2 item(s)

$79.00

Navigācija

Dienas centrs SAURIEŠI

 

Adrese:  Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118

Vadītāja Aija ŠIBAJEVA, administrators Māris LUSTE.
Tālr.: 67956786, e-pasts: dc.sauriesi@stopini.lv

Darba laiks: 
Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst.12.00 - 20.00, sestdien no 9:00-17:00, pirmdien, svētdien - slēgts.

Dienas centrs „Saurieši” darbojas kopš 2004.gada 22.decembra. Tas atrodas „Saurieši 6”, Sauriešos, Stopiņu novadā. Dienas centru apmeklē bērni, skolēni, jaunieši un pieaugušie no Sauriešiem, Upeslejām, Cekules, kā arī uz kursiem ierodas pieaugušie un jaunieši no Ulbrokas.  Dienas centrā pieejami četri datori bezmaksas internets), kopētājs, videomagnetafons, novuss, mūzikas centrs, magnetafons, dažādas galda spēles, televizors (kabeļtelevīzija) un veļas mazgājamā mašīna. Dienas centrā tiek organizēti dažādi radošie pulciņi un darbnīcas, kā arī projekti iedzīvotāju izglītošanai. Tiek rīkotas ekskursijas, piemēram, uz Latgali, Lietuvu, Igauniju.

Stopiņu novada  Sauriešu dienas centrs 2012. gada 30.augustā ir akreditēts ES neformālās izglītības programmas “Jaunatne darbībā” apakšprogrammas “Eiropas brīvprātīgais darbs” uzņēmējorganizācijas un koordinējošās organizācijas statusā un piesķirts programmas kārtas nr. 2012-LV-25. Programmas mērķis ir attīstīt sadarbību jaunatnes jomā Eiropas Savienībā. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) akreditēja dienas centru “Saurieši” kā koordinējošo un uzņēmējorganizāciju uz termiņu līdz 2020.gadam ar akreditācijas numuru 2015-1-LV02-LA110-000879 un varēs turpināt jau veiksmīgi iesākto projektu īstenošanu un piedalīties Erasmus+ programmas EBD projektos. Dienas centrā Saurieši no 2015. gada  novembra līdz 2016. gada novembrim jauniešu mobilitātes EBD programmā “Erasmus +” ietvaros darbojās brīvprātīgā jauniete no Spānijas Jessika Jimenez, kura palīdz organizēt dienas centra  radošās aktivitātes un piedalās ikdienas darbā ar vietējiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

GALERIJAS

PASĀKUMU ARHĪVS

 

Sauriešu dienas centrā aprīlī

1., 8., 22.un 29. aprīlī no plkst. 12:00 līdz 14:00 filcēšanas nodarbības: mitrā filcēšana - uzfilcēsim telefona maciņus, ziedus un varēs pamēģināt sauso filcēšanu - ar speciālām adatām sagatavot dekorus Lieldienām uz plastikāta oliņām. Nodarbības vada Marija Puzankova.

4., 11., 18.un 25. aprīlī plkst. 18:00 līdz 20:00  aicinām uz ādas apstrādes pulciņu, pagatavosim somiņas, rokassprādzes u.c. Nodarbības vada Inese Bulanova. 

7. aprīlī - Pasaules veselības diena. Noskatīsimies filmiņas par veselīgu dzīvesveidu, pārrunāsim, kāds ir dienas režīms, fiziskās aktivitātes, ģimenes ēdienkarte, kādus kārumus un cik bieži lietojam, atradīsim vērtīgus padomus par veselīgu uzturu. Ar krītiņiem - zīmējumu konkurss uz asfalta.

20. aprīlī plkst. 16:00 biedrības “Nākotnes tilts” vadītājs Aivis Šibajevs un  brīvprātīgie jaunieši Kristīne un Viktors no Spānijas, programma Erasmus+, ieradīsies dienas centrā Saurieši, lai kopā ar bērniem un jauniešiem interesanti pavadītu brīvo laiku un pagatavotu Sapņu ķērājus.  Jaunieši var  uzdot sev interesējušus jautājumus par brīvprātīgo darbu, programmu Erasmus+.

21. aprīlī plkst. 15:00 ziedu izgatavošana no salvetēm.

22. aprīlī plkst. 15:00 pārrunāsim par Pasaules grāmatu un autortiesību dienu, kura notiek 23.04. UNESCO ar šo dienu turpina uzsvērt tieši grāmatu lomu nodrošināt jaunu informāciju līdzās modernajām tehnoloģijām, kas sakņojas spējā  atrast, analizēt un vērtēt jaunu informāciju, ko sniedz grāmatas, tādējādi paplašinot savu redzesloku un veicinot personīgo izaugsmi. Uzzīmēsim kopīgi ar bērniem lielformāta plakātu un pagatavosim mazas krāsojamās grāmatiņas.

Aicinām jauniešus, t.sk. jaunās māmiņas, vecumā no 13 – 29 gadi, kuri vēlas piedalīties projektā “Proti un dari” pieteikties dienas centrā Saurieši vai zvanīt pa tālruni 67956786.

Trešdienās un piektdienās aicinām uz nūjošanas nodarbībām no plkst. 12:00-14:00. Nūjas nodrošina dienas centrs.

 

Sauriešu dienas centrā martā

4. martā plkst. 14:00 izgatavosim rozes no kreppapīra.

8. marts Starptautiskā sieviešu diena, radošā darbnīca bērniem.

11. martā plkst. 14:00 ziedu-brošu izgatavošana no vilnas diegiem.

18. martā no plkst. 12:00 bērniem multiplikācijas filmu skatīšanās, tējas galds un stāstiņi par saviem mīļajiem mājdzīvniekiem.

22. martā plkst. 18:00 Stopiņu novada Jauniešu dome organizē tikšanos un diskusiju “Eko un  ūdens diena”.

25. martā plkst. 13:00  stikla apgleznošana.

Pieaugušajiem - lakatu aušana uz kartona rāmja, šaļļu tapošana.

 

Jauniešu aktivitātes februāra mēnesī

Biedrība “Patvērums Drošā māja” februāra mēnesī viesojās Stopiņu pamatskolā ar informatīvu kampaņu par cilvēktirzniecību, fiktīvām laulībām. 8. un 9. klašu jaunieši no Stopiņu pamatskolas un Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra vispirms iepazinās  ar Pretcilvēktirdzniecības informatīvajā treilerī izvietoto ekspozīciju, kas atspoguļo vairākas cilvēku tirdzniecības formas, kuras ir izplatītas Latvijā un pasaulē. Jaunieši pēc informatīvā treilera apskates tika aicināti uz lekciju, kur uzzināja visu nepieciešamo informāciju, kas ir jādara, ja tiek piedāvātas fiktīvas laulības, jo tās ir viena no izplatītākajām cilvēku tirdzniecības formām. Noslēgto fiktīvo laulību skaita ziņā dominē Īrija un Lielbritānija. Fiktīvo laulību popularitāti šajās valstīs izskaidro vairāki faktori: liberālā pieeja gan laulību reģistrācijai, gan laulības pārbaudei pēc tās noslēgšanas. Šīs valstis ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, bet nav Šengenas zonas valstis; tās ir salīdzinoši lielas trešo valstu izcelsmes iedzīvotāju kopienas, kuras nodrošina atbalstu fiktīvajām laulībām, piemēram, vervējot. Šie faktori mijiedarbojas ar to, ka uz šīm valstīm meklējot darba iespējas dodas Latvijas pilsones, kas labprātīgi piekrīt vai arī tiek maldinātas un piespiestas stāties laulībā ar trešās valsts pilsoņiem, tādējādi atvieglojot trešās valsts pilsoņu iekļūšanu ES un Šengenas zonā. Visvairāk vervēšana tiek izvērsta interneta vidē (skat. sadaļu - Kā notiek vervēšana? Drošā māja).


Otra no izplatītākajām cilvēktirzniecības formām ir piespiedu darbs. Būtiskākās pazīmes kā atšķirt piespiedu darbu no darba tiesisko attiecību strīdiem, ir vardarbība vai vardarbības piedraudējums personai. Piespiedu darba gadījumā persona tiek piespiesta veikt darbu vai sniegt pakalpojumus pret viņas gribu, lietojot vardarbību, draudus, viltu, kā arī, izmantojot personas atkarību no vainīgā vai bezpalīdzības stāvokli. Attiecīgi darba tiesisko attiecību strīdos nepastāv vardarbības, bet ir darba devēja un darba ņēmēja tiesiska rakstura konflikts. Jaunieši uzzināja par piespiedu darba pazīmēm, kā notiek cilvēku vervēšana un kādās iestādēs griezties, lai varētu atgriezties atpakaļ Latvijā, kas ir jāzina, pirms cilvēks dodas uz ārzemēm, kāda informācija iepriekš ir jāuzzina u.c.

Februāra mēnesī dienas centra Saurieši jaunieši devās iepazīties ar Jauniešu studiju “Bambuss”. Tikās ar brīvprātīgajiem jauniešiem no Meksikas un Francijas. Brīvprātīgie jaunieši iepazīstināja ar sevi un mūsu jaunieši pastāstīja ar ko nodarbojas ikdienā, Aleksejs izstāstīja par savu brīvprātīgo darbu Rumānijā.

Mūsu jaunieši ļoti ieinteresējās par JS “Bambuss” semināriem, kuri regulāri tiek organizēti. Par iespējām jauniešiem aktīvi darboties programmā Jaunatne darbībā ļoti daudz informācijas sniedza Līga Siliņa. Bija interesanti uzzināt par šis organizācijas aktivitātēm, kādos projektos viņi piedalās. Šajā organizācijā jauniešiem notiek ļoti daudz interesantu pasākumu, kurus organizē paši jaunieši un arī dažādu projektu ietvaros. Domāju, ka jebkurš jaunietis apmeklējot jauniešu studiju “Bambuss” atradīs priekš sevis kaut ko interesantu. 

Notika interesanta jauniešu tikšanās ar biedrības “Nākotnes tilts” koordinatoru Aivi Šibajevu un  brīvprātīgajiem  jauniešiem Kristiānu un Viktoru no Spānijas. Mūsu jaunieši  iepazīstināja ar Sauriešu ciematu, pastāstīja, kādi brīvprātīgie jaunieši ir darbojušies dienas centrā Saurieši, parādīja fotoalbūmus ar aktivitātēm, kuras organizēja bijušie brīvprātīgie jaunieši un visi patīkami pavadīja brīvo laiku. Arī bērni labprāt piebiedrojās un nodziedāja dziesmiņas un līdzdarbojās.

Aija Šibajeva, Sauriešu dienas centra vadītāja
(28.02.2017.)

 

Sauriešu dienas centrā februārī

4. februārī Pelnu diena. Mazu Pelnu maisiņu šūšana no lina auduma un piepildīšana ar pelniem. Sarakstīsim Pelnu dienas ticējumus un paražas.

No 7. februāra otrdienās un ceturtdienās plkst. 12:00  nūjošanas nodarbības.

8. februārī Jauniešu studijas Bambuss apmeklējums, tikšanās ar jauniešiem un brīvprātīgajiem jauniešiem no citām valstīm. 

9. februārī plkst.12:00 biedrība “Patvērums Drošā māja” viesosies Sauriešos ar informatīvu kampaņu par cilvēktirzniecību, fiktīvām laulībām. Būs iespēja iepazīties ar  Pretcilvēktirdzniecības informatīvajā treilerī izvietoto ekspozīciju, kas atspoguļo vairākas cilvēku tirdzniecības formas, kuras ir izplatītas Latvijā un pasaulē. Jaunieši pēc informatīvā treilera apskates tiks aicināti uz lekciju par šo tēmu. Tikšanās notiks pie Stopiņu pamatskolas.

11. februārī plkst. 14:00 dekupāžas nodarbības.

14. februārī plkst. 14:30 Valentīna diena. Sirsniņu veidošana, šūšana  no auduma.

15. februārī plkst. 14:00 sveču liešana dekoratīvās silikona formiņās.

18. februārī plkst. 14:00 rokassprādžu gatavošana no filca un dekoratīviem ziediem.

21. februārī biedrība “Nākotnes tilts”,  koordinators Aivis Šibajevs un trīs brīvprātīgie jaunieši no Spānijas viesosies ar prezentāciju par programmu Erasmus+ un Spāniju. 

25. februārī plkst. 14:00 pirogrāfijas nodarbības, dekoru izdedzināšana uz slīpētiem koka dēlīšiem.

 

 

 

Sauriešu dienas centrā janvārī

11. janvārī svinēsim starptautisko PALDIES dienu.
Šajā dienā aicināsim atcerēties savus mīļos un tuvos un no visas sirds pateikt viņiem paldies par visu, ko mēs uzskatām paši par sevi saprotamu, bet kas mums ikdienā dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam. Starptautiskā paldies diena ir, lai atgādinātu, cik svarīgi ik dienas ir izrādīt pateicību. Mazais vārdiņš "paldies" spēj sasildīt un iepriecināt. Izgatavosim enģelīšus, kurus dāvināsim saviem tuvākajiem cilvēkiem.

7. janvārī plkst. 14:00 gleznošana ar plēvīškrāsām, logu dekorēšana.

14. janvārī plkst. 14:00 maisiņu šūšana no linu auduma un noformēšana ar latvju rakstu zīmēm. Materiālus nodrošina dienas centrs.

21. janvārī plkst. 14:00 dekupāžas nodarbība. Materiālus un traukus nodrošina dienas centrs.

25. janvārī plkst. 15:00 dekoratīvo ziedu veidošana no organzas.

28. janvārī plkst. 14:00 nodarbība bērniem - gredzentiņu gatavošana.

Otrdienās no plkst. 18:00- 20:00 pirkstiņgrāmatu gatavošana saviem bērniem, jaunās māmiņas lūdzam pieteikties iepriekš. Ar vienu no paraugiem varat iepazīties interneta vietnē: https://www.youtube.com/watch?v=IV9TYl7wdiA. Materiāli jāpērk pašam dalībniekam, šujmašīnas, diegus un adatas nodrošina dienas centrs. Projekta ”Proti un dari” jauniešiem materiāli nodrošināti.

Pieaugušajiem un jauniešiem lakatu aušana uz rāmja, vienam lakatam līdzi jāņem 350- 400 m dzijas. Projekta ”Proti un dari” jauniešiem materiāli nodrošināti.

Aicinām arī uz tapošanas nodarbībām, līdzi jāņem sava dzija.

 

Stopiņu novadā ir uzsākts projekts – PROTI UN DARI

Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 15- 29 gadi, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā. Projektā ir iesaistījušies Sauriešu ciema trīs jaunieši. Katram jaunietim ir izstrādātas individuālas programmas, kurās ir iekļautas jauniešu vēlmes apgūt kaut ko jaunu, iemācīties jaunas prasmes un iemaņas. Projekts ir vērts uz jauniešu prasmju un personības attīstību.

Pašreiz jaunieši regulāri apmeklē Sauriešu dienas centra aktivitātes, ir ieguvuši informāciju par NVO darbu, iepazinušies ar Stopiņu novada jauniešu domi un viņu turpmākajām aktivitātēm, kurās ir iespēja piedalīties jebkuram jaunietim. Visi trīs jaunieši apmeklēja 14 stundu kouičinga semināru, piedalījās radošajās darbnīcās: ziepju liešana, kreatīvā papīrmāksla, floristikas nodarbības, adventes vainagu pagatavošana, sveču liešana, dekoru izgatavošana, tapošana, šūšana. Marija un Natālija jau otro mēnesi apmeklē autoskolu un apgūst teoriju. Ir iespēja apmeklēt karjeras konsultantu un psihologu.

 

Decembra mēnesī visi trīs jaunieši piedalījās Starptautiskajā konferencē “Migrācija medijos: fakts, vēstījums, uztvere”, kuru organizēja Biedrība “Patvērums “Drošā māja””. 27. decembrī apmeklējām IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Mucenieki”, jaunieši novadīja centrā esošajiem bērniem no Sīrijas, Azerbaidžānas un citām valstīm radošās darbnīcas. Tā bija pirmā brīvprātīgā darba pieredze jauniešiem apgūt sociālas prasmes kā strādāt ar citu tautību bērniem vecumā no 1.- 9. klasei. Plānojam sadarbību turpināt un reizi mēnesī doties uz Mucenieku centru, lai mācītu kaut ko jaunu centra iemītniekiem un jaunieši paši mācītos kontaktēties, novadīt nodarbības un iepazīt citu tautu kultūru.

Paldies jauniešiem, kuri tik aktīvi darbojas projektā un aicinām pietiekties tos jauniešus, kuri vēlētos darboties un sevi pilnveidot.

Jaunajā gadā ir plānots, ka jaunieši varētu apgūt angļu valodu un citas radošas aktivitātes. 

Jauniešu mentore: Aija Šibajeva

(03.01.2017.)

 

 

Atpakaļ