Navigācija

Paula Putniņa uzticības saldā nasta

 

Dramaturgam Paulam Putniņam – 80 (12.11.1937)

1. Putniņš, Pauls, 1937-.  Debešķīgā tikšanās sievietībā : farss sešās ainās ar vienu starpbrīdi : krimināldrāma : [lugas] / Pauls Putniņš ; Rūta Mežavilka. Klusu!. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2004]. - 75, [4] lpp. - (Mūsdienu latviešu dramaturģija).
ISBN 9984363805.
Latviešu literatūra. Latviešu drāma.

2. Putniņš, Pauls, 1937-.  Es savos zābakos : traģikomēdija 6 ainās ar 1 starpbrīdi : veltīta pusaudžiem un to vecākiem / Pauls Putniņš ; māksl. Indulis Gailāns. - Rīga : Liesma, 1987. - 96, [1] lpp. : il. - (Atvērsim priekškaru).
Teātris. Drāma. Latviešu literatūra.

3. Putniņš, Pauls.  Gaidīšanas svētki : Luga bērniem un viņu vecākiem četrās ainās ar vienu starpbrīdi / Pauls Putniņš ; māksl. I. Gailāns. - Rīga : Liesma, 1984. - 87 lpp. : il. ; 14 cm. - (Atvērsim priekškaru).
Latviešu literatūra.

4. Putniņš, Pauls.  Lugas / Pauls Putniņš ; red. Ieva Dubiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 280 lpp. - (Vajadzīga grāmata , 14073803).
Saturs: Mīlestības jūras sēkļi ; Labā tīrības sajūta ; Kvēli ilgotā ; Bez mūzikas un puķītēm ; Zelta koki, zelta skaidas ; Nost važas.
ISBN 9984373444.
Latviešu literatūra. Latviešu drāma.

5. Putniņš, Pauls, 1937-.  Pasaulīt, tu ļaužu ēka... : lugas / Pauls Putniņš ; māksl. Gunārs Cilītis. - Rīga : Liesma, 1983. - 308, [1] lpp. : il.
Saturs: Šis dievišķais tuk - tuk; Aicinājums uz... pērienu; Šausmas, Janka sācis jau domāt...; Pasaulīt, tu ļaužu ēka...; Naktssargs un veļas mazgātāja.
Latviešu drāma.

6. Putniņš, Pauls, 1937-.  Uzticības saldā nasta : lugu grāmata / Pauls Putniņš ; māksl. Gunārs Cīrulis. - Rīga : Liesma, 1987. - 435, [1] lpp. : il.
Saturs: Pusdūša ; Uzticības saldā nasta ; Kāzas kāzās ; Mūsu dēli ; Pie puķēm - kur ģimenei pulcēties.
Latviešu drāma.

7. Putniņš, Pauls, 1937-.  Viņpus atkritumu kalna : Jaunā Latvijas laika lugas / Pauls Putniņš ; aut. priekšv. - [Rīga] : Jumava, 2001. - 382, [2] lpp. - Uz vāka nosauk.: Jaunā Latvijas laika lugas.
Saturā: Viņpus atkritumu kalna; "Kā Sapanā ..."; Kalna dīķis; Muldēšanas svētki.
ISBN 9984053911.
Latviešu drāma. Latviešu literatūra.

8. Putniņš, Pauls. Naktssargs un veļas mazgātāja / Pauls Putniņš //  Latviešu padomju lugu izlase / sakārt. un iev. aut. Gunārs Bībers. - Rīga : Zvaigzne, 1985. - 245, [2] lpp. - (Skolas bibliotēka).
Saturs: Jaunākā brāļa vasara ; Zilā ; Aivaru gaidot / G.Priede ; Cīrulīši / H.Gulbis ; Naktssargs un veļas mazgātāja / P.Putniņš.
Latviešu literatūra. Latviešu drāma.
198.-[246.] lpp.

*****

9. Adamaite, Undīne,  Sievietes pieminekļu pakājē : [Paula Putniņa luga "Aicinājums uz pērienu" Latvijas Nacionālajā teātrī (rež. Edmunds Freibergs)] / Undīne Adamaite.  Teātra Vēstnesis, Nr.1 (2005), [36.-39.]lpp. ISSN 0235-7909.

10. Paula Putniņa “Paši pūta, paši dega”. Skaidrīte Kāpostiņa – I.Hincenberga, Auguste Biezais – E. Radziņa, Ļeļa – A.Liedskalniņa [fotottēls] //  Zaķe, Ina.  Rīgas teātri / Ina Zaķe. - Rīga : Liesma, 1978. - 46 lpp. : il.
Teātris. Aktieri. Aktrises.
[10.] lpp.

11. Pauls Putniņš //  Latvijas enciklopēdija : 5 sēj. / galv. red. Sigita Hirša ; fotogr. Rūta Kazāka ; Ilzes Neilandes il. - Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2007 (Rīga). - 1023 lpp. : il., ģīm., faks., tab., k. - Hronoloģija: 1008. - 1023. lpp.
4. sēj. Latv-Roja.
ISBN 9789984948249.
Enciklopēdijas un vārdnīcas.
873.lpp.

12. Putniņš, Pauls,  7 notikumi, kas mainīja manu dzīvi : [stāsta dramaturgs] / Pauls Putniņš ; materiāla sagat. Tekla Šaitere.  Diena Piel. "SestDiena", ISSN 1407-1312, Nr.221 (2012, 9.nov.), 30.-31.lpp. : ģīm. ISSN 1407-1290.

****

13. Krauja, Vita. Mūsu laiks – īstā maize teātrim / Vita Krauja. – Latvijas Avīze. – (10.11.2007) [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – [Rīga] : Lursoft, Lursoft IT, 1997 – 2017. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://news.lv/Latvijas_Avize/2007/11/10/musu-laiks-ista-maize-teatrim
Resurss skatīts 2017.g. 31.okt.

14. Sniedze, Evita. Teorētiskā skaidrība / Evita Sniedze. – Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – (16.06.2004). – [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – [Rīga] : Lursoft, Lursoft IT, 1997 – 2017. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://news.lv/Neatkariga_Rita_Avize_Latvijai/2004/06/16/teoretiska-skaidriba
Resurss skatīts 2017.g. 31.okt.

Atpakaļ