2 item(s)

$79.00

PAKALPOJUMI

 

Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Stopiņu novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

   Valsts un pašvaldību e-pakalpojumi vienotā portālā www.latvija.lv 

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa un citi pakalpojumi arī portālā: www.epakalpojumi.lv

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

IESNIEGUMU VEIDLAPAS

Stopiņu novada domes un pašvaldības iestāžu pakalpojumi:

Pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma pieejamība

STOPIŅU NOVADA DOME    
Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana Stopiņu novada domē 

Pakalpojuma apraksts

Iesnieguma veidlapa

Klātienē – Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pasts - Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
E-pasts – novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)

 E-pakalpojums portālā latvija.lv

Vispārīgās informācijas un konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Pakalpojuma apraksts

Iesnieguma veidlapa

Klātienē – Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
E-pasts: novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)
Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem VPVKAC Pakalpojuma apraksts Klātienē – Stopiņu novada domē 1.stāvā 6.kabinetā, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Telefoniski, tālr.66954851.
Elektroniski: e-pasts: stopini@pakalpojumucentrs.lv 
Dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana Pakalpojuma apraksts Klātienē – Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
E-pasts – novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)
Pasts - Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
E-pakalpojums portālā Latvija.lv: Iesniegums iestādei
Arhīva informācijas izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

Iesnieguma veidlapa

Klātienē – Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai vai  tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās Pakalpojuma apraksts un iesniegumu veidlapas Klātienē – Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pasts - Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
E-pasts – novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)
Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai iekārtošanai un ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Pakalpojuma apraksts un iesnieguma veidlapa Klātienē – Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pasts - Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
E-pasts – novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)
Speciālās atļaujas (licences)  un licenču kartītes izsniegšana, pārreģistrēšana pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā Pakalpojuma apraksts un iesniegumu veidlapas Klātienē – Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
DZIMTSARAKSTU NODAĻA    
Dzīvesvietas deklarēšana Pakalpojuma apraksts Klātienē – Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 14, 2.stāvā, Ulbrokā;
 E-pakalpojums portālā latvija.lv
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Pakalpojuma apraksts Klātienē – Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 14, 2.stāvā, Ulbrokā;
 E-pakalpojums portālā latvija.lv
Izziņas saņemšana par aktuālo deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu Pakalpojuma apraksts Klātienē – Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 14, 2.stāvā, Ulbrokā 
E-pakalpojums portalā latvija.lv
BŪVVALDE    
Ēku būvniecības process.  Būvniecības ieceres akcepts vai būvatļaujas izsniegšana Pakalpojuma apraksts Klātienē - Stopiņu novada Būvvaldē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā
Pa pastu – Stopiņu novada Būvvalde, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
E-pastu – buvvalde@stopini.lv
Reklāmas saskaņošana Pakalpojuma apraksts Klātienē - Stopiņu novada Būvvaldē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā
Izziņa jaunbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā Pakalpojuma apraksts Klātienē - Stopiņu novada Būvvaldē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā
SOCIĀLAIS DIENESTS    
Sociālo pakalojumu un sociālās palīdzības saņemšana Pakalpojumu apraksts Klātienē - Stopiņu novada Sociālajā dienestā, Institūta iela 1a, Ulbroka
BIBLIOTĒKAS    
Bibliotēku pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem Pakalpojuma apraksts

Klātienē - Ulbrokas bibliotēka, Institūta iela 1, LLU TF LTI Ulbrokas Zinātnes centrs 2.stāvs, Ulbroka 

Klātienē - Sauriešu bibliotēka, Līdumnieku iela 1-54, Saurieši

P/A "SAIMNIEKS"    
PA "Saimnieks" sniegtie pakalpojumi Pakalpojumu saraksts  
P/A "STOPIŅU AMBULANCE"    
PA "Stopiņu ambulance" sniegtie pakalpojumi Pakalpojumu saraksts  

 

 

Atpakaļ