2 item(s)

$79.00

Uzsākta Institūta ielas 36, Ulbrokā, pieguļošās teritorijas pārbūve

08/08/2018

Augustā uzsākta Institūta ielas 36, Ulbrokā, pieguļošās teritorijas pārbūve. Darbu gaitā tiks pārbūvēta autostāvvieta un izbūvēts apgaismojums. Darbus veic SIA “ASFALTBŪVE”, līguma summa EUR 244 244,44 bez PVN.

Stopiņu novada dome