Navigācija

ILUSTRATORA MĀJU IZJŪTAS RADĪŠANA

 

Literāri tematiska izstāde “ILUSTRATORA MĀJU IZJŪTAS RADĪŠANA”

Grafiķim, grāmatu ilustratoram Albertam Kronbergam – 130 (18.10.1887 – 16.09.1958)

 

Izmantotās literatūras saraksts

1. Kronenbergs, Alberts, 1887-1958.  Jērādiņa : [stāsts dzejā jaunākā skolas vecuma bērniem] / Alberts Kronenbergs ; red. Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005] (Rīga : (Poligrāfists). - 66, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks!). - A.Kronenberga (1887-1958) grāmatā pilsētas puisēnu Gerhardu tēvocis aizved uz savām lauku mājām "Vakargaiļiem". Kāpēc Gerhardu laukos iesauca par Jērādiņu, kā viņš sadraudzējās ar niķu un stiķu pilno ganu zēnu Janku, kā abi sapīpēja "miera" pīpi, ceļoja uz Mazambiju un par viņu citām izdarībām pastāstīts grāmatā.
ISBN 9984370801.
Bērnu literatūra. Bērnu dzeja, latviešu.

2. Kronenbergs, Alberts, 1887-1958.  Pieci kaķi : [dzejoļi bērniem] / Alberts Kronenbergs ; autora zīm. ; sast. Jāzeps Osmanis. - 2.izd. - Rīga : Liesma, 1985. - 47 lpp. : il.
Bērnu literatūra. Bērnu dzeja, latviešu.

3. Kronenbergs, Alberts, 1887-1958.  Pieci kaķi : ilustrētas tautas dziesmas, mīklas, sakāmvārdi, mazas pasakas un humoreskas / Alberts Kronenbergs ; aut. il. ; sakārt. J.Osmanis. - Rīga : Liesma, 1978. - 70, [2] lpp. : il.
Bērnu literatūra. Mīklas. Parunas un sakāmvārdi. Tautasdziesmas, latviešu.

4. Kronenbergs, Alberts, 1887-1958.  Sprunguļmuižā gadatirgus / A.Kronenbergs ; autora il. - Rīga : Liesma, 1972. - 27, [1] lpp. : il.
Bērnu literatūra. Bērnu dzeja, latviešu.

5. Kronenbergs, Alberts, 1887-1958.  Tautas dziesmu vācelīte / Alberts Kronenbergs ; sast. Jāzeps Osmanis. - Rīga : Liesma, 1987. - 47 lpp. : il. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Bērnu literatūra. Bērnu dzeja, latviešu.

6. Kronenbergs, Alberts, 1887-1958.  Tuntuļu Jurītis : [stāsts dzejā jaun. skolas vecuma bērniem] / Alberts Kronenbergs ; red. Gundega Sēja ; aut. il. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006] (Rīga : (Poligrāfists). - 42, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks!). - A.Kronenberga (1887-1958) asprātīgie pantiņi, kas sacerēti vienkāršā valodā, iepriecina gan mazus, gan lielus lasītājus. Grāmata stāsta par mazā Jurīša ganu gaitām. Kamēr ganāmpulks pa noru ganās, tikmēr Jurītis saldi guļ...
ISBN 998437081X.
Bērnu literatūra. Bērnu dzeja, latviešu.

*****

7. Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960.  Mūsu lācēns / Ernests Birznieks-Upītis ; māksl. I.Zeberiņš, A.Kronenbergs un J.Jaunsudrabiņš. - Rīga : Sprīdītis, 1990. - 75, [2] lpp. : il. - [Jaunākā skolas vecuma bērniem].
Saturs: Ieviņas gosniņa ; Stirniņa ; Lapsiņa ; Kaķēni ; Mūsu lācēns.
ISBN 5410007042.
Bērnu literatūra. Bērnu stāsti, latviešu. Latviešu literatūra.

8. Birznieks-Upītis, Ernests.  Pastariņa dienasgrāmata : triloģija / E. Birznieks-Upītis ; il. Alberts Kronenbergs ; priekšv. aut. Viesturs Vecgrāvis. - 5. izd. - Rīga : Zvaigzne, 1984. - 404 lpp. : il.
Latviešu literatūra. Bērnu literatūra, latviešu.

9. Brīnuma stabulītes : latviešu tautas pasakas / sast. Zaiga Kuple ; māksl. Alberts Kronenbergs. - Rīga : Liesma, 1985. - 139, [3] lpp. : il.
Tautas pasakas, latviešu.

10. Doku, Atis, 1861-1903.  Mans dzīves rīts / Doku Atis. Anneles stāsti / Anna Brigadere ; Jāņa Kalniņa pēcv. ; māksl. Alberts Kronenbergs un Indriķis Zeberiņš. - Rīga : Liesma, 1987. - 409, [4] lpp. : il. - (Sprīdīša bibliotēka ; 2). - Izmantotā lit.: [411.] lpp. . - Komentāri: 385.-[410.] lpp.
Bērnu literatūra. Bērnu literatūra, latviešu.

11. Fītinghofa, Laura.  Aizmežu bārenīši / Laura Fītinghofa ; no zviedru val. tulk. Ieva Celmiņa ; māksl. Alberts Kronenbergs. - Rīga : Sprīdītis, 1990. - 248, [5] lpp. : il. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
ISBN 541000681X.
Bērnu literatūra. Bērnu literatūra, zviedru.

12. Kronenbergs, Alberts // Latvijas enciklopēdija : 5 sēj. ar rād. / projekta vad. Irina Tastevena ; galv. red. Heinrihs Jubels ; sagat. Laima Kursiša ... [u.c.] ; fotogr.: Aivars Āķis, Jānis Apals, Jānis Eiduks, Eiženija Freimane, Edmunds Goldšteins, Gunārs Janaitis, Ojārs Jansons, Māris Kundziņš, Valdis Laurinovičs, Zigurds Mežavilks, Vilhelms Mihailovskis, Jānis Pilskalns, Jānis Pipars, Imants Prēdelis, Igors Tastevens, Uldis Veiss, Māris Zemgalietis. - Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2005 (Rīga). - 799 lpp. : il., ģīm., faks., tab., k. - Hronoloģija: 731.-779.lpp. . - Latvijas Komponistu savienības biedri: 780.-781.lpp. . - Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: 781.-793.lpp.
3.sēj. I-LATV.
ISBN 998494820X. . - ISBN 9984948234.
Enciklopēdijas un vārdnīcas.
526.lpp.

13. Mamins - Sibirjaks, Dmitrijs.  Pasaka par pēdējo mušu : pirmsskolas vecumam / D. Mamins-Sibirjaks ; no krievu val. tulk. Ā. Talcis ; Il. A. Kronenbergs. - Rīga : Liesma, 1972. - 31 lpp. : il. - (Mana pirmā grāmatiņa).
Literārās pasakas, krievu.

14. Pasaku dārzā : latviešu tautas pasaku izlase / sakārt. A.Tirzmala ; il. E.Ābele, M.Kovaļevska, A.Kronenbergs ... [u.c.]. - Pārpublicēts pēc 1941.g. izd. - Rīga : Zinātne, 1992. - 140, [1] lpp. : il.
Saturs: Vērsis ceļ sev māju ; Vilks auna ādā ; Lapsa par ubadzi ; Kaza un vilks ; Gailis kļūst par kungu ; Mājlopi ceļ mežā būdiņu ; Zvēri un abru taisītājs ; Lapsa un stārks viens otru lūdz viesos ; Zvēru karš suņu dēļ ; Kā balodis pērkli taisījis ; Lapsa izviļ sieru ; Zaķis ar ezi iet skrieties ; Zaķa sacīkste ar salu ; Vēzis ar lapsu iet skrieties ; Runcis - lapsas vīrs ; Lauku pele ciemā pie māju peles ; Lapsa viļ putnus ; Irbe ; Sniedze ; Krauklis ; Dzeguze ; Pelēkais strazds ; Sams un ulis ; Zivs un puika ; Osis ; Rausis ; Vilks un koklētājs ; Gudrais zirgs ; Zvejnieks un viņa sieva ; Kaķis palīdz puisim ; Vardes pateicība ; Kā brālis pūķi pārvar un māsas izglābj ; Vaboles ; Zaķu gans ; Brīnuma augļi ; Burvju dzirnaviņas ; Čiks ; Čūskas gredzens ; Reizē apēstas brokastis, pusdienas un vakariņas ; Duksis un Piksis ; Skopais saimnieks ; Bagātais un nabagais brālis ; Brīnuma putns ; Celmu lauzējs un muižkungs ; Kēniņš darvas katlā ; Varavīksne ; Attapīgais puisēns ; Ganu zēns un vērsēns ; Pieci stiprinieki ; Zelta cirvis ; Gudrie baļķu nesēji ; Es redzēju desmit vilku ; Gudrā sieva ; Pats nocērt zaru, uz kā sēd ; Liela brēka, maza vilna ; Saimnieks un lācis.
ISBN 5796609297.
Tautas pasakas, latviešu.

15. Teic, māmiņa, manu darbu : latviešu tautas dziesmas / A.Kronenberga oriģināllitogrāfijas. - Faksimilizdevums. - Rīga : Krūklis, 1991. - [17] lpp. : il. - Iespiests pēc 1944 g. izdevuma.
Tautasdziesmas, latviešu.

16. Бирзниек-Упит, Эрнест.  Дневник малыша / Эрнст Бирзниек-Упит ; пер. с латышского Вики Дорошенко ; предисл. Э.Дамбура ; ил. Алберта Кроненберга. - Рига : Лиесма, 1976. - 390, [2] с. : ил.
Bērnu literatūra, latviešu.

*****

17. Buševica, Anda  Bilžu mīklas kastīte : Jukas Rislaki grām. Vilki, velni un vīri - mēģinājums izprast Alberta Kronenberga likteni / Anda Buševica..  Rislakki, Jukka. Vilki, velni un vīri : Alberta Kronenberga dzīve un daiļrade / Juka Rislaki ; no somu valodas tulk. Anna Žīgure. - Rīga : Neputns, 2017. - 381 lpp. : faks., il., portr.  Ir, Nr.12 (2017, 23./29.marts), 32.-[33.]lpp. : ģīm. ISSN 1691-6166.

18. Rislakki, Jukka,  Jukas Kronenbergs : [saruna ar somu žurnālistu : sakarā ar grām. "Vilki, velni un vīri" par bērnu grām. aut. Albertu Kronenbergu (1887-1958) klajā nākšanu] / Juka Rislaki ; pierakst. Egīls Zirnis.  Diena Piel. "Sestdiena", ISSN 1407-1312, Nr.50 (2017, 10.marts), 6.-[11.]lpp. : ģīm. ISSN 1407-1290.

*****

19. Raita, Santa. Mācies mīlēt zemi dzimto [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – [Rīga] :  Lursoft, Lursoft IT 1997-2017. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://news.lv/Neatkariga_Rita_Avize_Latvijai/2016/12/28/macies-milet-zemi-dzimto
Resurss skatīts 2017.gada 3. oktobrī

20. Rislaki, Juka. Vilki, velni un vīri. Alberta Kronenberga dzīve un daiļrade [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – [Rīga] : Lursoft, Lursoft IT 1997-2017. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://news.lv/Neatkariga_Rita_Avize_Latvijai/2017/04/24/gramatashttp://news.lv/Neatkariga_Rita_Avize_Latvijai/2017/04/24/gramatas
Resurss skatīts 2017.gada 3.oktobrī

21. Rislaki, Juka.  Vilki, velni un vīri : Alberta Kronenberga dzīve un daiļrade / Juka Rislaki ; no somu valodas tulkojusi Anna Žīgure ; literārā redaktore Cilda Redliha ; māksliniece Dita Pence ; foto: Normunds Brasliņš, Mārtiņš Lapiņš, Pauls Maike, Jānis Rieksts, Juka Rislaki ; bibliogrāfija: Dagnija Ivbule. - Rīga : Neputns, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 381 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 354. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 347.-[353.] lpp. - Uz vāka: Alberts Kronenbergs "Ušņu sējējs", 1937.
        ISBN 9789934565083.
        Grafiķi - Latvija. Ilustratori - Latvija. 

Atpakaļ