2 item(s)

$79.00

Turpinās programma jauniešiem PROTI UN DARI

05/07/2017

Stopiņu novada pašvaldība īsteno Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras vadītā un  Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “PROTI un DARI!”.

2017.gada maijā četri jaunieši ir sekmīgi pabeiguši projekta aktivitātes un sekmīgi iesaistījušies mācību vai darba attiecībās.

Katram jaunietim pēc prasmju, interešu, iegūtās izglītības un attīstības virziena profilēšanas tika izstrādāta individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām daļām – personības attīstības, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetence. Šādas individuālas jaunieša pasākumu programmas vidējais ilgums ir 4 mēneši, kuras laikā jaunietis saņems individuāla mentora atbalstu, individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās pasākumu programmā paredzētajās aktivitātēs (t.sk. dalība nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos u.c.) un ekskursijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē uzņēmumā u.c.

Aicinām novada jauniešus pieteikties dalībai projektā! Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.

Pieteikties dalībai un saņemt informāciju par projektu var pie projektu vadītājas mob.tel. 27757387 vai rakstot uz e-pastu: ilze.klavina@stopini.lv.

Projektā atbalstāmo darbību īstenošanas laiks ir līdz 2018.gada 31. oktobrim.

Stopiņu novada projektu vadītāja Ilze Kļaviņa