2 item(s)

$79.00

Izglītības jautājumi

 

Iesniegumi pašvaldības atbalsta saņemšanai, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (aukles un privātās pirmsskolas izglītības iestādes):

Iesnieguma veidlapa pabalsta saņemšanai, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

Līgums par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai

Atskaites veidlapa

Līgums par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Atskaites veidlapa

 

Pašvaldības atbalsts privātām izglītības iestādēm (privātskolām)

Iesniegums pašvaldības atbalsta saņemšanai

Privātās izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai

Līgums

Atpakaļ