2 item(s)

$79.00

Normatīvie akti

Pašvaldība
Nr. Datums Nosaukums
4-18 11/04/2018

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 ''Stopiņu novada pašvaldības nolikums''

2-18 17/01/2018

Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam

1-18 11/01/2018

Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.6/17 ''Par Stopiņu novada budžetu 2017. gadam''

12-17 05/07/2017

Stopiņu novada pašvaldības nolikums

6-17 25/01/2017

Par Stopiņu novada budžetu 2017.gadam

12-16 26/10/2016

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/16 PAR STOPIŅU NOVADA BUDŽETU 2016. GADAM

2-16 27/01/2016

Par Stopiņu novada budžetu 2016.gadam

27-15 16/12/2015

Par Stopiņu novada pašvaldības saistošu noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu

24-15 02/12/2015

Par apbalvojuma "Stopiņu novada Goda Pilsonis" piešķiršanu

20-15 30/09/2015

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”

16-15 28/08/2015

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”

15-15 08/07/2015

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”

13-15 27/05/2015

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”

8-15 11/03/2015

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”

3-15 28/01/2015

Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam

18-13 13/11/2013

Stopiņu novada domes saistošo noteikumu grozījumi sakarā ar pāreju uz eiro

7-13 13/02/2013

Par Stopiņu novada simboliku

Atpakaļ