2 item(s)

$79.00

Navigācija

Dzejas dienas, 2017

 

“..šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis.” P. Brūveris

2017. gada atbalstītais projekts “..šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis.” P. Brūveris ir Stopiņu novada domes finansēto projektu konkurss, kurā Ulbrokas bibliotēka piedalās trešo reizi. Dzejas dienas Stopiņu novada “Kalējos” ir gadskārtējs pasākums rudens Dzejas dienu laikā. Šis gads novada dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera jubilejas zīmē.

Īss projekta apraksts
Pateicoties Ulbrokas bibliotēkas sadarbībai ar “Kalēju” māju iemītniekiem, kur dzimis un dzīvojis dzejnieks un atdzejotājs Pēters Brūveris, radīta dzejas vieta. Pasākumā ik gadu neiztrūkst arī dzejdaru. “Kalēju” sētas strazdu pagalmā, kur pūš “izgāztuvju vējš” viesojušies dzejnieki no Lietuvas un jaunie latviešu dzejnieki. Dots vārds arī mūzikas un mākslas mūzai – gleznām, ilustrācijām un dziesmām. Tādejādi “Kalēji”, kuros aizvien vēl valda dzejnieka P. Brūvera gars kļuvuši par mūsdienīgu kultūras cilvēku tikšanās vietu. Šogad pasākumam izvēlēta Baltu vienības diena, kas norisei piešķir ne tikai dzejisku, bet arī tautisku skanējumu.
Pētera Brūvera un Māra Melngalvja laikmeta liecinieku tikšanos vadīs LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa, atmiņu krustcelēs kavēsies Inese Zandere – dzejniece publiciste, redaktore, bērnu literatūras izdevēja un veicinātāja, putnu un dabas aizstāve, vecmāmiņa Baba saviem mazbērniem. Kad bērniem stāsta, kas ir dzeja, viņa saka: „Es slikti dejoju dzīvē, bet brīnišķīgi dejoju valodā. Es viduvēji dziedu dzīvē, bet skaisti valodā. Dzejā es varu visu, ko esmu iedomājusies – valoda ir tā matērija, kurā es jūtos brīvi. Tur man ir taisna mugura, laba stāja, brīnišķīga ritma izjūta”.
Indra Brūvere – Daruliene – tulkotāja, folkloriste, pētniece, literatūrkritiķe. “Esmu pateicīga, ka mans ceļš joprojām turpinās starp divām vienīgajām baltu valstīm, un tas ir ceļš, ko ir gājis mans tētis. Man ir svarīgi to turpināt”.

Nepieciešamības pamatojums
Dzejas dienas Stopiņu novadā ir pasākums, kas ieguvis tradicionālu skanējumu - gan dzejas lasījumi, gan tikšanās ar dzejniekiem ir kā mudinājums garīgi pilnveidoties. Ik rudeni arvien vairāk pulcējas zinātgriboši skolēni. Te sarunās savās atmiņās dalās sabiedrības gados vecākā paaudze. Te sastopas garīgi radniecīgas dvēseles. Veidojas dzejas vēsturei un nākotnei labvēlīga vide. Šajā gadā vēlamies godināt novada dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera 60.(to) dzimšanas dienu.

Projekta mērķis
Ar dzeju un literatūru kopumā Stopiņu novada sabiedrības piesaiste bibliotēkai un izglītojoša audzināšana kultūras vispārējā līmeņa paaugstināšanai.

Mērķa grupa
Stopiņu novada iedzīvotāji, literatūras cienītāji, interesenti un rakstniecības pārstāvji. Ulbrokas un Sauriešu bibliotēku apmeklētāji, aptuveni 50 - 60 pasākuma dalībnieki

Paredzamais rezultāts
Lasīšanas vērtības paaugstināšana nelasītāju un mazlasītāju vidū. Projekta rezultātā lasītājs ir iepazīstināts ar Pētera Brūvera paveikto dzejas, tulkojumu, atdzejojumu un dziesmu tekstu laukā. Ieskats P.Brūvera dzīves gaitā tuvina lasītāju šī cilvēka personības daiļradei. 

Projekta pieteicēja.
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka.

Projekta vadītāja. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane

 

Atpakaļ