2 item(s)

$79.00

Būvvalde

 

Stopiņu novada Būvvalde
Adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

No 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 30. aprīlim tiek mainīti būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiki:

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Pirmdienās      11:00-13:00 / 14:00-19:00
Trešdienās      9:00-13:00 / 14:00-18:00

Būvvaldes darba laiks:
Pirmdienās 9:15-13:00 / 13:45-19:00
Otrdienā     8:30-13:00 / 13:45-17:00
Trešdienās     8:30-13:00 / 13:45-18:00
Ceturtdienās     8:30-13:00 / 13:45-17:00
Piektdienās   8:30-13:00 / 13:45-16:00

Iesniegumu veidlapas būvvaldei

Kontaktinformācija:

Būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa Tālr. 66103430, mob. 20170877 e-pasts: laila[at]stopini.lv; buvvalde[at]stopini.lv
Būvvaldes lietvede Iveta Reinholde Tālr. 67911328 e-pasts: iveta.reinholde[at]stopini.lv
Galvenais arhitekts Andris Rībenis Tālr. 66103433 e-pasts: andris.ribenis[at]stopini.lv
Arhitekte Žanete Mārtuža    
Būvinspektors Guntars Vērdiņš Tālr. 67910506 e-pasts: guntars.verdins[at]stopini.lv
Būvinspektors Andris Bite Tālr. 66103432 e-pasts: andris.bite[at]stopini.lv
Zemes ierīkotāja Nora Puķīte-Babāne Tālr. 67910546 e-pasts: nora.pukite[at]stopini.lv

Būvniecības iesniegumi un pieņemtie lēmumi

Informācija par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem publicēta arī:  https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions 

Būvvaldes atrašanās vieta:

 

 

Teritorijas izmantošanas, labiekārtošanas un apbūves jautājumi

Par koku ciršanu ārpus meža Stopiņu novada administratīvajā teritorijā
Saist-not-2012-25.pdf

/Konsolidēts./

Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norāžu izvietošanas kārtība Stopiņu novadā
SAIST_NOT_2012-13.pdf

Stopiņu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi
Saist-Not-2010-7.pdf

/Konsolidēts./

Stopiņu novada domes 11.07.2008. saistošo noteikumu Nr.53/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamajam īpašumam “Āvas” (kad.nr. 80960030044), grafiskā daļa un tās teritorijas izmantošan
Saist_not_18-2015.pdf

Par pašvaldības zemes nomu Stopiņu novadā
Saist-Not-2010-5.pdf

/Konsolidēts./

Zaudējis spēku ar 22.02.2017. Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009.gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Saist_not-2009-29.pdf

Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Stopiņu novadā
SAIST-NOT-2005-14.pdf

Stopiņu pagasta pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi
Saist_not_2004-7.pdf

Zaudējis spēku ar 22.02.2017. Lokālplānojums Stopiņu novada ciemu sarkano līniju grozījumi Dreiliņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļām
SN_5-16_lokalplanojums_ciemi.pdf

Zaudējis spēku ar 22.02.2017. Lokālplānojums Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas sarkano līniju grozījumi
SN _4-16_Lokalplanojums_Sauriesi.pdf

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Saist_not_14-16_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.pdf

Atpakaļ