2 item(s)

$79.00

Izglītības jautājumi

 

Iesniegumi pašvaldības atbalsta saņemšanai, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (aukles un privātās pirmsskolas izglītības iestādes):

Iesnieguma veidlapa pabalsta saņemšanai, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles pakalpojums) atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

 

Pašvaldības atbalsts privātām pamatizglītības iestādēm (privātskolām)

Iesniegums pašvaldības atbalsta saņemšanai

Privātās izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai

 

Atpakaļ