Starptautiskajā Senioru dienā godināti šā gada jubilāri

09/10/2017

Stopiņu novadā jau gandrīz 10 gadus svinīgi sveicam novada seniorus Starptautiskajā senioru dienā. 2017. gada 7. oktobrī uz svinīgo pasākumu Ulbrokas kultūras namā bija uzaicināti visi novada seniori, bet īpaši suminājām šī gada jubilārus, kuriem šogad svinam 90, 95, 100 un 105 gadu jubilejas. 

Īpašs prieks ir par mūsu ilgdzīvotājiem Jāni Apīni, kurš 100 gadu jubileju sagaidīs novembrī, bet 7. oktobrī pasākumā piedalīties nevarēja. Savukārt, mūsu novada vecākā iedzīvotāja Emma Bērziņa oktobra beigās svinēs 105. dzimšanas dienu. Īpašu veltījumu savai vecvecmāmiņai Emmai koncertā sniedza Roberts Eihe, izpildot divas dziesmas.

Dzīvesprieks, humors un interese par apkārt notiekošo ir pirmais, ko pamanām mūsu senioros. Aktīvi dzīvot ar piederības, līdzdalības un noderīguma sajūtu, ar prieku par dzīvi un sevi, ko vienmēr pierādījuši mūsu novada seniori iesaistoties daudzās aktivitātēs un pasākumos novadā. Mūsu seniori dzied 2 vokālos ansambļos – “Sagšas” un  “Ievziedi”,  dejo senioru deju kolektīvā “Ulenbroks”, daudzi dzied koros “Ulbroka” un  “Madaras”. Seniori ļoti iecienījuši vingrošanas un nūjošanas nodarbības, kas šogad notiek Veselības veicināšanas projekta ietvaros novada dienas centros.  

Neraugoties uz lielo dzīves pieredzi, seniori aktīvi pavadot brīvo laiku iemācās daudz jauna, piemēram, dažādas rokdarbu tehnikas. Aktīvi apgūst arī datorprasmes un e-pakalpojumu lietošanu novada bibliotēku organizētajos pasākumos. Savukārt, savās prasmēs dalās ar bērniem - vecmāmiņas nodod savu pieredzi ēdienu gatavošanā, rokdarbos, un vectēvi – dažādu sadzīves un tehnisko darbu prasmēs. 

Sveicam visus novada seniorus un priecājamies par jūsu līdzdalību novada dzīvē!

Paldies mākslinieciskajiem kolektīviem “Sagšas”, “Ievziedi” un “Ulenbroks” par brīnišķīgo koncertu! Paldies Pensionāru biedrībai un Politiski represēto biedrībai par atbalstu pasākuma organizēšanā!

Stopiņu novada dome 

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/galerijas/starptautiska-senioru-diena-436