Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana Stopiņu novada domē

 

Par pakalpojumu

Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu.  Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai.

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Pasts - Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

E-pasts – novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)

Elektroniski - https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3449.s2243.t547/ProcesaApraksts

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Fiziskas personas.

Juridiskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Fiziskām personām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Juridiskām personām - pilnvara un personu apliecinošs dokuments.

Veidlapa: Iesniegums pašvaldībai.

Pielikumā pievieno iesniegumā norādīto prasību pamatojuma dokumentus, ja tādi nepieciešami.

Maksa

Nav.

Normatīvie akti

Iesniegumu likums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

15 dienu laikā, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde.

30 dienu laikā, ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde, un ne vēlāk kā 15 dienu laikā paziņo par to iesniedzējam.

Kontaktinformācija:

Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Stopiņu novada domē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv 

Atpakaļ