2 item(s)

$79.00

Navigācija

Pasākumi

 

Fotoizstāde “Meža piezīmes Aivara Vakša skatījumā” Sauriešu bibliotēkā

Ikdienā esam pieraduši, ka viss tepat jau ir, bet vai apstājamies, lai veltītu mirkli tik ierastajam celmam tepat meža malā... Ziemā gaidām sauli, brīdi, kad ziedēs pirmās pavasara puķes, kokiem plauks lapas, lai priecātos par dabas košumu, krāsu bagātību. Vai var dabas košumu saskatīt melnbaltās fotogrāfijās? Var! Par to mūs Sauriešu bibliotēkā pārliecina novadnieks, fotogrāfs Aivars Vaksis atklājot viņa fotoizstādi “Meža piezīmes”. Piesaista arī interesantais noformējums – Aivara veidotie rāmji.

Visi laipni aicināti Stopiņu novada mežu skaistumu Aivara Vakša skatījumā skatīt Sauriešu bibliotēkā līdz 31.maijam.

Izstādes atklāšanas fotomirkļi galerijā: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/aivars-vaksis-fotoizstade-meza-piezimes

Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(26.04.2018.)

 

Sauriešu bibliotēka piedalījās Latvijas Bibliotēku festivāla Ideju tirgū

17. un 18. aprīlī Latvijas Nacionāljā bibliotēkā notika Latvijas Bibliotēku festivāls. 17. aprīlī notika Latvijas bibliotēkāru 19. konference, bet 18. aprīlī festivāla ietvaros norisinājās nu jau par tradīciju kļuvušais Latvijas bibliotēku ideju tirgus. Ideju tirgū katru gadu pulcējas bibliotēkāri no visas Latvijas, lai dalītos ar savu labāko pieredzi, sasniegumiem un idejām.

Latvijas Bibliotēku festivālu apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhads.


 
Stopiņu novadu festivālā pārstāvēja Sauriešu bibliotēka, kura Ideju tirgū piedalījās otro reizi. Šogad bibliotēka prezentēja interesantu bibliotēkas krājuma popularizēšanas veidu, kuru novada iedzīvotāji varēs iepazīt un izmēģināt 4. maijā, Baltā galdauta svētkos Ulbrokā, un pēc tam arī Sauriešu bibliotēkā.


 
Ar savu prezentāciju Sauriešu bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa ieinteresēja un aizrāva daudzus Ideju tirgus apmeklētājus un dalībniekus. Prezentācija uzrunāja arī vienu no festivāla atbalstītājiem – www.kokmaizites.lv, kas Sauriešu bibliotēkas vadītājai pasniedza “Simpātiju balvu” no uzņēmuma.

I.Skrastiņa
Stopiņu novada dome
(19.04.2018.)

 

"Zīļuki" un "Taurenīši" sūta pavasara sveicienus

Bērni zina ko nozīme sūtīt vēstuli – e-vēstuli gan kā informāciju, gan apsveikumu, izmantojot dažādus saziņas rīkus elektroniskajā vidē. Vai var mīļus sveicienus nosūtīt savādāk? Kā vēstules sūtīja laikā, kad nebija ne datoru, ne Interneta? Atbildes uz šiem jautājumiem, zinātkārajiem Stopiņu pamatskolas sagatavošanas grupu bērniem, kopīgi ar skolotājām sniedzām, gan apskatot pastkartei veltītu izstādi Sauriešu bibliotēkā, gan praktiski darbojoties.

Bērni nodarbībās pirmskolā sagatavoja apsveikumus, ko ievietoja aploksnēs un ar skolotāju palīdzību apguva kas jāraksta uz aploksnes, lai vēstuli saņemtu cilvēks, kuram tā tiek sūtīta.

Divās sniegotās, saulainās marta dienās Zīļuki un Taurenīši ar skolotājām devās uz bibliotēku, kur bērni redzēja dažādas pastkartes un noskaidroja, ka vēstuļu sūtīšanai nepieciešamas arī pastmarkas, tādēļ kopīgi no Sauriešu bibliotēkas devāmies uz netālo Cekules pasta nodaļu Upesleju ciematā. Tur mūs sagaidīja jaukas, smaidīgas pasta darbinieces, kuras pastāstīja, kādēļ ir nepieciešams pasts. Kad pastmarkas bija iegādātas, bērni tās uzlīmēja katrs savai aploksnei un devās pie vēstuļu kastītes, lai tās turpinātu ceļu pie adresātiem.

Bērniem bija prieks un gandarījums par paveiktu darbiņu, kas kādam cilvēkam sagādās prieku, un jauku pastaigu.

Kā mums veicās var skatīt attēlu galerijās: "Zīļuki": http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/sveicienus-suta-ziluki un "Taurenīši": http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/sveicienus-suta-taurenisi

Teksts Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

foto Kristīne Stulberga un Kristīne Cimdiņa

(27.03.2018.)

 

Grāmata un lasītājs – Sauriešu bibliotēkas lasītāju ekskursija uz sīkplastikas izstādi un citām aktivitātēm LNB

Ikvienu priecē labi padarīts darbs. Paldies katram Sauriešu bibliotēkas lasītājam – “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2017” dalībniekam par paveikto – izlasītajām kolekcijas grāmatām, to vērtēšanu aizpildot anketu!

Grāmatu, kā izrādās, var uzlūkot dažādi – gan paņemt rokās un lasīt, gan, paužot savu attieksmi un redzējumu, veidojot figūriņas ar grāmatām vai tādas kolekcionējot. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) līdz 28.febuārim bija skatāma sīkplastikas izstāde “Lasītājs!”, kurā tika izstādītas privātkolekcionāru Arta Ērgļa, Dainas Puntukas un Ķēstuša Urbas ilgu gadu gaitā savāktās figūriņas, ko aplūkojot redzams kā “Lasa lieli, lasa mazi, lasa zvēri, lasa putni, lasa pasaku tēli... – tā varētu tematiski raksturot izstādes bagātīgo eksponātu klāstu. Trīs aizrautīgu kolekcionāru izstādes galvenais vienojošais motīvs ir Lasītājs, un tas, kā mēs redzēsim, var būt jebkurš. Figūriņas pie saviem īpašniekiem ceļu mērojušas no dažādām pasaules malām un liecina par lielo cieņu pret grāmatu, lasīšanu visos laikos un visās kultūrās.” (LNB informācija)

Skaistā, saulainā ziemas dienā daļa lielisko Sauriešu bibliotēkas lasītāju devās ekskursijā, lai aplūkotu izstādes “Lasītājs!” bagātīgo eksponātu klāstu un izpildītu LNB Bērnu literatūras centra sagatavotās darba lapas ar uzdevumiem – atrast attēlā redzamo figūriņu, dot tai nosaukumu un uzrakstīt par šo figūriņu stāstu. Stāstiņi lasāmi Sauriešu bibliotēkā (atrodas mapē par bibliotēkas vēsturi, darbību).

LNB piedāvā lieliskas brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo īpaši ģimenēm. Dažas no tām mūsu ekskursijas ietvaros izmantojām, lai ielūkotos nopietnajā un, kā izrādās, interesantajā fizikas pasaulē – telpā “-15+” izpildot FIZMIX.LV piedāvātos uzdevumus. Ļoti aizraujoša bija Melnās mākslas darbnīcas apmeklēšana, kur varēja aplūkot iekārtas un uzzināt par dažādām iespiedtehnikām, kā arī apdrukāt savu kartiņu vai plakātu. Visi bija ļoti aktīvi un paspēja izgatavot gan kartiņas, gan kopīgu Sauriešu bibliotēkas ekskursijas dalībnieku plakātu, ko ikviens interesents var skatīt bibliotēkā.

Paldies lasītājiem par interesanti un aizrautīgi pavadīto ekskursiju!

Ekskursija fotogrāfijās skatāma galerijā: http://www.stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/sauriesu-bibliotekas-lasitaji-latvijas-nacionalaja-biblioteka

Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(27.02.2018.)

 

Palasi man pasaciņu!

Ja vēlaties, lai jūsu bērni būtu inteliģenti – lasiet viņiem pasakas.
Ja vēlaties, lai viņi būtu vēl vairāk inteliģenti – lasiet viņiem vēl vairāk pasakas!
A. Einšteins

Mīlestība pret grāmatu, pasaku lasīšanu vakaros, valodiņas veidošanos rodas tieši agrā bērnībā, kad pirmā balss, kura sirdij tuva, nāk tieši no māmiņas un tēta! Cik ir svarīgi šo saikni saglabāt arī vēlāk, kad bērns jau paaudzies un pats izrāda interesi par lasīšanu. Ikdienas steigā bieži vien aizmirstas, ka dažas minūtes, kuras veltītas pasaku lasīšanai vakaros un pusdienas laikā, var attīstīt un pilnveidot katra bērna intelektuālo prasmju veidošanos, tā veido arī valodas krājuma bagātīgāku un radošāku. Un galu galā – pasaku lasīšana priekšā bērniem sniedz drošības sajūtu un vēlmi iztēloties dzīves situācijas daudz pozitīvākas, atvērtākas un cilvēciskākas.

Stopiņu pamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņiem un pedagogiem ir paveicies, ka iestādes tuvumā atrodas Sauriešu bibliotēka ar ļoti radošiem cilvēkiem, kas tajā rosās. Gandrīz vai varētu teikt, ka tie ir kā pasaku rūķīši, kuri uzbur tēlus un notikumus savā bibliotēkā. Rodas interese un vēlme apmeklēt bibliotēku, lasīt, radoši darboties un iesaistīties šajā gandrīz vai pasakā. Nu jau kādu laiku Sauriešu pirmsskolas sagatavošanas vecuma bērnu  grupām ir regulāra sadarbība un notikumu plāns ar bibliotēku. Katru mēnesi vienu reizi bērni dodas uz bibliotēku. Un tur ikreiz viņus sagaida kāds rūpīgi pārdomāts pasākums, kurā bērni var iepazīties ar bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, ar jaunākajām grāmatām, informāciju tehnoloģiju iespējām bibliotēkā un arī ar valodu attīstošiem elementiem, kuri rodas lasot un izpētot dažādas grāmatas. Tā kā pirmsskolu grupās jau no nākamā gada ir jāstrādā pēc jaunās kompetenču pieeju sistēmas, kura veicina meklēt formas un pasākumus, kuri attīsta bērniem radošumu un drosmi to parādīt, tad šāda sadarbība ar bibliotēku ir ļoti noderīga un daudzveidīga. Tā dod iespēju arī skolotājiem un bērniem pilnvērtīgāk izprast šo jauno pieeju, meklējot atbildes uz jautājumiem arī ar bibliotēkas atbalstu.

Tā kā februāris ir sveču mēnesis, un vakara pasaciņas vislabāk ir klausīties krēslas stundā, tad mums sadarbojoties ar Sauriešu bibliotēku radās ideja sarīkot vakarēšanu sveču gaismā – Palasi man pasaciņu! Bērni no bērnu dārza pēcpusdienā gāja uz bibliotēku un tur satika katrs savus vecākus, kuri lasīja savam bērnam un protams arī pārējiem bērniem priekšā kādu mazu pasaciņu par sadzīvē atrodamiem priekšmetiem. Piparmētru tēja krūzītes salieta, svecītes dod blāvu gaismiņu, visapkārt valda pasakaini uzburta gaisotne un lasīšana var sākties! Bērni aizrautīgi klausījās katrs savas mammas vai tēta lasīšanā, citam izdevās izlasīt pat vairākas pasakas, jo lasīja ar lielu teatrālu izteiksmi. Cits vēl iemalkoja tēju un turpināja klausīties. Tikmēr jau gaisotne kļuvusi brīvāka un pasakas virmo pa visu telpu. Atmostas grāmatu tēli un bērni un vecāki sajūt īpašo grāmatu nozīmi katrs savas iztēles veidošanā. Kad pasākums jau beidzies, nevienam vairs nekur nav jāsteidzas, visi aplūko vēl citas grāmatas, parunājas un novēl viens otram labvakaru! Nākamajās dienās emocijas nebeidz rimties, jo pasākums ir brīnišķīgi izdevies un tādas vakarēšanas ir devušas pozitīvās emocijas un varbūt kādam mājās vēl biežāk kā citreiz skan māmiņas vai tēta lasītās vai sacerētās pasakas. Jo mēs redzam un saprotam, cik svarīgi tas ir! Cik vērtīgi ir lasīt vispirms jau pasaku! Cik vērtīgi ir būt kopā! Ieklausīties un iztēloties! Paldies Sauriešu bibliotēkai par idejām, sveču vakarēšanas pasakām un silto piparmētru tēju! Jo ir vērtības, kuras nav vārdiem aprakstāmas. Tās ir vienīgi sirdī sajūtamas, dvēselē saklausāmas! Jūtam un dzirdam! Lasīsim pasaciņas!

Kristīne Stulberga Stopiņu pamatskolas pirmsskolu grupu metodiķe

Fotogalerija: http://www.stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/palasi-man-pasacinu

(26.02.2018)

 

 

PASĀKUMU ARHĪVS

Atpakaļ