2 item(s)

$79.00

Navigācija

Papīra lapu ceļojums

 

IZSTĀDĒ “PAPĪRA LAPU CEĻOJUMS” INFORMĀCIJAS AVOTI


1.    Brūveris, Pēters, 1957-.  Brīnumdzejoļi / Pēters Brūveris ; Anitas Paegles il. ; Aivara Sprūdža un Anitas Paegles dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - 92, [3] lpp. : krās. il.
ISBN 9984375692.
Bērnu literatūra. Bērnu dzeja, latviešu.
Bērnu žūrija 2007.

2.    Brūveris, Pēters.  Grāmata Gundegai : dzejoļi ne tikai bērniem / Pēters Brūveris ; māksliniece Gundega Muzikante ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 79 lpp. : il.
ISBN 9789934023859.
Bērnu dzeja, latviešu. Latviešu dzeja.
Bērnu žūrija 2016.

3.    Brūveris, Pēters, 1957-.  Katram mazam putniņam ... : dzejoļi visa vecuma bērniem / Pēters Brūveris ; māksl. Rauls Zitmanis. - [Rīga] : Preses Nams, [2002]. - 87 lpp. : il.
ISBN 9984004171.
Bērnu literatūra. Bērnu dzeja, latviešu.

4.    Brūveris, Pēters, 1957-.  Katrs savu dzīvi dzīvo : dzejoļi mazajiem un lielākiem / Pēteris Brūveris ; māksl. Aija Jasūna. - Rīga : Daugava, 1997. - 36, [8] lpp. : il., notis.
ISBN 998453166x.
Bērnu literatūra. Bērnu dzeja, latviešu.

5.    Brūveris, Pēters, 1957-.  Kā lauku pele pie pilsētas peles brauca : pasakas / Pēters Brūveris ; māksl. Rauls Zitmanis. - Rīga : Liesma, 1986. - 24 lpp. : il. - [Jaunākā skolas vecuma bērniem].
Bērnu literatūra. Latviešu literatūra. Literārās pasakas.

6.    Brūveris, Pēters, 1957-2011.  Labas uzvedības ābece : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Pēters Brūveris ; redaktors Aldis Vēvers ; māksliniece Marina Gubskaja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006] (Slovākija). - 55 lpp. : krās. il. ; 34 cm. - P. Brūvera grāmata aicina tevi brīnišķīgā ceļojumā pa Labās Uzvedības zemi. Tajā uzzināsi, kā ir jāuzvedas mājās un ciemos, skolā un uz ielas, cik svarīgi ir ievērot tīrību un kārtību un vienmēr pasacīt labos vārdus.
ISBN 998437355X.
Latviešu literatūra bērniem.

7.    Brūveris, Pēters, 1957-.  Raibajā pasaulē : [dzejoļi un mīklas jaunākā skolas vecuma bērniem] / Pēters Brūveris ; red. Lolija Soma ; māksl. Ieva Maurīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 78, [1] lpp. : il. - P. Brūveris dzejo par putniem, bitēm un dabu. Grāmatā ievietotas sešas citu tautu šūpuļdziesmas un trīs dzejoļi viņa krievu draugiem, skaitāmpantiņi, dažādas mīklas un dzejoļi par zvēriem un dzīvniekiem. - Teksts latviešu, krievu val.
ISBN 9789934001819.
Bērnu dzeja, latviešu. Bērnu dzeja. Mīklas. Šūpuļdziesmas.
Bērnu žūrija 2010.

8.    Brūveris, Pēters, 1957-.  Mēs te ap eglīti : Ziemassvētku dzejoļi visai ģimenei / Pēters Brūveris ; māksl. Signe Ērmane-Ļitvina ... [u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 64 lpp. : il. ; 25 cm.
ISBN 9789934017254.
Ziemassvētki. Latviešu dzeja. Bērnu dzeja, latviešu.

9.    Brūveris, Pēters, 1957-.  Mīl mani Dievs : visādu gadu dzeja / Pēters Brūveris. - Rīga : Preses Nams, 2000. - 125, [2] lpp.
ISBN 9984004090.
Latviešu dzeja. Dzejnieki, latviešu.

10.    Brūveris, Pēters.  Sirdī melnajam putnam lizda : dzeja, 1991.-1992 / Pēters Brūveris ; māksl. Kārlis Goldmanis ; red. Arnolds Auziņš. - Rīga : SOL VITA, 1995. - 99, [1] lpp. - (Latviešu dzejnieki šodien).
ISBN 9984556018.
Latviešu dzeja.

11.    Brūveris, Pēters, 1957-.  Valodas ainava : [tetraloģija] : : dzeja un atdzeja / Pēters Brūveris ; red. Lolija Soma ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006 (Preses nams). - 150, [1] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - Dzejnieka un atdzejotāja P. Brūvera grāmata ir latviešu poēzijas vēsturē īpatas ieceres - simfodzejas tetraloģijas "Valodas ainava" - otrā grāmata. Tetraloģijas 1. grāmata iznāca 2004. gadā.
2. grām. Aiz stikla.
ISBN 9984374114.
Latviešu dzeja.

12.    Brūveris, Pēters, 1957-.  Valodas ainava : dzejas atdzejas un... : tetraloģija / Pēters Brūveris ; Indras Brūveres il. ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2009. - 239, [1] lpp. : il. ; 21 cm + 1 CD "Stikla laivas" A. Voitišķa dziesmas ar P. Brūvera dzeju. - Dzejnieka un atdzejotāja P. Brūvera grāmata ir latviešu poēzijas vēsturē īpatas ieceres - simfōdzejas tetraloģijas "Valodas ainava" - trešā grāmata. Tetraloģijas 2. grāmata iznāca 2006. gadā.
3. grām. Divpadsmit metieni.
ISBN 9789984812441.
Latviešu dzeja. Latviešu literatūra. Dzeja - Tulkojumi latviešu valodā.
Valsts Kultūrkapitāla fonds 2009.

13.    Brūveris, Pēters, 1957-2011.  Valodas ainava / Pēters Brūveris ; [sastādītāji - Indra Brūvere-Daruliene, Māris Salējs]. - Rīga : Mansards, 2014 (Dardedze hologrāfija). - 214 lpp. : il., faks., portr. ; 21 cm. - (Valodas ainava / Pēters Brūveris ; 4. grām. 1. d.).
4. grām. : 1.daļa. Mācos rakstīt jeb Ātrs palīglīdzeklis poētisku tekstu apguvē : tetraloģijas "Valodas ainava" ceturtās grāmatas pirmā daļa.
ISBN 9789934120596.
Latviešu dzeja. Latviešu literatūra. Dzeja - Tulkojumi latviešu valodā.

14.    Brūveris, Pēters, 1957-2011.  Ziedi zaudētājiem! : Dzeja un atdzeja, 1992-1993 / Pēters Brūveris. - Rīga : Atēna, 1999. - 93, [3] lpp. : ģīm., faks.
ISBN 9984635201.

*****

15.    Pēters Brūveris // Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem : 2014 / sast. un redaktore Inese Zandere ; ilustrācijas Mārtiņš Zutis ; dizains Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Ascendum, 2014. - 207 lpp. : il.
ISBN 9789934843532.
Bērnu dzeja, latviešu. Bērnu dzeja. Literārās pasakas, latviešu.
117.-119.lpp.

16.    Pēters Brūveris // Garā pupa : bērnu dzejas diena / sast. Uldis Auseklis; māksl. Niklāvs Strunke. - Rīga : Sprīdītis, 1991. - 138, [6] lpp. : il.
8.gads.
ISBN 5410006100.
Bērnu literatūra. Bērnu dzeja, latviešu. Tautasdziesmas.
30.-33.lpp.

17.    Pēters Brūveris // Latviešu jaunākās dzejas izlase, 1980-1995 : mācību līdzeklis / sakārt. un priekšv. aut. Inta Čaklā. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [1996]. - 207, [1] lpp. - (Skolas bibliotēka). (Vajadzīga grāmata).
ISBN 9984041883.
Latviešu literatūra. Latviešu dzeja.
[105. – 120.] lpp

18.    Pēters Brūveris // Latviešu mūsdienu dzeja, 1997-2007 : [izlase] / sakārt. Astrida Vulfa ; red. Lolija Soma ; priekšv. Mana valoda, mana pasaule, mana politika: mana, 3.-[12.] lpp., aut. Lolija Vēze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (Poligrāfists). - 157, [3] lpp. ; 21 cm. - (Vajadzīga grāmata , 1407-3803). - Bibliogr.: [159.]-[160.] lpp. - Latviešu valodas un literatūras skolotāja A. Vulfa izlasē iekļaujamos darbus atlasījusi atbilstoši pieredzējušas pedagoģes priekšstatam par to, kādas ir svarīgākās tendences literatūrā, kādas ir skolēna intereses un vajadzības. Mūsdienu literatūra no nākotnes neko daudz un neko labu negaida, toties sakāpināti uztver šo dienu un šo mirkli. Latviešu dzejas kopaina ir daudzveidīga, un tas ir pats svarīgākais.
ISBN 9789934002540.
Latviešu dzeja. Dzejnieki, latviešu - Biogrāfijas.
[117.-127].l pp.

19.    Pēters Brūveris. Pirmās sniegpārsliņas // Pēters Brūveris // Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem : 2015 / sast. un redaktore Inese Zandere ; ilustrācijas Roberts Rūrāns ; dizains Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Ascendum, 2015. - 223 lpp. : il.
ISBN 9789934843594.
Bērnu dzeja, latviešu. Bērnu dzeja.
134.lpp.

*****

20.    Draudzības noslēpums : Azerbaidžāņu tautas pasakas / sast. un no azerb. val. tulk. Pēters Brūveris ; Vāleha Rzajeva ievadvārdi, 5.-7.lpp. ; māksl. Vasilijs Šelkovs. - Rīga : Liesma, 1989 (Tip. "Cīņa" : Rīgas Paraugtip.). - 173, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Brīnumzeme. Pasaules tautu pasakas).
Saturs: Čiv-čiv hanima ; Liesmturis Isa ; Iskenders, kurš zināja putnu valodu ; Sarūsējušais zobens ; Samarkandas pādšāha meita ; Kurpnieks ; Dzeltenā melone ; Trīs amatnieki ; Pamāte un bārenīte ; Derīgais padoms ; Pādšāhs un sirmgalvis ; Pādšāhs un kalējs ; Pādšāhs un dārznieks ; Zivju pādšāhs un Jagubs ; Pasaka par vīru un sievu ; Pasaka par Azizu ; Pasaka par Džeirānu ; Pasaka par gudro meitu ; Pasaka par Ģilagu ; Pasaka par Ohaju ; Meliks Mameds ; Draudzības noslēpums.
ISBN 541000146X.
Azerbaidžāņu literatūra. Tautas pasakas.

******
21.    Brūveris. Pēters. Intermēdijas / atdzejojis Pēters Brūveris. Karogs, Nr.7 (2005, jūl.), 118.-123.lpp. ISSN 0132-6295.

22.    Brūveris, Pēters. Mani krievi, dzejas dievi... / atdzejojis Pēters Brūvers. Karogs, Nr.7 (2005, jūl.), 113.-117.lpp. ISSN 0132-6295.

23.    Brūveris, Pēters. No latviskām leišu dzejas izlasēm ; [atdzejojum] / atdzejojis Pēters Brūvers. Karogs, Nr.7 (2005, jūl.), 96.-112.lpp. ISSN 0132-6295.

Brūveris, Pēters. No turktautu folkloras : [atdzejojumi] / atdzejojis Pēters Brūveris. Karogs, Nr.7 (2005, jūl.), 77.-94.lpp. ISSN 0132-6295.

24.    Brūveris, Pēters,  Par dzeju nerunājot : [saruna ar dzejnieku un atdzej.] / Pēters Brūveris ; mater. sagat. Guntis Berelis, Arvis Kolmanis.  Karogs, Nr.7 (2005, jūl.), 64.-73.lpp. ISSN 0132-6295.

25.    Pēters Brūveris, Ko darīt mums ar nemirstīgām dzejām. Latvju Teksti, Nr.5 (rudens, 2011), 64.lpp.

26.    Brūveris, Pēters,  Tur tālā Roņu salā / Pēters Brūveris..  Saturs: Kaza ; Krokodils ; Oposums ; Žirafe.  Latvju Teksti Speciālizl. "Jāņa Baltvilka Starptautiskie bērnu literatūras lasījumi 2014", Nr.4 (2014), 1.lpp. ISSN 1691-6948.

27.    Brūveris, Pēters,  "viegli liegi sniegpārsliņas dejo..." / Pēters Brūveris.  Ilustrētā Junioriem, Dec. (2015), [35.]lpp. ISSN 1691-5879.

*****
28.    Druņģīte, Ērika.  Panbaltista Pētera Brūvera portrets, no Lietuvas puses skatoties : [lietuv. dzejn. eseja] / Ērika Druņģīte.  Karogs, Nr.6 (2002), 61.-65.lpp. ISSN 0132-6295.

29.    Kalniņa, Ieva E.  Pētera Brūvera ceļš mājup : [par dzejn. poētiskā rokraksta savdabību] / Ieva E. Kalniņa..    Bibliogr.: 54.lpp.  Karogs, Nr.6 (2002), 51.-54.lpp. ISSN 0132-6295.

30.    Kursīte, Janīna,  Brūvera dziļokšņos / Janīna Kursīte..  {Brūveris, Pēters.} Mācos rakstīt, jeb, Ātrs palīglīdzeklis poētisku tekstu apguvē : tetraloģijas "Valodas ainava" ceturtās grām. pirmā daļa / Pēters Brūveris ; sast. un ievadvārdu aut.: Indra Brūvere-Daruliene, Māris Salējs. - Rīga : Mansards, 2014. - 214 lpp. : il., ģīm., faks. - (Valodas ainava / Pēters Brūveris ; 4.grām. 1.d.).  Latvju Teksti, Nr.4 (2014), 53.-54.lpp. ISSN 1691-6948.

31.    Mackova, Jolanta,  No zvirbuļu valodas atdzejojis / Jolanta Mackova..  <B>Brūveris, Pēters<D>. Katram mazam putniņam... : dzejoļi visa vecuma bērniem / Pēters Brūveris. - Rīga : Preses nams, 2002. - 87 lpp. : krās. il. - (Konkurss "Preses nama grāmata". 2001.g. godalga bērnu literatūra).  Karogs, Nr.6 (2002), 55.-60.lpp. ISSN 0132-6295.

32.    Pēters Brūveris. Karogs, Nr.6 (2002), 66.lpp. ISSN 0132-6295.

33.    Platelis, Kornelijs. Poētisko piederumu pārdotuvē /Kornēlijs Platelis; no lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris. Latvju teksti, Nr.1(2013), 8.lpp.

34.    Radzobe, Zane,  Dorotija Smaragda pilsētā : [par komp. Valta Pūces un dzejnieka Pētera Brūvera mūziklu "Burvis no Oza zemes" (rež. Dace Pūce) pēc amerikāņu aut. Frenka Bauma grām. motīviem mūzikas namā "Daile"] / Zane Radzobe.  Ir, Nr.14 (2014, 3./9.apr.), 28.-29.lpp. : ģīm. ISSN 1691-6166.

35.    Salējs, Māris. “Atdzejojis Pēters Brūveris” : Skice par Pēteru Brūveri uz latviešu atdzejas skolas fona / Māris Salējs. Karogs, Nr.7 (2005, jūl.), 74.-75.lpp. ISSN 0132-6295.

*****

36.    Brūveris Pēteris : Brūvera Pētera darbi // Letonika.lv  [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – [b.v.] : Tilde, 2017. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://letonika.lv/groups/default.aspx?r=3&q=Br%C5%ABveris, P%C4%93ters&id=1544516&&g=1
(Resurss skatīts 2017.gada 23.martā)

37.    Zirnis, Egīls,  Brūvera iezieme : [par dzejnieku Pēteru Brūveri (1957-2011) : sakarā ar dzejoļu krājuma "Mācos rakstīt" klajā nākšanu] / Egīls Zirnis.  Diena Piel. "Kultūras Diena un izklaide", Nr.154 (2014, 14.aug.), 14.-15.lpp. http://news.lv/Diena/2014/08/14/bruvera-ieziemex
(Resurss skatīts 2017.gada 23.martā)

38.    Zirnis, Egīls,  Dzejas Dienā : 90.gados dzejnieku prese vairāk jokojās nekā spokojās / Egīls Zirnis ; tekstā fragm. no dzejnieka Aivara Neibarta manifesta "Tauriņtauta", dzejnieka Georga Trākla sonets "Sabrukums" dzejnieka Pētera Brūvera atdzejojumā 1993.g. 11.sept. laikr., fragm. no dzejnieces Amandas Aizpurietes dzejoļa "Beidzot ir gluži vienalga, ko...", dramaturga Gunāra Priedes rakstītā 1993.g. 30.dec. laikr..  Diena, Nr.169 (2015, 7.sept.), 20.lpp. : ģīm. ISSN 1407-1290
http://news.lv/Diena/2015/09/07/dzejas-diena\
(Resurss skatīts 2017.gada 23.martā)

*****
39.    Dzejas dienas Pētera Brūvera (1957 – 2011) dzimtajās mājās „Kalēji”, Stopiņu novada Līčos, 2015.gada 11.septembrī : atklātne. – 1 lp. Izmantotie materiāli: P.Brūvera autogrāfs no „Kalēju” māju arhīva, foto „Literatūra. Māksla. Mēs”, 12.97.

40.    „…es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka nav nekas dārgāks par ceļiem šiem…” /Imants Ziedonis/ „Projekta „Senās mājvietas Stopiņu novadā” sešpadsmit māju kultūrainaviskais rokraksts, cilvēku gājums un vēsturisko materiālu virknējums : atklātne. – 1 lp. Darbības laiks 2013.gada aprīlis – augusts. Materiāli apskatei un izzināšanai pieejami Ulbrokas bibliotēkā, Institūta ielā 1, Ulbroka, Stopiņu novads. Izmantotie foto: „Kalēji, dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtās mājas.

41.    “Kalēji” – dzejnieka un attdzejotāja Pētera Brūvera (1957 – 2011) dzimtās mājas ir pētniecības projekta “Senās mājvietas Stopiņu novadā atklājums senām un ar dzejnieka radošo elpu poetizētām vērtībām, kas dzīvo kā sirds un piederības stāsts savai dzimtajai vietai Stopiņu novadā. Pavasara talka un bibliotekāru darba svētki 2014.gadā ir jauna tgradīcija, kad dzejnieka un atdzejotāja dzimšanas dienā tiek organizēta apkārtnes uzkopšana un labiekārtošana, saglabājot dzejnieka viedo klātbūtni. Talkas darbības rezultātā 2015.gadā iegūta Stopiņu novada Dzejas dienām atbilstoša pasākuma norises vieta, pēc 19 gadiem ir iespēja organizēt Dzejas dienas dzejnieka dzimtajās mājās “Kalēji”: atklātne. – 1.lp. – Izmantotie avoti: Dzejas dienas Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”, 11.09.2015 https://www.youtube.com/watch?v=w9iH2FXOT0Y ; Ulbrokas bibliotēkas projekts “Kalējs kala debesīs” http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti ; Ulbrokas bibliotēkas projekts “Senās mājvietas Stopiņu novadā” Stopiņu novada tīmekļa vietnē http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti
Materiālu kopas veidotājs un turētājs: Ulbrokas bibliotēka, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV – 2130. 4.(5.)

42.    Pēters Brūveris „Vakariņas ar velnu”, sarakstīts 1983.gadā. Ivetas Brūveres ilustrācijas. : atklātnes – 15.pp. Dzejoļa pirmais publiskais lasījums 2015.gada 11.septembrī, Dzejas dienās, dzejnieka dzimtajās mājās „Kalēji”, Līčos, Stopiņu novadā, Ulbrokas bibliotēkas realizētā projekta „Kalējs, kala debesīs” ietvaros.

 

Atpakaļ