Navigācija

BRAZĪLIEŠU LITERATŪRAS ALĶĪMIĶIS – PAULU KOELJU

 

Literāri tematiskās izstādes  “BRAZĪLIEŠU LITERATŪRAS ALĶĪMIĶIS – PAULU KOELJU” informācijas avotu saraksts

1. Koelju, Paulu.  Akras manuskripts : romāns / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups ; mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 171, [1] lpp.
ISBN 9789984234182.
Brazīliešu romāni.

2. Koelju, Paulu.  Alefs : romāns / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups ; mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 299, [1] lpp. : karte.
ISBN 9789984233673.
Brazīliešu romāni.

3. Koelju, Paulu.  Alķīmiķis : [romāns] / Paulu Koelju ; tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 1998. - 182, [1] lpp. - Oriģin.nos.: O alquimista.
ISBN 9984623521.
Brazīliešu literatūra. Romāni.

4. Koelju, Paulu.  Brida : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010. - 244, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Brida.
ISBN 9789984233444.
Brazīliešu literatūra. Romāni.

5. Koelju, Paulu.  Burvja piezīmes : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 277, [1] lpp. - Oriģin.nos.: O diario de um mago.
ISBN 9789984232386.
Brazīliešu literatūra. Romāni.
Valsts Kultūkapitāla fonds 2007.

6. Koelju, Paulu.  Ceļavārdi Gaismas Bruņiniekam / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. E.Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2000. - 148, [3] lpp.
ISBN 9984623890.
Brazīliešu literatūra. Romāni.

7. Koelju, Paulu.  Kā aizplūstoša upe : stāsti, 1998-2004 / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 248, [1] lpp. - Oriģin.nos.: Ser como o rio que flui.
ISBN 9789984232980.
Brazīliešu literatūra.

8. Koelju, Paulu.  Maktub : [romāns] / Paulu Koelju ; tulk. no portugāļu val. Edvīns Raups. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2002]. - 175 lpp.
ISBN 9984230317.
Brazīliešu literatūra. Romāni.

9. Koelju, Paulu.  Nelabais un senjorita Prima : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2002]. - 197, [1] lpp. - Oriģin.nos.: O demonio e a srta. Prym.
ISBN 9984230554.
Brazīliešu literatūra. Romāni.

10. Koelju, Paulu.  Pjedro upes krastā es sēdēju un raudāju : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2003 (Rīga : a/s "Preses nams" poligrāfijas grupa "Jāņa sēta"). - 229, [1] lpp. ; 17 cm. - Oriģ. nos.: Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei / Paulo Coelho, 1994.
ISBN 9984230708.
Brazīliešu literatūra.
Romāni, brazīliešu.

11. Koelju, Paulu.  Portobello ragana / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 333, [1] lpp. ; 18 cm.
ISBN 9789984232737.
Brazīliešu literatūra.
Brazīliešu literatūra.

12. Koelju, Paulu.  Sānsolis : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups ; datorgrafiskais noformējums Iveta Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 333, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Adulterio / Paulo Coelho.
ISBN 9789984234977.
Brazīliešu literatūra.

13. Koelju, Paulu.  Spiedze : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups ; literārā konsultante Olita Rause. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 173, [1] lpp. ; 18 cm.
ISBN 9789984236216.
Brazīliešu literatūra. Romāni.

14. Koelju, Paulu.  Uzvarētājs ir viens : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups ; māksl. Aivars Plotka ; vāka noformējumam izmantota Mārtiņa Plotkas fotogr. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 451, [2] lpp. - Oriģ. nos.: O vencedor estά sό.
ISBN 9789984233192.
Brazīliešu literatūra. Romāni.
Valsts Kultūrkapitāla fonds 2009.

15. Koelju, Paulu.  Veronika grib mirt / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2000]. - 231, [1] lpp.
ISBN 9984230058.
Brazīliešu literatūra.

16. Koelju, Paulu.  Vienpadsmit minūtes : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2004]. - 286, [1] lpp. - Oriģin.nos.: Onze minutos.
ISBN 9984230848.
Brazīliešu literatūra. Romāni.

17. Koelju, Paulu.  Zahir : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2005]. - 361, [1] lpp. - Oriģin.nos.: Zahir.
ISBN 9984231283.
Brazīliešu literatūra. Romāni.

18. Coelho, Paulo.  Le Demon et mademoiselle Prym / Paulo Coelho ; traduit du portugais (bresil) par Jacques Thieriot ; couverture illustration d'Anne-Claude Martin. - Paris : Anne Carriere, 2001. - 250, [1] p. - (Le Livre de Poche). - Oriģ. nos.: O Demonio e a srta. Prym / Paulo Coelho.
ISBN 9782253154396 : mīkstos vākos.
Brazīliešu literatūra. Franču valoda - Daiļliteratūra.

******

19. Коэльо, Пауло.  Алхимик / Пауло Коэльо ; пер. с португ. А. Богдановского. - Москва : АСТ, 2013. - 220,[2] с.
ISBN 9785170502745. . - ISBN 9785170775835.
Brazīliešu literatūra.

20. Коэльо, Пауло.  Брида : роман / Пауло Коэльо ; [пер. с португальского А.Богдановского]. - Москва : АСТ ; Минск : Астрель ; Харвест, 2008. - 284, [1] с. - Oriģ. nos.: Brida.
ISBN 9785170523825. . - ISBN 9785271204203. . - ISBN 9785170543519.
Brazīliešu literatūra. Romāni.

21. Коэльо, Пауло.  Вероника решает умереть / Пауло Коэльо ; пер. с португальского под редакцией И.Старых, Ю.Смирнова. - Москва : АСТ, Астрель, 2007. - 254,[1] с.
ISBN 9785170642472. . - ISBN 9785271263828. . - ISBN 9785170509843.
Brazīliešu literatūra.

22. Коэльо, Пауло.  Дьявол и сеньорита Прим : роман / Пауло Коэльо ; [пер. с португальского А.Богдановского ; отв. ред. Е.Ю.Леонова ; техн. ред. М.Ю.Байкова]. - Москва : АСТ ; Минск : Астрель ; Харвест, 2008. - 222, [1] с. - Oriģ. nos.: O Demonio e a Senhorita Prym / Paulo Coelho.
ISBN 9785170509812. . - ISBN 9785271199127. . - ISBN 9789851647503.
Brazīliešu literatūra.

23. Коэльо, Пауло.  На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала / Пауло Коэльо; пер. с португ. А.Богдановского. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 190,[1] с.
ISBN 9785170508563. . - ISBN 9785271198724.
Brazīliešu literatūra.

*****

24. Paulu Koelju - Eiropas sūtnis : [par brazīliešu rakstnieka izraudzīšanu par Eiropas sūtni starpkultūru dialoga jaut.] / pēc "Jāņa Rozes apgāds" sagat. mater..  Karogs, Nr.1 (2008, janv.), 187.-188.lpp. ISSN 0132-6295.

*****

25. Bekmanis, Zigmunds. Masu kultūras fenomens Koelju / Zigmunds Bekmanis // Latvijas Avīze. – (2005, 15.janv.). – (Kultūra) [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakapojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – [Rīga] : Lursoft, Lursoft IT, 1997 – 2017. – Pieejas veids. – tīmeklis WWW.URL: http://news.lv/Latvijas_Avize/2005/01/15/masu-kulturas-fenomens-koelju
Resurss skatīts 2017.gada 20.jūlijā

26. Gabrāns, Jānis. Un atkal Koelju / Jānis Gabrāns [Eelektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Druva (31.10.2014). – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://news.lv/Druva/2014/10/31/un-atkal-koelju
Resurss aprakstīts 2017.gada 18.jūlijā

27. Koelju Paulu // Letonika.lv [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. –  Rīga : Tilde, 2017. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=3&q=Paulu Koelju&id=1905441&&g=1
Resurss skatīts 2017.gada 20.jūlijā

28. Koelju Paulu. Savs stūrītis paradīzē / Paulu Koelju // Diena. – (Kultūras Diena). – (2005, 24.dec.) [Elektroniskais resurss]. – Nos. no tīmekļa lappuses. – [Rīga] : Lursoft, Lursoft IT, 1997 – 2007. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://news.lv/Diena/2005/12/24/savs-sturitis-paradize  
Resurss skatīts 2017.gada 20.jūlijā

29. Koelju, Paulu. Žozē sandales // Diena. – (2006, 22.dec.). – (Kultūras Diena) [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – [Rīga] : Lursoft, Lursoft IT, 1997 – 2017. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:  http://news.lv/Diena/2006/12/22/zoze-sandales
Resurss skatīts 2017.gada 20.jūlijā

30. Mārtuža, Eva. Koelju latviešu lasītājas rokās / Eva Mārtuža // Mājas Viesis. – (2004, 16.jūl.) [Elektroniskais resurss. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lapas. – [Rīga]. – Lursoft, Lursoft IT, 1997 – 2017. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://news.lv/Majas_Viesis/2004/07/16/koelju-latviesu-lasitajas-rokas
Resurss aprakstīts 2017.gada 20.jūlijā

 

Atpakaļ