2 item(s)

$79.00

Navigācija

Pasākumi

 

Lasi un mini!

Jau piekto gadu Sauriešu bibliotēkas lasītāji iesaistās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasītveicināšanas programmā “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija” (BJVŽ). Prieks par ikvienu, kuri turpina jau vairākus gadus būt eksperti un ikvienu jauno ekspertu. Ļoti interesanti ir uzzināt katra lasītāja domas par programmas kolekcijā vērtēšanai iekļautajām grāmatām, tādēļ skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā šī gada eksperti satikās, lai diskutētu un paustu viedokli par jau izlasītajām grāmatām. Lai būtu interesantāk, tika sarīkota spēle “Vai tu mani zini?”. Bibliotekāres lasīja fragmentus no BJVŽ kolekcijā iekļautajām grāmatām, un ekspertiem bija jāuzmin, no kādas grāmatas ir lasītais fragments. Pie šī gada kolekcijas grāmatu fragmentiem bija iemaldījušies daži fragmenti no citu gadu programmas grāmatām. Visi pasākuma dalībnieki ļoti aktīvi iesaistījās spēlē, īpaši aktīvi bija bērni ne tikai minot, bet arī diskutējot par izlasītajām grāmatām. Par pareizajām atbildēm katrs saņēma īpašu BJVŽ piparkūku, bet, ja veicās mazāk, tad uzmundrinājumam tika smaidiņa piparkūka. Novēlot jaukus mirkļus kopā ar grāmatām, katram žūrijas ekspertam tika uzdāvināta magnētiskā grāmatzīme ar smaidiņiem.

Paldies visiem BJVŽ ekspertiem par aktīvu iesaistīšanos lasīšanā un vērtēšanā!

Gaišus, priecīgus svētkus vēlot,
Sauriešu bibliotēkas vārdā
Kristīne Cimdiņa
(21.12.2017.)

 

Dārgumu meklējumi “Rīta stundā” un Krēslas stunda kopā ar tulkotāju Mudīti Treimani Sauriešu bibliotēkā

Kas gan var vēl vairāk aizraut bērnus kā piedzīvojums, bagātību meklēšana un to atrašana! Sauriešu pamatskolas ceturtās klases bērniem šāda iespēja radās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Rīta stundā”, kad pēc Somu autora Mauri Kunnasa grāmatas "Bagātību sala", kas ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskā pirātu stāsta jauns pārstāsts, fragmenta lasīšanas skolēniem divās komandās bija jāpilda uzdevumi.

Lai atbildētu uz jautājumiem, bija jāatceras lasītais fragments, lai saņemtu “mazo dārgumu maisiņu”, kartē jāsavieno Ziemeļvalstis ar valstu karogiem. Šo uzdevumu veicot, skolēni varēja izmantot savu vismīļāko palīgu – internetu. Tomēr, lai tiktu pie “dārgumu lādes”, pēc norādēm katrai komandai bija jāatrod kāda Ziemeļvalstu autora darbi bibliotēkas plauktos, kur arī bija paslēpti meklētie dārgumi.

Pateicoties lieliskajai sadarbībai ar Stopiņu pamatskolas skolotāju Valentīnu Greiškāni, skolēni ieguva priekšstatu par Ziemeļvalstu literatūru; izmantojot bibliotēkā pieejamos datorus, internetu un savas iemaņas, meklēja informāciju globālajā tīmeklī; pilnveidoja iemaņas grāmatas meklēšanā, kas izrādījās sarežģītākais uzdevums. Liels bija skolēnu prieks par “dārgumu lādi”, kas bija pilna ar konfektēm.

Lai top krēsla!

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros sākas mazais ceļojums pa Ziemeļu salām. Iepazīstot savus kaimiņus Ziemeļvalstīs, valstīs ar līdzīgu vēsturi, politisko sistēmu un augstu dzīves līmeni, priecājamies par viņu savdabīgo ziemeļu dabu, vikingu kultūras mantojumu un mūsdienu kultūru. Ceļotājiem nozīmīga ir arī dažādo pakalpojumu kvalitāte un ceļojumu drošība šajās zemēs.

Ziemeļu salu bezgalīgajā skaistumā meklējam sasaisti ar literatūru. Izrādās, tepat bibliotēkas plauktos ir grāmatas gan par Stokholmas pilsētas salām, Fēru salām, Grenlandi u.c. ziemeļu salām. 

Arī zviedriski rakstošās somu autores Marijas Turtšaninovas fantāzijas romānā Marēsi. ir stāstīts par kādu neparastu salu. Lai uzzinātu vairāk, baudām grāmatas fragmentu lasījumus. 

Literāro lasījumu ievada Sauriešu bibliotēkas lasītājas Zanes Lasmanes rāmi rimtais vēstījums par meiteni Marēsi, kas dzīvo neparastā salā. Tad lasījumā iesaistās vakara viešņa, šīs grāmatas no zviedru valodas tulkotāja Mudīte Treimane. Izcilās un darbīgās tulkotājas paveikto darbu bagāžā ir daudzi desmiti tulkojumi no zviedru, norvēģu un dāņu valodas, visvairāk tulkojot tieši bērnu un jauniešu literatūru. Viņas darbs ir ticis atzinīgi novērtēts, divreiz piešķirot Jāņa Baltvilka balvu – 2009.gadā par viņas iemīļotās zviedru bērnu rakstnieces Astridas Lindgrēnes pasaku krājuma “Saulespļava” tulkojumu, bet 2014.gadā par Somijas rakstnieces Henrikas Andersones pusaudžiem veltītās grāmatas “Emma Glorija un sarkanā Ilgu grāmata” izcilo tulkojumu latviešu valodā. 
 
Visi kā apburti tver lasījuma fragmentu pēc fragmenta, noslēpumainības plīvurs lēni lobās kā sīpola miza. Mudīte Treimane ar savu šarmanto personības starojumu meistarīgi loba miziņu – arvien vairāk klausītājiem atklājot Mēnosas salu, kurā atrodas Sarkanais klosteris, tās iemītniekus un viņu dzīves, bet arī saglabājot pamatintrigu, kas aicināt aicina izlasīt šo brīnumaino grāmatu, lai izzinātu visus tajā paustos noslēpumus.

Mudīte Treimane stāsta par grāmatas autori Mariju Turtšaninovu, ar kuru radoši sadarbojusies tulkošanas procesā. Grāmata par Marēsi ir triloģijas “Sarkanā klostera hronikas” pirmā daļa. Tulkotāja atklāj, par ko stāsta triloģijas otrā daļa, kuru viņa jau ir izlasījusi oriģinālvalodā, un ļoti iepriecina mūs kā lasītājus, ka būs grāmatas tulkojums latviski.

Dalīšanās ar iespaidiem par dzirdēto, gūtajām ierosmēm, dažādi jautājumi vakara viešņai gan par grāmatām, gan par viņas tulkotājas darbu, kā arī viktorīna par Ziemeļvalstīm. Sarunas nepiespiestā gaisotnē turpinās arī pie sildošā karstā upeņu dzēriena un pīrādziņiem. 

Caur Ziemeļu salām esam guvuši jaunus saskares punktus ar Ziemeļvalstu literatūru, personībām, nonākuši pārdomās par dzirdēto un redzēto, atklājuši jaunas emocijas, spilgtus iespaidus. Paldies par to visiem vakara dalībniekiem. Īpaši sirsnīga pateicība tulkotājai Mudītei Treimanei par vieduma, sirsnības un viegluma sajūtas dāvāšanu mums šajā tikšanās reizē. Paldies!

Mirkļi no pasākumiem fotogrāfijās skatāmi Stopiņu novada tīmekļa vietnē:
Dārgumu meklējumi “Rīta stundā” – http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/dargumu-meklejumi-rita-stunda 
Krēslas stunda kopā ar tulkotāju Mudīti Treimani – http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/kreslas-stunda-kopa-ar-tulkotaju-muditi-treimani 

Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
Aija Sausiņa
Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(27.11.2017.)

 

Ko zinu par Latviju!

Novembra vidū tumšos vakarus izgaismo daudzu svecīšu liesmas, kas 18.novembrī īpaši tiek iedegtas par godu Latvijas dzimšanas dienai. Ikviens var ko pastāstīt par valsti, kurā dzīvojam – par vēsturi, simboliem, par to, kas katram tuvs un mīļš savā zemē.

“Zīļuki” un “Taurenīši” – Stopiņu pamatskolas Pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupu bērni viesojās Sauriešu bibliotēkā, un kopīgi runājām par to, ko katrs zina par mūsu valsts simboliku, novadu, kurā dzīvo, kur meklēt informāciju par to, ko nezina.

Bērni ļoti daudz apguvuši un saviem draugiem var pastāstīt par mūsu valsts simboliku – viņi nesajauks Latvijas karogu ar Austrijas un citiem arī pastāstīs galvenās atšķirības, tāpat bērni atpazīst un atšķir Latvijas ģerboni no mūsu galvaspilsētas Rīgas ģerboņa. Bērni citu novadu vidū atpazīst Stopiņu novada simboliku.

Kopīgi izpētījām Latvijas karti, kur labi redzams kāpēc bruņurupucis izvēlēts kā novada logo.

Prieks, ka mazie pirmsskolnieki ir tik zinātkāri – kopīgi sameklējām bibliotēkas plauktos grāmatas, kurās var uzzināt daudz ko interesantu par Latviju – vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, par Latvijas upēm un ezeriem, vēsturiskajiem četriem novadiem utt.

Paldies “Zīļukiem” un “Taurenīšiem” par aktīvu līdzdalību un zinātkāri!

Ieskats fotogalerijā: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/ko-tu-zini-par-latviju

Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(27.11.2017.)

Pirmie soļi iepazīstot Sauriešu bibliotēku

Oktobrī bibliotēka uzņēma jaukus, zinātkārus ciemiņus – Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmklasniekus un Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupu “Zīļuki” un “Taurenīši” bērnus un skolotājas. Mazie pirmklasnieki, kuri jau pieraduši pie jaunā ritma, kāds ir skolā, uzsākuši nopietnu ceļu zinību apgūšanā un pirmsskolas sagatavošanas grupu bērni, kuri, satikuši vecos draugus un iepazinuši jaunos, viesojās bibliotēkā, lai uzzinātu kas ir bibliotēka, kādēļ tā vajadzīga, ko bibliotēkā var darīt, kā bibliotekārs var palīdzēt ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. Zinātkārie pirmklasnieki vēlējās noskaidrot, kas jāzina un jāprot bibliotekāram, kā arī interesējās par citām profesijām un secināja, ka visiem ļoti daudz jāmācās, lai apgūtu kādu profesiju un izauguši lieli, varētu strādāt izvēlēto darbu. Savukārt “Zīļuku” un “Taurenīšu” bērni ar interesi aplūkoja gan grāmatas, gan DVD un audiodiskus un bija pārsteigti par nosaukumu “klausāmgrāmata”. Kopīgi izpētījām, kas ir klausāmgrāmata un kādēļ to tā dēvē.

Vēlam zinātkārajiem pirmklasniekiem un topošajiem skolēniem interesantu mācību gadu un gaidām jaunas tikšanās ar jums!

Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(31.10.2017.)

 

Starts “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2017” ekspertiem

Maijs Latvijā sākas ar mums nozīmīgu svētku dienu – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienu. Šajos svētkos ir aizsākta ļoti skaista tradīcija “Baltā galdauta svētki”. Šogad lielisku iespēju “Baltā galdauta svētkos” būt kopā ar iedzīvotājiem un citām novada iestādēm piedāvāja Stopiņu novada dome, kas bija laba iespēja ārpus ikdienas darba satikt jau esošos un potenciālos bibliotēkas lasītājus, kā arī radoši darboties. Pie Sauriešu bibliotēkas visi interesenti varēja gan izgatavot sev grāmatzīmi, gan iepazīties ar lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija” norisi bibliotēkā un lasītāju balsojumu par 2016.gada kolekcijas grāmatām.

Šogad Sauriešu bibliotēka turpina iesaistīties šajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas programmā un piedāvā iespēju ikvienam kļūt par ekspertu, t.i., piedalīties “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2017” izlasot kolekcijas grāmatas atbilstošā vecuma grupā un sniegt savu vērtējumu. Grāmatu kolekcija tiek piedāvāta piecās vecuma grupās: 5+, 9+, 11+, 15+ un Vecāku jeb tiem, kuri jau ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

Šogada kolekcija ir ļoti interesanta piedāvājot gan jautrus, interesantus stāstus pašiem mazākajiem lasītājiem, gan piedzīvojumu bagātu pasauli, gan attiecību līkločus, gan fantāziju par nākotni jauniešiem un pieredzējušākiem lasītājiem.

Ja vēlaties kļūt par programmas dalībnieku, gaidīsim Sauriešu bibliotēkā! Ar 2017.gada grāmatu kolekciju var iepazīties bibliotēkā vai šeit: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/projekti/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2017

Fotomirkļos “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2016” noslēguma pasākums: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/tresie-stopinu-novada-salasisanas-svetki un Sauriešu bibliotēkas dalība “Baltā galdauta svētkos”: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/sauriesu-biblioteka-balta-galdauta-svetkos.

Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(29.05.2017.)

 

Spēlējam teātri

Līdz ar pirmajiem siltajiem saules stariem, saulainajiem pieneņu ziediem visi labprāt uzturas ārā – pļavā, mežā, parkā un daudz kur citur. Īpaši pavadīt laiku dabā traucas bērni, tādēļ jau vairākus gadus mācību gada noslēguma pasākumu Stopiņu pamatskolas PII sagatavošanas grupām bibliotēka organizē ārā, šoreiz tēma bija “Teātris”. Mazie “teātra” apmeklētāji bija gan lieliski aktieri, gan uzmanīgi skatītāji. Tomēr, lai nokļūtu teātrī nepieciešamas ieejas biļetes, tādēļ bibliotekāre bija sagatavojusi īpašas, šim pasākumam nepieciešamās biļetes, un bērni kopā ar skolotājām varēja doties uz teātri. Sauriešu bērnu rotaļlaukumā bija vieta gan mazajiem skatītājiem, gan aktieriem.

Vispirms noskaidrojām, kādus teātra veidus bērni zina, kādas izrādes paši apmeklējuši. Lielākā daļa bērnu ir bijuši uz leļļu teātri, daži arī uz baletu. Kopīgi aplūkojām dažādas grāmatas – grāmatu par Matīsu, kurš iepazīst teātri, kā arī grāmatas, kurās ir lugas, kas noder, ja vēlas paši iestudēt lugu un rādīt to citiem.

Viens no teātra veidiem ir pantomīma, kurā rāda tikai ar kustībām un mīmiku tā, lai skatītāji visu saprot. Bērniem bija iespēja iejusties pantomīmas aktieru lomās spēlējot visu iecienītu spēli “Mēmais šovs”. Bērniem bija jāattēlo bibliotekāres sagatavotajās attēlu kartītēs redzamās darbības, priekšmeti vai dzīvnieki. Spēle izvērtās ļoti jautra, jo izrādās, nav tik viegli, nerunājot visu parādīt. Visvairāk bērniem patika atminējums “vingrot”, jo kopīgi visi varēja izkustēties un izpildīt dažus mazo aktieru rādītos vingrojumus. Noslēgumā attēlos redzamo bija jārāda grupu “Zīļuki” un “Taurenīši” skolotājām, kas bija rotaļas “Kas dārzā” atminējums.

Visiem kopā dziedot un spēlējot šo rotaļu noslēdzām šī mācību gada tikšanās bibliotekārajās stundās un tematiskajos pasākumos, lai jau atkal tiktos rudenī.

Kā veicās ar “mēmo teātri”, skatieties fotogalerijā: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/teatris.

Paldies atsaucīgajiem, atraktīvajiem, aktīvajiem bērniem un viņu jaukajām skolotājām!

Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(29.05.2017.)
 

Aprīlis Sauriešu bibliotēkā informācijas un svētku laiks

Šī gada e-prasmju nedēļa ietvaros Sauriešu bibliotēka sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un Nodarbinātības Valsts aģentūru (NVA) organizēja divus informatīvus seminārus par aktuālām tēmām – Gada ienākumu deklarācija un CV un Motivācijas vēstules sagatavošana, darba intervijas. NVA vadītā semināra mērķauditorija bija jaunieši, kuriem gan izvēloties turpināt izglītību pēc pamatskolas vai vidusskolas, gan ieejot darba tirgū, nepieciešamas zināšanas, lai precīzi paustu savu motivāciju turpināt izglītību izvēlētajā mācību iestādē vai darba devējam strādāt izvēlētajā amatā gan rakstiski, gan sarunā. Savukārt VID speciālists sniedza atbildes uz daudzajiem semināra apmeklētāju jautājumiem.


Jau trešo gadu tika organizēti Stopiņu novada Salasīšanās svētki, kas ir atskats uz lasīšanas veicināšanas programmas “Bērni, Jauniešu un Vecāku žūrija” iepriekšējā gada kolekciju, tās vērtējumu. Lieliski svētkus kuplināja Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra bērnu sagatavotais priekšnesums un noslēpumainā viešņa – cilvēks ar lellēm jeb Inguna Radziņa, kura gan lieliski iesaistījās sarunā par grāmatām, gan priecēja visus ar interesantām pasakām, stāstiem, ko rādīja ar pašas gatavotajām lellēm. Svētku moto bija “No finiša uz jaunu startu”, ar ko aicinu gan jau esošos žūrijas ekspertus turpināt dalību programmā, gan iesaistīties jaunus dalībniekus. Jaunais starts būs pavisam drīz, jo aprīļa pēdējā darba dienā tika saņemts “Bērni, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2017” grāmatu kolekcijas saraksts.

Piparmētru tējas svaiguma, apelsīnu saulainuma un jauku cilvēku klātbūtnes ieskauta, pagāja tikšanās ar uztura speciālisti, novada iedzīvotāju Mariku Kavalu sarunā “Jūtos lieliski!” par mūsu ikdienu. Tā bija ļoti interesanta saruna – diskusija par mūsu uzturu, mūsu vēlmi būt veseliem, možiem un spēka pilniem un to, ko mēs katrs varam darīt, lai tā būtu.

Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(02.05.2017.)

 

Gara, balta meitiņa, augtin aug mazumā.
(latviešu tautas mīkla)

Pašā ziemas viducī, kad visi ļoti gaida pavasari, jo tad kļūs gaišāks un siltāks, ir sveču diena– 2.februāris, bet visu mēnesi jau izsenis dēvē par sveču mēnesi. Kādēļ, par to tad arī runājām ar Stopiņu pamatskolas PII sagatavošanas grupiņām “Zīļuki” un “Taurenīši”. Bērni minēja dažādus iemeslus, kāpēc februāri dēvē par sveču mēnesi, viens no visvairāk minētajiem – februārī ir Valentīndiena. Tomēr kopīgi izpētot bibliotēkas tematisko izstādi par svecēm, bērni uzzināja, ka februārī tika lietas sveces visam gadam, jo senos laikos, kad nebija elektrības, gaismas avoti bija skali un sveces, bet šodien tās ir jauks interjera dekors. Grāmatās un žurnālos var atrast gan par senām tradīcijām sveču liešanā, dažādus sakāmvārdus, ticējumus mīklas u,tml., gan arī kā mūsdienās var mājās izgatavot sveces un dažādas idejas sveču dekorēšanai. Kopīgi apskatījām gan dažādas sveces, gan svečturus. Kā liels pārsteigums bērniem bija divas sveces – dārza, kas atgādina lāpu un to var iespraust zemē un peldošā svece, kas negrims ūdenī. Mūsdienās ir ļoti dažādas, skaistas dekoratīvās sveces un interesanti svečturi, piemēram, kā grāmatas. Bērniem ļoti patika arī dekors kā egle un, kas ieslēgts izskatās kā svečturis.

Sveces ir skaistas, aizdegtas visus priecē, bet jābūt arī uzmanīgiem, lai izvairītos no nelaimes. Tādēļ ar bērniem pārrunājām par drošību, kas jāievēro dedzinot sveces – pats svarīgākais – darīt to tikai kopā ar pieaugušajiem.

Visiem bērniem un audzinātājām patīk interesantas, skaistas sveces, ko var dāvināt draugiem vai saņemt dāvanā paši, tādēļ lielākais gandarījums un prieks bērniem bija iespēja pašiem pagatavot vaska svecīti, ar ko iepriecināt savas ģimenes.

Bibliotekāras stundas fotomirkļi skatāmi šeit: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/bibliotekara-stunda-2017-gada-februari 

Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja

(28.02.2017.)

 

Janvārī

2016.gada nogalē plānojot nākamā gada informācijas resursu piedāvājumu, kā arī ieklausoties lasītāju vēlmēs un ņemot vērā, ka ir pārtraukta atsevišķu žurnālu izdošana, Sauriešu bibliotēkā tika pārskatīts abonēto preses izdevumu klāsts. Ar abonēto preses izdevumu sarakstu Sauriešu bibliotēkā 2017.gadam var iepazīties klātienē bibliotēkā vai Stopiņu novada mājas lapā: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/informacijas-resursi/laikraksti-un-zurnali 

Bibliotēkā informācijas resursi un pakalpojumi pieejami ikvienam novada iedzīvotājam. Daudz interesanta un noderīga bibliotēkā var atrast arī skolēni un laikā, kad Stopiņu pamatskolas sestās klases audzēkņi gatavojas eksāmeniem jeb valsts pārbaudes darbiem, t.sk. latviešu valodā, 26.janvārī, sniega pārslu virpuļa ieskauti, skolēni kopā ar skolotāju Valentīnu Greiškāni devās apmeklēt Sauriešu bibliotēku, jo viena no tēmām par ko viņiem jāzina ir bibliotēka.

Pārrunājām ar jauniešiem, kāds ir viņu priekšstats par bibliotēku. Skatoties izstādi “Sauriešu bibliotēka laika ritumā”, skolēni uzzināja gan par to, ka bibliotēkas un lasītavas Stopiņu novadā pie dažādām biedrībām darbojušās jau vairāk kā pirms simts gadiem, gan par to kā bibliotēkas tradicionālie pakalpojumi attīstījušies līdz ar tehnoloģiju attīstību un ienākšanu visu ikdienas dzīvē, kādas bija informācijas meklēšanas iespējas agrāk, kādas tagad - digitalizācijas laikmetā.

Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja

(30.01.2017.)

 

PASĀKUMU ARHĪVS

Atpakaļ