2 item(s)

$79.00

Navigācija

Izstādes

 

2017. gads

Literāri tematiskā izstāde “PAPĪRA LAPU CEĻOJUMS” (1957.  gada 24. aprīlis — 2011. gada 16. jūlijs).  

Šomēnes mūsu izcilajam novadniekam PĒTERAM BRŪVERIM (1957. gada 24. aprīlis — 2011. gada 16. jūlijs) paliktu 60 gadi. Viņa dzimšanas diena atzīmējama 24. aprīlī.
Pēters allaž bijis atšķirīgs no citiem dzejniekiem un tulkotājiem. Viņam raksturīgs oriģināls, svaigs, neparasts, citāds, ļoti dažāds domāšanas veids. Taču, par spīti tam, viņš pratis atrast pietiekoši daudz draugu literatūrā un dzīvē. Prasmīgs dzejnieks un - tikpat prasmīgs atdzejotājs no lietuviešu, azerbeidžāņu, turku, vācu, krievu, Krimas tatāru, mordviešu, gagauzu valodām.
Viņa teksti skanējuši teātra izrādēs “Šveiks”, “Agrā rūsa” un “Velniņi”, bet kopumā tie pārvērtušies muzikālās vārsmās aptuveni 45 dziesmām.
Pēters Brūvers ir arī vairāku bērnu grāmatu autors. Lai minam kaut vai grāmatiņu “Kā lauku pele pie pilsētas peles brauca”, “Brīnumdzejoļi” un “Grāmata Gundegai”. Viņa dzejas panti publicēti arī bērnu žurnālos. Tāpat pieaugušie ar Brūvera dzeju un viņu pašu var iepazīties preses izdevumos.
Ne vienmēr ir nepieciešams runāt par daudzveidīgo Pētera Brūvera literāro pienesumu, labāk, lai par dzejnieka un atdzejotāja viedo vēju un neparastības izjūtu, runā izstāde.

Tematiskā izstāde “JANĪNAS KURSĪTES DZĪVES ZIGZAGI” (1952)
Izstāde veltīta J. Kursītes 65. jubilejai.

Literatūrzinātniece, folkloras speciāliste, publiciste, politiķe, grāmatu autore, atraktīva, atjautīga, lieliska oratore un vienkārši – atsaucīgs cilvēks. Zinātkāra un sabiedriska. Stopiņu un bibliotēkas laba paziņa un vasaras ceļojumu līdzbraucēja. Tādu mēs pazīstam Janīnu Kursīti. Grūti pateikt, kas Kursīte ir galvenokārt. Viņa ir zinoša ļoti dažādās nozarēs. Piemēram, viņa recenzējusi grāmatas “Dzimums, literārā konvencija un jaunrade no baroka līdz postmodernismam” un “Meistari. Latviešu tautas lietišķā māksla 20.-21. gadsimta mijā”. Kursītes devums ir arī ievadvārdi un pēcvārdi, recenzijas un raksti grāmatās un laikrakstos par literātiem Raini, Brāļiem Kaudzītēm, Arturu Gobu, Jāni Turbadu, Jāni Veseli, Ojāru Vācieti, Knutu Skujenieku, Leonīdu Breikšu, Edvartu Virzu, kanādieti Ernestu Setonu – Tompsonu, valodnieku, kultūrvēsturnieku un žurnālistu Konstantīnu Karuli un daudzām citām kultūrvēstures personībām. Bijusi tekstu autore izdevumam “Plakāts Latvijā”. Kursīte ir asprātīga ne tikai, saistoties ar šī vārda humoristisko nozīmi, bet arī ar gudrību. Būdama habilitētā filoloģijas doktore, LU profesore un LZA akadēmiķe caur grāmatām un dzīvi viņa māk uzrunāt ikvienu lasītāju, klausītāju un skatītāju. Ulbrokas bibliotēkas marta izstādē būs skatāmas autores izveidotās grāmatas – “Inkluzīvi”, “Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene”, “Kāzas Latgalē” un citi izdevumi. Aicinām aplūkot šīs daudzpusīgās personības devumu!

Tematiskā izstāde “ Dramatiskā un spēkpilnā skatuves māksliniece – ELZA RADZIŅA”. 
Izstāde veltīta E. Radziņas simtgadei (1917.10.02 – 2005.18.08)

Elzu Radziņu arvien uzskata par sava laika skatuves karalieni. Par pirmajām skatuves gaitām uzskatāma dalība Jelgavas teātra korī un Jelgavas teātra studijā.  Pirmo lomu Elza atveidojusi jau pamatskolā, likumsakarīgi vai nejauši spēlējot princesi. Kopš pirmajiem dzīves soļiem uz skatuves, nospēlētas daudzas lomas kā teātrī, tā kino. Bibliotēkas sagatavotajā materiālā uzzināsiet par šai skatuves dīvai veltīto izstādi.
Par Elzu Radziņu un viņas skatuves darbiem allaž interesējušies kritiķi, piemēram, Lilija Dzene un Viktors Hausmanis. Radziņa aktīvi piedalījusies ne tikai teātra, bet arī sabiedriskajā dzīvē. Viņa nekad nav noliegusi savu atpazīstamību un allaž - izbaudījusi savas popularitātes augļus. Savulaik strādājusi arī Valmierā, taču par savu darba mājvietu ilgus gadus saukusi tagadējo Latvijas Nacionālo teātri (tolaik - LPSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris). Aktrise vairakkārt bijusi Tomuļu māte R.Blaumaņa „Skroderdienās Silmačos”. Spēlējusi arī tādās zināmās izrādēs kā „Lilioms”, „Mērnieku laiki”, „Paši pūta, paši dega” un citās. Starp zināmākajām kino lomam - ”Hamlets”, „Velna kalpi”, „Pūt vējiņi!”. Elza Radziņa ļoti mīlējusi dzeju un uzstājusies ar Rabindranata Tagores, Omāra Haijama un Ārijas Elksnes dzejas lasījumiem. Taču vien no populārākajām viņas lomām bijusi monoizrādē „Pilnos auļos”, kurā parādās paralēles ar pašas aktrises pieredzi, kā savulaik žurnālā „Leģendas”” rakstīts – „Mēs pazīstam Radziņu, aiz viņas stāv viņas dzīve.”

Literāri tematiska izstāde “Mums apliecināt esamību savu un pašiem tiltu mest pār laika gravu” veltīta Vitauta Ļūdēna 80-gadei (1937—2010).

Šķiet vēl nesen, bet tomēr – tik daudzus gadus atpakaļ, šķirstījām grāmatiņas “Sisis Vijoļkāja”, “Meldru puikas, meldru vīri” un “Maizes šūpulīši”. Vitauts Ļūdēns jau daudzus gadus ir aizsaulē, taču viņš vienmēr rakstījis tā, ka viņa darbi nenoveco. Par to liecina arī viņa grāmatu jaunie izdevumi.  Arī Ulbrokas bibliotēkas mazie lasītāji var lasīt šī autora grāmatu “Sudraba kalējs, tērauda kalējs”, kas iznākusi atkārtoti, jau pēc autora nāves. Kopumā viņam izdoti vairāk kā 15 dzejoļu krājumi bērniem un aptuveni tik pat daudz dzejoļu krājumi pieaugušajiem. Atsevišķi darbi pārtapuši par dziesmām. Laikam vispopulārākā no tā ir bērnu dziesmiņa “Krokodils”. Taču dziesmu ar Ļūdēna vārdiem dziedājuši arī “Līvi”.
Šis autors ir īpašs ar to, ka viņa dzejas krājumi izdoti arī ārpus Latvijas kā latviešu tā arī lietuviešu, igauņu un krievu valodā. Vitauts Ļūdēns bijis arī tulkotājs un publicists

 

 

IZSTĀŽU ARHĪVS

Atpakaļ