2 item(s)

$79.00

Pašvaldības sludinājumi

 

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešo daļu. 

Informācija par nekustamā īpašuma nodokli

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ