2 item(s)

$79.00

Atļaujas, licences

 

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai vai  tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai iekārtošanai un ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Speciālās atļaujas (licences)  un licenču kartītes izsniegšana, pārreģistrēšana pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā

 

Iesniegumu veidlapas atļauju un licenču saņemšanai

Atļaujas saņemšana koku ciršanai ārpus meža 

Atļaujas saņemšana reklāmas vai izkārtnes izvietošanai 

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai 

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai 

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai-sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

Pieteikums licences pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai)

Pieteikums licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai ) pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā

Atpakaļ