2 item(s)

$79.00

Normatīvie akti

Teritorijas izmantošanas, labiekārtošanas un apbūves jautājumi
Nr. Datums Nosaukums
14-16 22/02/2017

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

5-16 13/04/2016

Zaudējis spēku ar 22.02.2017. Lokālplānojums Stopiņu novada ciemu sarkano līniju grozījumi Dreiliņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļām

4-16 13/04/2016

Zaudējis spēku ar 22.02.2017. Lokālplānojums Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas sarkano līniju grozījumi

18-15 23/09/2015

Stopiņu novada domes 11.07.2008. saistošo noteikumu Nr.53/dp “Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamajam īpašumam “Āvas” (kad.nr. 80960030044), grafiskā daļa un tās teritorijas izmantošan

25-12 14/11/2012

Par koku ciršanu ārpus meža Stopiņu novada administratīvajā teritorijā

13-12 30/05/2012

Ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norāžu izvietošanas kārtība Stopiņu novadā

07-10 24/03/2010

Stopiņu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi

05-10 24/02/2010

Par pašvaldības zemes nomu Stopiņu novadā

29-09 16/12/2009

Zaudējis spēku ar 22.02.2017. Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009.gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

14-05 12/10/2005

Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Stopiņu novadā

07-04 30/06/2004

Stopiņu pagasta pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi

Atpakaļ