2014-2020 plānošanas perioda projekti

 

 

Projekta nosaukums

Finansējošā Programma/
Fonds

Kopējais budžets EUR

Projekta īstenošanas periods

Vadošais partneris

Eiropas Brīvprātīgā darbs Stopiņu novadā

Erasmus

30713

04.09.2015. - 04.04.2017.

JSPA

Vienotā pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centra darbība (VARAM)

VK

2390

01.01.2016. - 31.12.2017.

VRAA

   

Publiskais finansējums

   

Darbs ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!”” (JSPA)

ESF

32 848

30.09.2016. - 31.12.2019.

JSPA

“Stopiņu skeitparks “Palēciens pie Ulbrokas ezera”

ELFLA

13962

23.10.2016. - 30.10.2017.

LAD

Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi

ESF

108381

30.03.2017. - 31.12.2020.

CFLA

“Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21- Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūve”  pieejamā Eiropas savienības līdzfinansējuma summa ir 390000 EUR.

ELFLA

390000

05.2017. - 31.12.2020.

LAD

Projekta "Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos"

ERAF

1 273 782

01.09.2017. - 31.12.2022.

CFLA

 

ĪSTENOTIE PROJEKTI

Projekta nosaukums

Finansējošā Programma/Fonds

Kopējais budžets EUR

Projekta īstenošanas periods

Vadošais partneris

Projekta uzraudzības institūcija

„Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu”
Nr. KPFI 15.2/141

KPFI

360925

03.09.2013-30.06.2014

Vides investīciju fonds

VARAM

"Kokapstrādes pieejamība"
Nr. 14-04-LL39-L413201-000004

ELFLA

1069

25.08.2014 - 29.10.2014

LAD

ELFLA

"Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs"
NrLŠSP/14

Latvijas Šveices sadarbības programma

102 545

29.01.2014 - 31.12. 2014

VRAA

VARAM

"Kultūrvēsturisko vietu un apskates objektu informatīvo stendu uzstādīšana Stopiņu novadā"
Nr. 14-04-LL39-L413101-000004

ELFLA

3490

20.09.2014 -31.12.2014

LAD

ELFLA

"Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos"
Nr. 14-04-LL39-L413201-000002

ELFLA

34261

09.04.2014- 01.04.2015

LAD

ELFLA

"Meža kapu koka kapličas restaurācijas tehniskā projekta izstrāde"
līguma nr. 2014-2-KMA031

VKKF

3000

01.09.2014 - 31.05.2015

VKKF

VKKF

"Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14.IPIA/VRAA/013

ERAF

11700

08.10.2014 - 07.05.2015

VRAA

ERAF

"Takas izveide pie Ulbrokas ezera"
Nr. 13-04-ZL19-Z401101-000001

Eiropas zivsaimniecības fonds

23150

03.04.2014 - 08.02.2015

LAD

Eiropas zivsaimniecības fonds

"Aprīkojuma iegāde Stopiņu pamatskolas volejbola un futbola laukumam"
Nr. 14-04-LL39-L413201-000006

ELFLA

2407

04.04.2014 - 28.12.2014

LAD

ELFLA

"Cekules ciema sporta aktivitāšu pieejamības uzlabošana"
Nr. 14-04-LL39-L413201-000003

ELFLA

4761

12.07 2014 - 31.07.2015

LAD

ELFLA

"Aprīkojuma iegāde Sauriešu ciemata iedzīvotāju brīvā laika dažādošanai"
Nr. 14-04-LL39-L413201-000007

ELFLA

1569

04.06. 2014 - 28.12.2014

LAD

ELFLA

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā
Nr. KPFI 15.3/43

KPFI

 

30.06.2014 -31.01.2015

Vides investīciju fonds

VARAM

"Radošā šūšanas darbnīca"
Nr. 14-04-LL39-L413101-000007

ELFLA

1779

20.02.2015 - 15.05 2015

LAD

ELFLA

Eiropas Brīvprātīgā darbs Stopiņu novadā
Nr. 2015-2-LV02-KA105-000830

Erasmus

30713

04.09.2015. - 04.04.2017

JSPA

JSPA

Vienotā pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centra darbība (VARAM)

VK

2390

01.01.2016-31.12.2017

VRAA

VARAM

”Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"   “Pozitīvās mijiedarbības ar dzīvnieku programma”
Nr. 9.2.2.1/15/002

Norvēģijas finanšu instruments

1205

07.2015   -  08.2016 

LPS, projekta partneris - Rīgas plānošanas reģions

VARAM

"Sitaminstrumenti mums visapkārt"  
Nr. 2016-1-MDM099-P

VKKF

800

20.03.2016-20.04.2016

VKKF

VKKF

“Keramikas virpu iegāde Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai"
Nr. 2016-1-VIZ-MO4009

VKKF

1000

30.03.2016-30.06.2016

VKKF

VKKF

Atpakaļ