Stopiņu novada Goda Pilsoņi

 

2012.gadā Stopiņu novada pašvaldība uzsāka jaunu tradīciju - atzinības piešķiršanu "Stopiņu novada Goda Pilsonis".

Tā ir augstākā Stopiņu novada pašvaldības atzinība, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Stopiņu novada labā, valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Atzinību “Stopiņu novada Goda Pilsonis” var piešķirt ne tikai Stopiņu novada iedzīvotājiem, bet arī Latvijas un ārvalstu personām. 

Kandidātus „Stopiņu novada Goda Pilsonis” atzinībai var izvirzīt ne mazāk kā 5 iedzīvotāji, domes deputāti, domes komitejas, komisijas un Stopiņu novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas.

Stopiņu novada Goda Pilsoņa atzinību pasniedz katru gadu novada svētku vai Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros.

Saistošie noteikumi "Par apbalvojuma "Stopiņu novada Goda Pilsonis" piešķiršanu".

 

9.novembrī plkst.18.00 Ulbrokas kultūras namā STOPIŅU NOVADA GODA PILSOŅU SVEIKŠANA un
KONCERTS “TĒVIJAS DZIESMAS”. Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām dziedās un latviskus instrumentus spēlēs vīru kopa “VILKI”

Ieeja brīva - koncertu nodrošina Stopiņu novada pašvaldība.

 

2018. gadā Stopiņu novada Goda Pilsoņa atzinība piešķirta 4  pieteiktajiem

Jau tradicionāli, no 2012. gada aicinām novada iedzīvotājus iesniegt pieteikumus par mūsu līdzcilvēkiem, kas būtu pagodināti saņemt Stopiņu novada Goda Pilsoņa atzinību.

2018. gadā komisijā tika saņemti 4 pieteikumi un visi tika apstiprināti.

Atzinība “Stopiņu novada Goda Pilsonis” šogad tiks pasniegta – Aijai Šibajevai, Sauriešu dienas centra vadītājai; Viktoram Vindelim, Zemessardzes veterānu apvienības biedram; Ārijai Vītoliņai, TLMS “Ulbroka” vadītājai; Alvilam Altmanim, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas  pedagogam.

Aicinām visus 9. novembrī plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā uz svinīgu Atzinības pasniegšanas pasākumu, un pēc tam grupas “Vilki” koncertu “TĒVIJAS DZIESMAS”.

Stopiņu novada dome
(18.10.2018.)

 

Sākusies pieteikumu iesniegšana atzinībai  ''Stopiņu novada Goda Pilsonis''  2018. gadā

Latvijas simtgades gads aizrit ar īpašiem notikumiem Latvijā un ārvalstīs. Stopiņu novadā šogad esam stādījuši kokus, pulcējušies Baltā galdauta svētkos, izskrējuši par Latvijas simtgadi, atklājuši jaunu starpnovadu velomaršrutu, iekļaujot novada ievērojamākās vietas un dižkokus, vairāk kā 100 akordeonisti no visas Latvijas pulcējās īpašā koncertā Latvijas simtgadei. Līdz gada nogalei mūs sagaida vēl vairāki notikumi Latvijas simtgades zīmē. 

Arī atzinības Stopiņu novada Goda pilsonis pasniegšana būs viens no īpašajiem notikumiem. Šis būs septītais gads, kopš mūsu novadā godinām cilvēkus, kuri ar savu darbu, īpašiem nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, zinātnes, saimnieciskajā un citā darbā ir devuši ieguldījumu Stopiņu novada izaugsmē un attīstībā.

Aicinām iepazīties ar saistošajiem noteikumiem „Par apbalvojuma „Stopiņu novada Goda Pilsonis” piešķiršanu” un iesniegt pieteikumus Atzinības piešķiršanai.

Aizpildītas pieteikuma anketas līdz 2018. gada 5. oktobrim jāiesniedz klātienē Stopiņu novada domē sekretārei, Institūta ielā 1A, Ulbrokā.

Stopiņu novada Goda Pilsoņa atzinības pasniegšana notiks 2018. gada 9. novembrī, Ulbrokas kultūras namā, koncerta "TĒVIJAS DZIESMAS" laikā.

Stopiņu novada pašvaldība

(03.09.2018.)

 

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2017. gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2016. gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2015.gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2014.gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2013.gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2012.gadā

Atpakaļ