2 item(s)

$79.00

  • Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Speciālās atļaujas (licences) un licenču kartītes izsniegšana, pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem

Speciālās atļaujas (licences) un licenču kartītes izsniegšana, pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem

 

Pakalpojuma nosaukums

Speciālās atļaujas (licences)  un licenču kartītes izsniegšana, pārreģistrēšana pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Klātienē – Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Juridiskas un fiziskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, jāiesniedz pieteikuma veidlapa un dokumenti saskaņā ar Stopiņu novada 2009.gada 2.decembra saistošajiem noteikumiem nr.25/09 „Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Stopiņu novada administratīvajā teritorijā”

Veidlapas:

Pieteikums licences pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai)

Pieteikums  licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai) pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā

Maksa

Saskaņā ar  Stopiņu novada 2009.gada 2.decembra saistošie noteikumi nr.25/09 „Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Stopiņu novada administratīvajā teritorijā”

Normatīvie akti

Autopārvadājumu likums

Stopiņu novada 2009.gada 2.decembra saistošie noteikumi nr.25/09 „Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Stopiņu novada administratīvajā teritorijā”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 dienas

Kontaktinformācija

Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 67910518, e-pasts: novada.dome@stopini.lv

Atpakaļ