas veicināja apziņu, ka katrs var izveidot noderīgas lietas pašu rokām. 

Radošo nodarbību laikā tika apgūta prasme ne tikai strādāt ar šujmašīnu, dažādiem audumiem, noformēt dažāda veida tekstilu, izšūt. Projekta laikā tika pētītas latviešu rakstu zīmes, to simboliskā nozīme. Latviešu rakstu zīmes tika iestrādātas katrā atstarotājā un klāt pievienots tās apraksts, simboliskā nozīme, tādējādi atgādinot mūsu senču vērtības un mūsu tautas mantojumu.

Paldies Stopiņu novada domei par atbalstu un nodrošinājumu projekta idejai!

Paldies čaklajiem dienas centra apmeklētājiem, kas piedalījās projektā un katrā atstarotājā ieguldīja daļiņu sevis! 

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-lici/galerijas/latviesu-rakstu-zimes-atstarotajos

Zanda Pelše, Dienas centra Līči vadītāja

(28.11.2016.)

 

Projekts ŪDENS globālo rīcības dienu ietvaros Ulbrokas vidusskolā

2016. gada 14. oktobrī mums, Ulbrokas vidusskolas 8.b klasei, bija iespēja doties mācību ekskursijā un izpētīt Stopiņu novada ūdens ieguves vietas un ūdens attīrīšanas sistēmu. Izpētījām un noskaidrojām, kā ūdens no dziļurbuma nokļūst ūdens padeves sistēmā, ka tas ir tīrs un gatavs lietošanai, bet nedaudz ir jāattīra, tāpēc ūdens no akas nokļūst ūdens attīrīšanas – atdzelžošanas iekārtās, kurās, ūdeni filtrējot, tas netiek ķīmiski apstrādāts, bet tiek sagatavots lietošanai Stopiņu novada iedzīvotājiem.
Noskaidrojām arī to, ka Ulbrokas vidusskolā ūdens ir labs, kvalitatīvs, lietojams uzturā. 


Tā kā Stopiņu novadā ir labs dzeramais ūdens, skolā rīkojām “zibakciju”, kuras laikā skolēniem bija iespēja nogaršot skolas ūdeni un veikalā pirktu ūdeni. Reti kurš juta atšķirību. Tādā veidā aicinājām skolēnus lietot skolas ūdeni, taupot gan naudu, gan dabas resursus.
Pētot ūdeni Stopiņu novadā, uzzinājām, ka vidēji katrs novada iedzīvotājs diennakts laikā patērē 0.2 kubus ūdens, kas ir 200 l. Ņemot vērā ūdens situāciju pasaulē, mēs to tērējam par daudz, jo, piemēram, Etiopijā (Āfrikā) tīru dzeramo ūdeni var dabūt tikai katrs ceturtais iedzīvotājs. Tāpēc aicinām visus dzīvot taupīgāk un biežāk aizdomāties, ka mūsu planēta ir tikai viena, un tās resursi nebūs mūžīgi.

Fotogalerija: www.stopini.lv/lv/projekti/projekts-udens

Ulla Imaka, Ulbrokas vidusskola, 8.b klase

(28.11.2016.)

 

Notiks jauna skeitparka izbūve

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Stopiņu novada domes projekta iesniegumu “Stopiņu skeitparks “Palēciens pie Ulbrokas ezera””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.  
Jauna, moderna skeitparka būvniecības nepieciešamību Stopiņu novadā izvirza jaunieši, kuri aktīvi izmanto šobrīd nepiemēroto infrastruktūru. Pirms jaunā skeitparka projekta uzsākšanas notika tikšanās ar aktīvākajiem skeitparka lietotājiem. Jaunajam skeitparkam atvēlēta vieta pie Ulbrokas ezera, kas atrodas Stopiņu novada centrā un ir pieejams visiem. Jau šobrīd daudzi vietējie novada iedzīvotāji pavada savu brīvo laiku pie Ulbrokas ezera gan izbaudot dabu, gan pastaigājoties gar ezeru. Šeit uzstādīti āra trenažieri, divi pludmales volejbola laukumi, futbola laukums, aktivitāšu un veselības trase, pastaigu taka.
Ar šā gada 23. novembra Lauku atbalsta dienesta lēmumu projekta “Palēciens pie Ulbrokas ezera” būvniecībai būs iespēja saņemt Eiropas fonda finansējumu EUR 13962.23 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi eiro un 23 eirocenti) apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Šobrīd tiek gatavots tehniskā projekta iepirkums.

Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja

(28.11.2016.)

 

Noslēgusies iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par novada ceļiem un ielu posmiem

2016.gada 5.novembrī noslēdzās Stopiņu novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par novada ceļiem un ielu posmiem. Izvērtēšanai tika piedāvāti septiņi ceļi un ielu posmi, kas atbilst Eiropas Lauksaimniecības un Zivsaimniecības Fonda izsludinātā konkursa “Pamatpakalpojumi un ciemu atjaunošana lauku apvidos” kritērijiem. Minētā konkursa ietvaros līdz 2018. gadam ir pieejami finanšu līdzekļi grants ceļu segumu sakārtošanai. 
Apkopojot iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļus, ko izteica kopumā 90 iedzīvotāji un 19 uzņēmēji, par aktuālāko izvirzīts ceļš Lielkājas – Kalves un ceļa C21- Grīvas posms no Ulbrokas vidusskolas līdz Dzidriņām un Sišiem. Par to tika saņemti 63 iesniegumi ar pamatojumu par ceļa pārbūves nepieciešamību, ko nosaka esošais ceļa funkcionālais stāvoklis un gājēju un riteņbraucēju drošības problēmas, kā arī ceļa pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību. Par ceļa posma Līdaciņas-Pundurīši Ulbrokā un Vālodzēs 0,8 km garumā sakārtošanu viedokli izteica 24 iedzīvotāji, minot ceļa nozīmi funkcionālo saišu veidošanā starp novada ciemiem. Par ceļa Beveriņi -Vālodzes 1,4 km garumā uzlabošanu izteicās 13 iedzīvotāji, par Kalnozolu ielu Vālodzēs 0,2 km garumā – 5 iedzīvotāji.
Papildus par novada ceļu infrastruktūras uzlabošanu tika saņemti arī ierosinājumi no Stopiņu novada ciemu iedzīvotājiem. Vairāki viedokļi izteikti no Parka ielas iemītniekiem par ielas asfaltēšanu, viens priekšlikums - par Līgo ielas noasfaltēšanu. No Dzidriņu ciema iedzīvotājiem saņemti divi rosinājumi – par Loku ielas asfaltēšanu un gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi posmā Krasti – Dzidriņas līdz ceļam P5. Šīs vajadzības ir apzinātas un tiks ņemtas vērā, izstrādājot Stopiņu novada Attīstības programmu laika posmam no 2019.gada. 

Paldies visiem aktīvajiem novadniekiem!

Ilze Kļaviņa,
Stopiņu novada domes projektu vadītāja 

(22.11.2016.)

 

10.decembrī reģionu uzņēmēji pulcēsies Vislatvijas kongresā Salaspilī

Šī gada 10. decembrī Salaspils kultūras namā „Rīgava” notiks 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress. Jau tradicionāli kongresu rīko kādā no Latvijas novadiem, kurā aktīvi darbojas vietējā uzņēmēju biedrība – šogad kongresu rīkot uzņēmusies Salaspils.

Kongresa galvenā tēma būs – uzņēmēju un valsts un pašvaldību kontrolējošo un tiesībsargājošo institūciju sadarbība. Kongresa galvenais uzstādījums ir – panākt arī valsts kontrolējošo iestāžu un tās vadītāju izpratni: no tā, cik veiksmīgi attīstīsies uzņēmumi reģionos, lielā mērā atkarīga visu reģionu un arī valsts attīstība, tostarp – arī reģionu iedzīvotāju labklājība, darbavietas un pašvaldībās ienākošie nodokļi.

Kongresu organizē SUB sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Salaspils novada domi un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Atbilstoši galvenajai tēmai kongresā piedalīsies un ar uzņēmējiem diskutēs Finanšu, Ekonomikas un Zemkopības ministriju, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadītāji un šo ministriju pārraudzībā esošo dienestu vadītāji un pārstāvji. Kongresā aicinātas piedalīties arī valsts augstākās amatpersonas. Kongresu vadīs LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Saturiski kongresa darba kārtība tiks iedalīta trīs vienlīdz svarīgās daļās:
•    uzņēmēju un viņu pārstāvju problēmu loku definējums, ko izsaka pašu reģionu uzņēmēju, pašvaldību un uzņēmējus apvienojošo organizāciju pārstāvji;
•    kontroles institūciju vadības ziņojumi, kas izklāsta sadarbības principus no valsts iestāžu skatu punkta;
•    plenārsēdes un diskusiju formāts, kurā dalībnieki diskutē par visām iepriekš nosauktajām tēmas un iesaka risinājumus.

3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress Salaspilī, kultūras namā „Rīgava” (Līvzemes ielā 7) norisināsies 2016. gada 10. decembrī. Kongresa sākums – pulksten 11:00. Reģistrācija no pulksten 10:15. Individuālo uzņēmēju un mediju reģistrācija notiks elektroniski, aizpildot reģistrācijas anketu SUB mājas lapā salaspilsuznemeji.lv no 10. līdz 30. novembrim (ieskaitot). Individuālo uzņēmēju vietu skaits Kongresā ir ierobežots.

Informāciju sagatavoja: 
Ainars Vladimirovs
SIA "Tēls PR"

(08.11.2016.)

 

Izstrādātas visas šī ES fondu plānošanas atbalsta programmas uzņēmējiem.

Piecās Latvijas pilsētās notiks forumi “Atbalsts uzņēmējiem”.

Ekonomikas ministrija izstrādājusi visas šajā ES fondu plānošanas periodā plānotās programmas uzņēmējiem. Jau šobrīd uzņēmējiem pieejams atbalsts 428,65 miljonu eiro apjomā. Turpmāko mēnešu laikā tiks uzsāktas vēl arī š.g. 25.oktobrī apstiprinātās programmas inovāciju sekmēšanai un tehnoloģiju pārnesei 34,5 miljonu eiro apjomā. 

„2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Ekonomikas ministrijas veidoto atbalsta programmu kopējais apmērs ir 764 miljoni eiro, kas paredzētas uzņēmējdarbības, inovācijas, eksporta un energoefektivitātes sekmēšanai. Attīstot inovatīvus nišas produktus ar augstu pievienoto vērtību, uzņēmumu konkurētspējas kāpums būs straujāks, nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi. Tāpēc mūsu prioritāte ir atbalsts komersantiem, kas ievieš ražošanā jaunus inovatīvus produktus, kur biznesa riski ir augstāki un atbalsts daudzkārt nepieciešamāks”, uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. 

Novembrī un decembrī piecās Latvijas pilsētās notiks forumi “Atbalsts uzņēmējiem”, sniedzot komersantiem visaptverošu informāciju par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai. Forumi “Atbalsts uzņēmējiem” ir kļuvuši jau par ikgadēju tradīciju, sniedzot iespēju komersantiem vienuviet saņemt plašu informāciju par pieejamo un plānoto atbalstu. Šogad Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras kopīgi rīkotajos  pasākumos piedalīsies 16 iestādes, organizācijas, kā arī komercbankas. 

Forumu “Atbalsts uzņēmējiem” laikā Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, kā arī Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji informēs komersantus par pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā. 

Forumu otrajā daļā norisināsies tīklošanās – īpašos 16 valsts iestāžu un komercbanku, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra stendos būs pieejamas individuālas konsultācijas par atbalsta jautājumiem. Konsultācijas sniegs Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta un Uzņēmumu reģistra darbinieki.

Forumi „Atbalsts uzņēmējiem” notiks:
•    9.  novembrī – Rīgā (tiešraide: www.em.gov.lv);
•    22. novembrī – Līvānos;
•    24. novembrī – Kuldīgā;
•    1. decembrī – Smiltenē; 
•    6. decembrī – Jelgavā.

Detalizēta informācija par forumiem (programma, norises vietas un laiki, saite uz reģistrācijas anketu dalībai forumos)  publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā.  Dalība forumos - bezmaksas. Papildu informācija par forumiem pieejama Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: atbalstsuznemejiem@em.gov.lv, tālr.: 67013240).

Forumus organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūcija Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru informatīvās kampaņas “Atbalsts uzņēmējiem” ietvaros. Aktuālajai informācijai par atbalstu uzņēmējiem aicinām sekot mūsu Facebook lapā: www.facebook.com/atbalstsuznemejiem.

Informāciju sagatavoja: Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

(03.11.2016.)

 

Darbu uzsāk Ogres biznesa inkubators, kura darbības teritorijā ietilpst arī Stopiņu novads

Ogres biznesa inkubatorā būs iespēja novada uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem saņemt atbalstu biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša jauna uzņēmuma darbības veicināšanai.  

Atbalsts, ko inkubators sniegs, būs ar mērķi attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu patstāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs. 

Pieejamie atbalsta veidi inkubatorā uzņemtiem komersantiem būs sekojoši:

•    bezmaksas open-office darba vieta
•    bezmaksas semināri, apmācības un konsultācijas
•    pakalpojumi uzņēmējdarbības nodrošināšanai ar 50% līdzmaksājumu
•    iespēja saņemt granta finansējumu: 
o    Max 5’000 EUR aprīkojumam, iekārtām, izejvielām, utml.;
o    Max 10’000 EUR specifiskiem pakalpojumiem (piem. prototipēšanai, sertificēšanai).
•    bezmaksas mentoru atbalsts

Inkubatorā varēs iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši komersanti (IK, KS, PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti senāk par 3 gadiem. Biznesa darbības nozarei būs jābūt atbalstāmai, kā arī deklarētai/reģistrētai adresei būs jābūt Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles, Stopiņu, Ropažu vai Salaspils novados. Inkubatorā atbalstu būs iespējams saņemt max 4 gadus.

Pirmo pieteikumu pieņemšana uzņemšanai Ogres biznesa inkubatorā plānota 2016.gada novembrī. 

Kontaktinformācija: 

Ogres biznesa inkubatora vadītāja Ilze Linkuma
Biznesa inkubatoru departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Akmeņu iela 47, Ogre
Tālrunis: +371 62400902
Mob. tālrunis +371 26546948
e-pasts: ilze.linkuma@liaa.gov.lv

Sīkāka informācija par projektu pieejama www.liaa.gov.lv .

Ogres biznesa inkubators ir izveidots ERAF Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.3/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.

(03.11.2016.)

 

2.novembrī aicinām apspriest novada ceļu attīstību

Lai aktualizētu novada Attīstības programmas Rīcības un investīciju plānu un Lauku attīstības programmas pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, Stopiņu novada pašvaldība organizē apspriedi ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem par novada ceļu attīstības jautājumiem.

Apspriedes laiks un norises vieta - 2016.gada 2.novembris pl. 17.30 Ulbrokas kultūras nams (Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV- 2130) 

Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt viedokļus, izvirzīt priekšlikumus par novada ceļu attīstību līdz 2016.gada 2.novembrim:
- sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: planotajs@stopini.lv;
- sūtot pa pastu uz adresi: Stopiņu novada dome, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads LV-2130;
- iesniedzot personīgi Stopiņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Stopiņu novada domes projektu vadītāja Ilze Kļaviņa

(20.10.2016.)

 

Parakstīts līgums par dalību projektā PROTI un DARI

2016. gada 20. septembrī Stopiņu novada dome parakstīja līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “PROTI un DARI!”.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Stopiņu novada pašvaldībai ir noteikts maksimālais jauniešu skaits 21, kā arī kopējais pieejamais finansējums EUR 32 848,20, kas paredz viena programmas vadītāja un līdz divu jauniešu mentoru iesaisti. Projektā atbalstāmo darbību īstenošanas laiks ir no līguma parakstīšanas dienas līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada projektu vadītāja 

 

Vietējos uzņēmumus aicina pieteikties īpašai atbalsta programmai LATVIJAS PRODUKTS

Birojs “Latvijas Produkts”, pateicoties Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības centra programmas "Biznesa uzrāviens" un Latvijas Eksportpadomes atbalstam, aicina vietējos uzņēmumus pieteikties īpašai atbalsta programmai, kuras ietvaros uzņēmumiem būs pieejamas plašas iespējas biznesa attīstībai un izaugsmei jau sākot ar š.g. septembri. Iesaistoties atbalsta programmā, uzņēmums var izvēlēties vienu vai visus 7 atbalsta virzienus. Programmā tiek uzņemts ierobežots dalībnieku skaits - tikai 50 uzņēmumi no Latvijas.

Reģistrācijas maksa "Latvijas Produkts" vietējo uzņēmumu atbalsta programmā sastāda vien EUR 200,- uz visu 4 mēnešu periodu, taču ieguvums ir mērāms vairākos tūkstošos eiro. Pēc reģistrācijas uzņēmuma pārstāvji tiekas klātienē ar atbalsta programmas vadītāju un ekspertiem, katram uzņēmumam tiek veidots individuāls attīstības plāns.

Plašāka informācija un iespēja pieteikties: http://fluidsurveys.com/s/uznemeju-atbalstam/

EUROINFO, biznesa informācija

 

Uzņēmējiem iespēja pieteikties LIAA uz individuālu tikšanos ar Latvijas ārvalstu pārstāvniecībām

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) rīko uzņēmēju individuālās tikšanās ar LIAA pārstāvniecību ārvalstīs vadītājiem (kontaktbirža).

Kontaktu birža notiks 2016. gada 6. septembrī no pulksten 9.00 – 17.00, viesnīcā "Radisson Blu Daugava Hotel", zālē "Daugava Ballroom", Adrese: Rīga, Kuģu iela 24.

Iespējams pieteikt tikšanos ar LIAA pārstāvjiem Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Vācijā, Lielbritānijā, Krievijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Nīderlandē, Polijā, Itālijā, Francijā, Japānā, Singapūrā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Ukrainā.
Tiem uzņēmējiem, kas interesējas par starptautisko tehnoloģiju pārnesi un biznesa sadarbību ārvalstīs, kontaktbiržā būs iespēja tikties arī ar Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā darbiniekiem.
Dalība bezmaksas. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās dalībai līdz 31. augustam, informācija par pieteikšanos: http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/uznemeju-individualas-tiksanas-ar-liaa-parstavniecibu-arvalstis-vaditajiem-06-09-2016

Informācija publicēta: www.liaa.gov.lv

 

Aicina pieteikties semināru ciklam KOUČINGS - MANS SABIEDROTAIS IKDIENAS DZĪVĒ

Ja vari apstiprinoši atbildēt uz vismaz vienu no šiem apgalvojumiem: 
•    esmu gatavs ieguldīt laiku un enerģiju sevis attīstībā
•    jūtos iesprūdis ceļā uz saviem sasniegumiem
•    man nav skaidrības par savu nākotni
•    esmu gatavs izmainīt savu dzīvi uz labāko
•    gribu uzzināt – kas ir koučings

aicinu apmeklēt semināru ciklu “Koučings – mans sabiedrotais ikdienas dzīvē”

“Semināra nodarbībās stāstīšu par koučingu kā metodi, kas palīdz izzināt sevi, apzināties savu potenciālu un realizēt vēlamos mērķus dzīvē. Seminārā tu varēsi  iepazīties ar koučinga metodi kā palīgu ikdienas dzīvē. Tu iegūsi praktiskus padomus un instrumentus, kas palīdzēs tev nodefinēt sev svarīgos mērķus, aizraujoši praktiskie uzdevumi tev dos iespēju atklāt savus resursus un potenciālu  mēķu sasniegšanai, iegūt pārliecību par savām spējām, atbrīvoties no traucējošiem ieradumiem, kas kavē mērķu sasniegšanu.
Tas būs aizraujošs ceļojums sevis izzināšanā un savu mērķu sasniegšanā!”

Semināra vadītāja Dace Siliņa, izaugsmes treneris (koučs)

Semināra ciklā ir 6 nodarbības. Katra nodarbība ilgst 3,5 stundas. Nodarbības notiks sestdienās Sauriešu dienas centrā no pl. 11:00-14:30 17.sept.; 24.sept.; 1.okt.; 8.okt.; 15.okt.; 22.okt.

Lai pilnvērtīgi apgūtu seminarā piedāvato tēmu, jāapmeklē visas 6 cikla nodarbības.

Iepriekšēja sagatavošanās nav nepieciešama. Vietu skaits ir ierobežots. 

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Uz semināru lūdzu pieteikties pie Aijas pa telefonu 29479166. Dalība semināru ciklā ir bez maksas. 

Semināru cikls notiek Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu ietvaros.

Uz tikšanos seminārā!

 

BĒRNI PRIECĀJAS BRIEŽOS

Stopiņu novada domes atbalstītā projekta ietvaros, 3. augustā, piemājas zoo "Brieži" noritēja pasākums novada maznodrošināto ģimeņu bērniem.

Pie ieejas bērnus sagaidīja lauvēns un krokodīlēns – rotaļnieki, kuri vadīja un organizēja aktivitātes bērniem. Rotaļas vēroja arī zvēri, īpaši aita Dārta, kura gar sētas malu skrēja bērniem līdzi, vēlēdamās piedalīties stafetēs. Bērni ar interesi darbojās radošajā darbnīcā ,,Sapņu ķērājs’’.

Pēc rotaļām svaigā gaisā bērni tika aicināti pie galda mieloties ar karstām desiņām un citiem  gardumiem. Kad paši paēduši, bija laiks pabarot arī dzīvniekus. Apbruņojušies ar burkāniem un granulām, bērni steidzās pabarot un apmīļot zvēriņus. Bērni vizinājās ēzeļa mugurā, šūpojās šūpolēs un izbaudīja dienu piemājas zoo dārzā “Brieži”.

 

Rakstu sagatavoja – Luīze Utāne

(05.08.2016.)

 

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu konkursu atbalstam ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
Finansējums pieejams vairākām aktivitātēm: "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība"; "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"; "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".
Projektu pieņemšana notiek no 11.07.2016. līdz 10.08.2016., plašāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/pieejams-atbalsts-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-veicinasanai-ari-turisma-aktivitatem-633 

(27.06.2016.)

 

Projektu konkurss Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai  

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsludina projektu konkursu Rīgas plānošanas reģiona organizācijām!

Projekta konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā starpkultūru dialogu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu integrāciju sabiedrībā. 

Projektu konkurss iedalīts šādās jomās:
1. Mazākumtautību NVO atbalsta projekti (kopā 6000 EUR);
2. Pilsoniskās sabiedrības attīstības projekti (kopā 8000 EUR);
3. Starpkultūru dialoga projekti (kopā 8000 EUR);
4. Romu integrācijas projekti (kopā 2000 EUR).

Projektus var iesniegt līdz 2016. gada 20. jūnija pl. 12.00 biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse”  sūtot attiecīgo dokumentāciju uz adresi Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga LV-1011 un e-pastu alianse@nvo.lv.

Projektu īstenošanas laiks ir no 2016. gada 1.jūlija līdz 2016. gada 16. decembrim. 

Finansētājs pēc lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu, trīs darba dienu laikā elektroniski informē visus Pretendentus, kā arī ievieto informāciju interneta vietnē www.nvo.lv 

(09.06.2016.)

 

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 2016.gadā apstiprināti 10 projektu pieteikumi

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 2016.gadā saņemti 14 projektu pieteikumi. 2016.gada 13.aprīļa Stopiņu novada domes sēdē (prot.nr.72), izvērtējot iesniegtos projektu pieteikumus, atbalstīti 10 projekti.
Projektu realizācija paredzēta līdz 30.decembrim. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par projektu aktivitātēm un piedalīties organizētajās nodarbībās, pasākumos un semināros.

Ar projektiem aicinām iepazīties šeit: http://stopini.lv/lv/projekti/stopinu-novada-pasvaldibas-finansetie-projekti/2016gada

(19.04.2016.)

 

Apstiprināts projekts “Keramikas virpu iegāde Ulbrokas mūzikas mākslas skolai”

Valsts Kultūrkapitāla fonds apstiprinājis Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas projektu, piešķirot līdzekļus jaunas keramiskas virpas iegādei.
Skolas keramikas klases aprīkojums, kas jau nodrošināts ar jaudīgu krāsni (< T +1200 C, piemērota māla, akmens masas, porcelāna apdedzināšanai), tiks papildināts ar jaunu virpu. Vizuāli plastiskās nodaļas audzēkņi varēs veiksmīgāk apgūt priekšmetu darbs materiālā  - keramika. 
Ar virpošanas tehniku skolēni iepazīs keramikas apstrādes un izmantošanas daudzveidīgās iespējas. Virpošana ir viena no tradicionālām podniecības  tehnikām.
Valsts Kultūrkapitāla piešķirtā summa 1000 EUR.

Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada domes projektu vadītāja 

(08.04.2016.)

 

 

Apstiprināts projekts “Sitaminstrumentu meistarklases Ulbrokas mākslas un mūzikas skolā”

Valsts Kultūrkapitāla fonds apstiprinājis projektu, kas popularizē sitaminstrumentu muzicēšanas iespējas. Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola īstenos projektu sadarbībā ar perkusiju apvienību PERPETUM RITMICO. Grupā spēlē četri mūziķi, no kuriem pazīstamākais ir skolas pedagogs Mikus Bāliņš, kurš 2015.gadā absolvējis JVLMA bakalaura programmu Pūšaminstrumentu nodaļā, kļuvis par JVLMA maģistrantu, un Latvijas Televīzijas  konkursā  “Radīti mūzikai” guvis vērā ņemamu atpazīstamību.  
Ritma instrumentārija izmantošana mūzikas stundās jaunāko klašu audzēkņiem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām ļauj attīstīt ne tikai metroritma izjūtu, bet arī sniedz jaunu muzicēšanas pieredzi. Skolēnu muzikāli ritmiskās izjūtas attīstībai sagatavošanas un jaunāko klašu mūzikas teorijas un instrumenta spēles stundās, liela nozīme tiek piešķirta ritma improvizācijai ar dažādiem un atšķirīgiem ritma elementu veidotājiem. Svarīgs ir nosacījums, ka visus melodiskos vingrinājumus audzēkņi apgūst uz ritma vingrinājumu bāzes. 
Seminārs - koncerts sastāvēs no izglītojošās daļas, kad tiek sniegta neliela lekcija par sitaminstrumentiem. Semināra laikā  audzēkņi iepazīsies  ar  skanējumu, ko rada timpāni, vibrafons, campanelli (2gab.), orķestra zvani, lielā bunga, basbunga ar pedāli, 3 kongas, 3 pāri bongu, 6 govju zvani ar statīviem, 5 tom-tomi, 4 šķīvji statīvos, 2 bungu komplekti, 4 kontrabasa lociņi, 2 vēja zvani, 5 koka bloki uz statīva, tam-tams un citi mūzikas sitaminstrumenti.
Paredzēts iesaistīt bērnus interaktīvā muzicēšanā, izmēģinot mūzikas instrumenta skanējumu, kā arī stāstīt izzinošus faktus par mūzikas instrumenta vēsturi,  mūzikas sitaminstrumentu pielietojumu kompozīcijās dažādās pasaules valstīs. 
Valsts Kultūrkapitāla piešķirtais finansējums ir  800 EUR. Seminārs  -  koncerts notiks 2016.gada marta beigās – aprīlī. 

Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja

(04,03,2016,)

 

Pieejams finansējums projektu īstenošanai Igaunijas-Latvijas programmas  ietvaros

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam (turpmāk – Igaunijas – Latvijas programma) izsludina projektu konkursu un aicina iesniegt sadarbības projektu idejas pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšanai, tūrisma attīstībai, vides aizsardzībai un darbaspēka kustības atvieglošanai. Pirmajā konkursā projektu īstenošanai ir plānots piešķirt aptuveni 18 miljonus eiro, no kuriem aptuveni 8 miljoni eiro tiks novirzīti ar atbalstu uzņēmējdarbībai saistītiem projektiem. 
Finansējumam var pieteikties nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas, pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības, plānošanas reģioni, kā arī zinātnes un izglītības iestādes, biedrības un nodibinājumi un privāti uzņēmumi no Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes. Projektu idejas ir jāsagatavo, sadarbojoties partneriem no Igaunijas un Latvijas, un jāiesniedz Apvienotajā sekretariātā līdz 2016. gada 22. aprīlim. Apvienotā sekretariāta komanda laipni aicina visus interesentus konsultēties par atbalstāmām aktivitātēm un finansējuma piešķiršanas nosacījumiem. Plašāku un detalizētāku informāciju var iegūt programmas mājaslapā – www.estlat.eu 
Lai labāk izprastu jaunos atbalsta virzienus un nosacījumus, kā arī, lai satiktu potenciālos sadarbības partnerus un saņemtu konsultācijas, programma 31. martā aicina uz informatīvu pasākumu „saldējuma galvaspilsētā” Rūjienā. Informācija par pasākumu tiks publicēta programmas mājaslapā un Facebook lapā Estonia-Latvia Programme. 

Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām, kuras ievieš Eiropas Savienības iekšējām robežām pieguļošos reģionos. Programmas ieviešanu vada Igaunijas Finanšu ministrija, kura vienlaikus pilda arī nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas. Latvijā nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, un kopējais atbalsts programmai ir 38 miljoni eiro. Igaunijas-Latvijas programma ir turpinājums 2007. - 2013. gadu periodā īstenotajai pārrobežu programmai.  

Informāciju sagatavoja Vineta Šnore, www.estlat.eu

(24.02.2016.)

 

Stopiņu novada dome izsludina pašvaldības finansēto projektu konkursu 2016.gadā

Projektu konkursa mērķi ir:
- sekmēt vietējas nozīmes projektu realizēšanu Stopiņu novada iestādēs un citās Stopiņu novada iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Stopiņu novadā;
- veicināt iedzīvotāju līdzdalību Stopiņu novada dzīves norisēs;
- finansiāli atbalstīt izglītības, kultūras, dažādu sociālo grupu, sporta un cita veida aktivitātes, kas saistītas ar Stopiņu novada dzīves aktivizēšanu un uzlabošanu.

Stopiņu novada domes finansējums vienam projektam nepārsniedz 450,00 euro.

Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības un valsts iestāde vai institūcija, kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Stopiņu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja.

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un  iesniegt projekta pieteikumu līdz 2016.gada 22.martam ieskaitot. 

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejami: http://stopini.lv/lv/projekti/stopinu-novada-pasvaldibas-finansetie-projekti  Šeit arī varat iepazīties ar iepriekšējos gados realizētajiem projektiem.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Stopiņu novada domē 2.stāvā sekretārei, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Tālrunis informācijai 67910771.

Stopiņu novada pašvaldība

(18.02.2016.)

 

Būvstrādniekus aicina uz bezmaksas apmācībām

Lai paaugstinātu būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes energoefektīvā un kvalitatīvā būvniecībā, no 10. februāra projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros tiks rīkots 10 dienu ilgs bezmaksas apmācību kurss būvniecībā strādājošajiem. Projektā izstrādātās profesionālās pilnveides izglītības programmas sniedz zināšanas un prasmes par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku renovāciju, kas sekmēs būvdarbu kvalitāti un ilgmūžību.

Praktisko apmācību laikā būs iespēja specializēties ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbos vai inženierkomunikāciju izolēšanas darbos un pēc kursu pabeigšanas saņemt valsts atzītu diplomu par profesionālās pilnveides programmas pabeigšanu.

Pieteikties aicināti būvniecībā strādājošie, meistari, montieri un būvdarbu vadītāji ar interesi energoefektīvā un kvalitatīvā būvniecībā ar pilnīgu vai daļēju pamata izglītību un darba devēja apstiprinātu pieredzi būvniecības darbos. Programmas pirmā daļa norisināsies Rīgā “Latvijas Būvinženieru savienības” telpās, savukārt praktiskās nodarbības norisināsies gan “Priekuļu tehnikuma Ērgļos”, gan “Rīgas Celtniecības koledžas” mācību darbnīcās.

Aicinām apmācībām pieteikties elektroniski līdz 5. februārim, rakstot uz e-pastu: Agrim Kamenderam agris.kamenders@rtu.lv vai Sanitai Jankovskai sanita.jankovska@rpr.gov.lv. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 29145442. Vietu skaits ierobežots!

Marta beigās ir plānots atkārtot apmācību kursu. Plašāka informācija par pieteikšanos otrajam kursam sekos projekta mājaslapā http://www.rpr.gov.lv/bus-force/

I.Kļaviņa, projektu vadītāja

(03.02.2016.)

 

27.janvārī pašvaldība aicina uzņēmējus un iedzīvotājus uz publisku apspriedi par ceļa Lielkājas – Kalves pārbūves ieceri

Stopiņu novada pašvaldība aicina uzņēmējus un iedzīvotājus uz publisku apspriedi par ceļa Lielkājas – Kalves pārbūves ieceri. Apspriede notiks 2016.gada 27.janvārī plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV- 2130).
Novada pašvaldība plāno ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu veikt ceļa Lielkājas – Kalves pārbūvi atbilstoši 2015. gada 18. augusta MK noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Plānotais ceļa projekts nodrošinās Dzidriņu un Jaunsišu apkaimes sasniedzamību un atvieglos transporta un darbinieku nokļūšanu darba vietās Stopiņu novadā.

Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada projektu vadītāja
(26.01.2016.)

Atpakaļ