2 item(s)

$79.00

Latvijai 100

 

Tuvojas Latvijas valsts simtgade, kuru svinēsim 2018.gadā. Par simtgades atzīmēšanas virsuzdevumu ir noteikta Latvijas sabiedrības valstsgribas un valstiskās piederības sajūtas stiprināšana, pašorganizējošu procesu rosināšana un dažādu līmeņu sadarbības veicināšana. Svētku programmu paredzēts īstenot piecu gadu laikā no 2017. līdz 2021. gadam, lai pilnvērtīgi un sistemātiski atcerētos visus vēsturiskos notikumus un cilvēkus, kas veidojuši Latvijas valsti.

Gatavošanās svētkiem jau sākusies, un to rīkošanā aicinām iesaistīties arī sabiedrību, lai saprastu, ka ikviens no mums var kaut ko uzdāvināt savai Latvijai svētkos. Sagaidot apaļo jubileju, atskatīsimies uz valsts sarežģīto veidošanās ceļu, izceļot un parādot pārējai pasaulei savas kultūras bagātības un izcilības.

Svētku koordinējošo darbu veic Kultūras ministrijas izveidotais Latvijas valsts simtgades birojs sadarbībā ar pašvaldībām. Latvijas valsts simtgades biroja mājaslapa: http://lv100.lv/ 

Katrā pašvaldībā ir noteikts savs valsts svinību simtgades koordinators, lai iedzīvotāji un dažādu nozaru speciālisti varētu sazināties par plānotajām idejām.

Aicinām iedzīvotājus un organizācijas dalīties ar savām idejām un iecerēm Latvijas simtgadei, apkoposim tās un visi sekosim līdzi ideju realizācijai. E-pasts: novada.dome@stopini.lv

Latvijas valsts simtgades pasākumu koordinatore Stopiņu novadā, Vita Paulāne, domes priekšsēdētāja vietniece, tālr.67910771, vita.paulane@stopini.lv 

**************************************

2017. gada 4.maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā no plkst. 12:00-15:00 BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI Stopiņu novadā

Ulbrokā, Institūta ielā, ceļa posmā no Institūta ielas 8 līdzInstitūtai ielai 4,

Pie balti klātiem galdiem: 
•    Muzikāli priekšnesumi kopā ar apvienību „Imanta – Dimanta un draugi”
•    Dejas Stopiņu novada dejotāju sniegumā;
•    Iespēja sadancoties un sadziedāties;
•    Iespēja uzrakstīt savu vēlējumu novadam un Latvijai;
•    Prezentācijas, radošas, sportiskas un izklaidējošas aktivitātes;
•    Mājražotāju pārtikas produkti;
•    Amatnieku darinājumi;
•    Darbosies kafejnīca

Iespēja pieteikties tirgotājiem (mājražotājiem) pa tālr. 28642344 un 27854570 līdz 28.aprīlim. 

*************************************

Stopiņu  novads – Latvijas simtgadei

Latvijas simtgades svinību gadu ietvaros Stopiņu novadā tiks organizēti  dažādi valstiskās piederības apziņas veidošanas un kultūrizglītojoši pasākumi. 

Gatavojoties godam sagaidīt Stopiņu novada 130. jubileju 2017. gadā, ir uzsākta dokumentālās filmas „Stopiņu novada laika zīmes” uzņemšana, kurā būs vērojami Stopiņu novadā notiekošie pasākumi gada ritumā. Filmas prezentācija plānota 2018. gadā, kā viena no Stopiņu novada dāvanām Latvijai, simtgadi sagaidot. 

Stopiņu novada lielākā dāvana Latvijas simtgadē būs jaunais Stopiņu novada Kultūras centrs, kura būvniecība uzsākta 2016. gadā. 

Šā gada marta beigās organizējām semināru “Stopiņiem-130; Latvijai-100”, kurā izstrādājām dažādas radošas idejas, un kā turpinājums, vasarā notiks radošais plenērs ar mērķi - Latvijas simtgadei veltīta vides objekta skices izstrāde. 

Atsaucoties mūsu novadnieka, tēlnieka Ulda Sterģa idejai, 2016. gadā, tautas lietišķās mākslas studijas “Ulbroka” profesionālā vadībā, uzsākām Stopiņu novada tautastērpa radīšanu. Krāsu izvēlē novada brunčiem iesaistījām novada iedzīvotājus – ar balsojumu tika izvēlēts vēlamākais krāsu salikums. Šogad, Līgo svētkos, pirmo reizi būs iespēja ieraudzīt Stopiņu novada tautas tērpu. 

2016. gadā, sekojot Kultūras ministrijas aicinājumam, Stopiņu novadā tika svinēti BALTĀ GALDAUTA svētki. Šogad turpinām šo tradīciju ar jaunu vērienu – BALTĀ GALDAUTA svētki ielas garumā, piedaloties pašvaldības iestādēm ar dažādām radošām un sportiskām aktivitātēm, māksliniecisko kolektīvu priekšnesumiem, amatnieku demonstrējumiem, notiks arī mājražotāju tirdziņš. 

2017.gadā novadā norisinās dažādas akcijas – „Es mīlu Latviju”, „Es mīlu Stopiņus”, „Mans novēlējums Latvijai”, „Mans novēlējums Stopiņiem”. 

2017. gada 25. augustā notiks Stopiņu novada 130. jubilejai un Latvijas 100-gadei veltīts  pirmatskaņojums - komponista Māra Lasmaņa jaundarbs „Ezera mistērija” ar mūsu novadnieka – dzejnieka Pētera Brūvera dzeju. 2017. gadā P.Brūverim būtu apritējuši 60 gadi, un “Ezera mistērija” ir veltījums dzejnieka piemiņai.

Latvijas simtgades gadā – realizēsim jaunus un iepriekšējos gados uzsāktos darbus.

Ir uzsākts darbs pie grāmatas par Ulbrokas muižu, kurā būs ietverts plašs kultūrvēsturisks pētījums par muižas un apkārtnes izveidošanos un attīstību. Grāmatu plānots izdot 2018. gadā. 

2018. gadā viena no mūsu novada rotām - Līgo parks, sagaidīs savu 30. pastāvēšanas gadskārtu.  Kā viens no centrālajiem notikumiem plānots multidimensionāls uzvedums Līgo parkā 2018. gada 18. novembrī. 

Organizēsim sportiski-kultūrvēsturiski-izglītojošu orientēšanās pasākumu pa Stopiņu novada teritoriālo robežu. 

Kā skaistu simbolu un atskaites punktu, novadā stādīsim mūsu tautas spēka un dvēseles kokus - ozolus un bērzus.

Atklāsim Latvijas simtgadei veltītu vides objektu Stopiņu novada centrā.

Latvijas simtgades svinību gadu ietvaros rīkosim dažādus svētkus ar Latvijas vietvārdu izcelšanu – Kaudzīšu ielas svētki, Burtnieku ielas svētki u.c.

Informāciju sagatavoja Inta Kalniņa, 
Ulbrokas kultūras nama vadītāja
(20.04.2017.)

 

Stopiņu novads gatavojas Latvijas simtgadei

Kā galvenā dāvana Latvijas simtgadē Stopiņu novadā būs jaunā Stopiņu novada Kultūras centra atvēršana mūsu novada ļaudīm un viesiem. 2016. gada septembrī ir uzsākti būvlaukuma sagatavošanas darbi. Tuvākajos gados mūs gaida saspringts un atbildīgs darbs, lai kultūras centrs, kurā jaunu mājvietu radīs gan bibliotēka, gan dzimtsarakstu nodaļa, gan muzejs un semināru zāle – “zaļā klase”, kā arī Lielā un Mazā zāle un mēģinājumu telpas mūsu pašdarbnieku kolektīviem, taptu noteiktajos termiņos un galvenais – ļoti labā kvalitātē. Kvalitāte un drošība – tie ir galvenie atslēgas vārdi mūsu turpmākajā darbā, to apzinās visi – gan pasūtītājs, gan projektētāji, būvnieki un būvuzraugi.

Stopiņu novadā esam iecerējuši izveidot Latvijas simtgadei veltītu, īpašu āra objektu, instalāciju. Ceram, ka Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas mākslinieki piedalīsies ar idejām un palīdzību projekta realizācijā.
Jau nākamgad notiks Stopiņu novada 130. jubilejai un Latvijas 100-gadei veltīts  pirmatskaņojums - komponista Māra Lasmaņa jaundarbs „Ezera mistērija”. Darbs tapis kā Stopiņu novada domes pasūtinājums, mūzikā skanēs mūsu novadnieka – dzejnieka Pētera Brūvera dzeja. 2017.gadā P.Brūverim būtu apritējuši 60 gadi, un “Ezera mistērija” ir veltījums dzejnieka piemiņai.  Mūzika, dzeja, deja, gaismas – tie ir elementi, kuru saspēlē iecerēts panākt īpašu emocionālo stāvokli ikvienam koncerta dalībniekam un klausītājam. Jaundarbs jau nodots Stopiņu novada koriem un ansambļiem, muzikālā materiāla apgūšanai, plānots pieaicināt arī viesmāksliniekus.

Esam iecerējuši veidot dokumentālus materiālus par mūsu novada ilgdzīvotājiem. 

Uz Stopiņu novada 130.jubileju un Latvijas simtgadi Stopiņu novadam būs savs tautas tērps. Novada iedzīvotāji ir nobalsojuši par tautastērpa brunču auduma krāsām un jau ir izgatavots pirmais auduma paraugs, šobrīd notiek aktīvs darbs pie tautastērpa izveides. 2017.gadā varēsim prezentēt pilnu tautastērpa komplektu - sievām un vīriem.

2016. gada 4.maijā pievienojāmies Latvijas 100-gades biroja aicinājumam un svinējām Baltā galdauta svētkus. Stopiņu novada iedzīvotājus aicinājām kopīgi sanākt Ulbrokas kultūras namā un pulcēties pie Balti klāta galda, lai iepazītos ar novada pašdarbnieku devumu, satiktu klātienē mūsu dziedātājus, dejotājus, audējus un rokdarbniekus, un parunātu par mums visiem būtiskiem jautājumiem. Ikdienas ritmā katrs ejam savās gaitās, koncertos tiekamies, bet parunāties laika neatliek. Šādi svētki ir ļoti laba vieta, kur satikties visiem vienuviet, labāk iepazīt vienam otru un radīt jaunas sadarbības idejas. Svētku reizei ļoti piederīgu un izjustu koncertu kultūras namā sniedza Zane Jančevska ar mūziķiem. Koncertā izskanēja skaistas latviešu tautasdziesmas, dzīves laikā krāti vecvecāku stāsti un atziņas, kas lika aizdomāties par daudzām mūsu dzīvē svarīgām lietām.

Baltā galdauta svētku tradīciju turpināsim arī nākamajos gados, dažādojot to norisi. 

Latvijas simtgades svēku ietvaros 30. gadadienu sagaidīs mūsu novada rota – Līgo parks. Šos svētkus esam iecerējuši svinēt ar multidimensionālu uzvedumu Līgo parkā.

Kā vēl vienu lielāko notikumu jāatzīmē – top grāmata par Ulbrokas muižu, kuras atvēršana iecerēta 2018.gadā. 

Ir iecerēti vēl vairāki lielāki un mazāki darbiņi, pasākumi un iedzīvotāju iniciatīvu realizēšana.

Vita Paulāne

(10.10.2016.)

 

Stopiņu novada domē 2016.gada 3.februārī tikās kultūras darbinieki un sporta pārstāvji, lai vienotā darba grupā strādātu pie pasākumu plāna svētku “Stopiņu novadam 130” 2017.gadā un Latvijas simtgades 2018.gadā, veiksmīgai norisei.

 
Darba grupā tika pārrunāta 2016.gada plānotā kultūras programma, kurā ir iekļauti Latvijas simtgadei veltīti pasākumi. Tika apspriestas saņemtās idejas un priekšlikumi novada svētku un Latvijas simtgades pasākumu programmas veidošanai.
Radošas un interesantas idejas, pie kurām tiek strādāts, un pavisam jaunu ideju asni tika iesēti auglīgās darba grupas diskusijās. 

Kā galvenā dāvana Latvijas simtgadē Stopiņos būs jaunā Kultūras centra atvēršana mūsu novada ļaudīm un viesiem. Darba grupa vienojās arī par āra objekta, instalācijas veidošanu, kas būtu veltīta Latvijas simtgadei un šo darbu uzticēt mūsu radošajam UMMS mākslas nodaļas kolektīvam. Novada svētku ietvaros tiks atskaņota komponista Māra Lasmaņa kantāte “Ezera mistērija”  ar mūsu novadnieka, dzejnieka Pētera Brūvera vārdiem. Kantātes atskaņošanā piedalīsies pašvaldības pašdarbnieki, UMMS pedagogi un viesmākslinieki. Vēlamies veidot dokumentālus materiālus par mūsu novada simtgadniekiem, TLMS ”Ulbroka” dalībnieces veido Stopiņu novada tautas tērpu. Svinēsim Baltā galdauta svētkus arī mūsu ciemu ielās, sasaistot to nosaukumus ar literāriem darbiem vai to autoriem, svinēsim Līgo parka 30 gadu svētkus ar multidimensionālu uzvedumu Līgo parkā, stādīsim kokus, organizēsim daudz dažādus interesantus un izzinošus pasākumus un notikumus, gaidīsim arī ikviena interesenta ierosinājumus.

Šā gada 4.maijā Stopiņu novadā svinēsim Baltā galdauta svētkus, kas ir viens no Latvijas simtgadei veltītiem pasākumiem, kas noritēs visā Latvijā. Ar Baltā galdauta svētkiem ir doma iedibināt jaunu tradīciju Latvijas valstiskuma svinīgai atzīmēšanai ģimenēs un kaimiņu kopienās. Baltajam galdautam ir arī simboliska nozīme, caur šādu tradīciju godinot vietējos nozīmīgākos notikumus un personības, ko šogad realizēsim arī Ulbrokas kultūras namā, 4.maijā organizējot koncertu un uz “Baltā galdauta” visiem interesentiem būs iespēja iepazīt mūsu novada kultūras bagātības.

(10.02.2016.)

 

Atpakaļ