Navigācija

STĪVENAM EDVINAM KINGAM - 70

 

Literāri tematiskajā izstādē “REALITĀTES UN FANTĀZIJAS PINEKĻOS” STĪVENAM EDVINAM KINGAM - 70 (1947. gada 21. septembris) izmantotie informācijas avoti

1. Kings, Stīvens.  Kerija : romāns / Stīvens Kings; no angļu val. tulk. Santa Brauča, vāka māksl. Artūrs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 196, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Carrie / Stephen King.
ISBN 9789934029233 : mīkstos vākos.
Amerikāņu literatūra. Amerikāņu romāni. Amerikāņu proza. Psiholoģiskās spriedzes proza.

2. Kings, Stīvens.  Mirdzums : romāns / Stīvens Kings ; no angļu val. tulk. Santa Brauča ; vāka māksl. Artūrs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 455, [1] lpp.
ISBN 9789934035296.
Amerikāņu literatūra.

3. Kings, Stīvens.  Mizerija : [romāns] / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Zinta Pencele. - 2. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (A/s "Poligrāfists"). - 300, [4] lpp. - Oriģ. nos.: Misery / Stephen King.
ISBN 9789934024009 : mīkstos vākos.
Amerikāņu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza.

4. Kings, Stīvens.  Zvēru kapiņi : [romāns] / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; tulkotājas redakcijā. - 3.izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (A/s "Poligrāfists"). - 307, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Pet Sematary / Stephen King.
ISBN 9789984363493 : mīkstos vākos.
Amerikāņu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza.

5. Кинг, Стивен.  11/22/63 : роман / Стивен Кинг ; [пер. с англ. В.А.Вебера ; ред.: К.Егорова, А.Батурина (отв.)]. - Москва : Астрель ; Минск : Харвест, 2013 (Минск : Белорусский Дом печати). - 796, [3] с. - 16+. - Oriģ. nos.: 11/22/63 / Stephen King.
ISBN 9785271462061. . - ISBN 9789851818781.
Amerikāņu literatūra.

6. Кинг, Стивен.  Кладбище домашних животных : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского. - Москва : АСТ, 2015. - 379, [2] с. - (Король на все времена). - 16+. - Ориг. назв.: Pet Sematary / Stephen King.
ISBN 9785170770861.
Amerikāņu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza.

7. Кинг, Стивен.  Мертвая зона : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с английского В.Антонова. - Москва : АСТ, 2015. - 540, [1] с. - (Эксклюзивная классика). - 16+. - Ориг. назв.: The dead zone / Stephen King.
ISBN 9785170841677 : в мягкой обложке.
Amerikāņu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza.

*****

8. Berelis, Guntis,  Guntis Berelis vērtē : [par amerikāņu rakstnieka Stīvena Kinga romānu "Mizerija" (Rīga : Zvaigzne ABC)] / Guntis Berelis.  Karogs, Nr.7 (2007, jūl.), 201.-205.lpp. ISSN 0132-6295.

9. Kasparāns, Ģirts  Misija – izglābt Kenediju / Ģirts Kasparāns..  {King, Stephen.} 22.11.1963 : [romāns] / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulk. Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 797 lpp. : il.  Diena Piel. "Kultūras Diena un izklaide", Nr.82 (2015, 30.apr.), 9.lpp. ISSN 1407-1290.

10. Simsone, Bārbala,  Kā Stīvens Kings apkures katlu laboja : [par amerikāņu rakstnieka grām. "Mirdzums" (tulk. Santa Brauča)] / Bārbala Simsone.  Diena Piel. "Kultūras Diena un izklaide", Nr.127 (2013, 4.jūl.), 18.lpp. ISSN 1407-1290.

11. Simsone, Bārbala,  Kurpīte asinīs / Bārbala Simsone.  {King, Stephen.} Kerija : romāns / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulk. Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 196, [1] lpp.  Diena Piel. "Kultūras Diena un izklaide", Nr.7 (2013, 10.janv.), 12.lpp. : ģīm. ISSN 1407-1290.

12. Зайцева-Панца, Галина  Стивен Кинг: "Я верю в монстров под кроватью" : [об амер. писателе] / Галина Зайцева-Панца.  Лилит, N 8 (авг. 2014), с.[26]-32, 34 : портр. ISSN 1407-0545.

*****

13. Stephen King // StephenKing.com [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums.  – Nos. no sākumlapas.  –
[b.v.] : Stephen King,  2000 – 2017. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://stephenking.com/
Resurss skatīts 2017.gada 31.augustā

14. Кинг, Стивен // Енциклопедия Кругосвет [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – [b.v. : b.i., b.g.]. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.krugosvet.ru/print/35171

 

Atpakaļ