Atļauju izsniegšana

 

Iesniegumu iesniegšana un pakalpojumu saņemšana:

Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Stopiņu novada domē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

PAKALPOJUMI

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai vai  tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai iekārtošanai un ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

 

VEIDLAPAS

Atļaujas saņemšana koku ciršanai ārpus meža 

Atļaujas saņemšana reklāmas vai izkārtnes izvietošanai 

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai 

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai 

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai-sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

Atpakaļ