2 item(s)

$79.00

Par gājēju un velo celiņu infrastruktūras attīstību Stopiņu novadā

09/01/2018

Turpinoties novada attīstībai, pieaugot iedzīvotāju skaitam novadā, aktualizējas jautājums par gājēju un velo celiņu infrastruktūras attīstību novada teritorijā, kas savienotu novada apdzīvotās vietas un nodrošinātu ērtu un drošu nokļūšanu kaimiņu pilsētās un novados.

Pēdējos gados veiktie pašvaldības darbi minētajā jomā  -  izbūvēts Dienvidu ielas posms Dzidriņās (ar gājēju ietvi), ierīkots apgaismojums gar Cepļa ielu no autoceļa  P5 līdz Ulbrokas kapiem, izbūvēts apgaismojums gar gājēju celiņu no Brasliņām līdz Ulbrokas vidusskolai (celiņa izbūvi veica VAS Latvijas valsts ceļi).

Arī uzsāktajos un saskaņotajos būvniecības projektos ir paredzēta gājēju infrastruktūra  no Ulbrokas vidusskolas līdz Dzidriņām  un Jaunsišiem (ceļš Lielkājas-Kalves un ceļa C21-Grīvas posms), Dambja ielā Līčos (no P4 līdz krustojumam ar Birzītes ielu) un Dauguļupes ielas posmā  Ulbrokā. 

Pēc VAS “Latvijas valsts ceļi” sniegtās informācijas, gar valsts autoceļiem plānotie darbi šajā jomā 2018. gadā - būvprojekta izstrāde “Piķurgas tilta autoceļā P4 pārbūvei”. Minētā projekta ietvaros tiktu atrisināta gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve minētajā posmā.  

Citu gājēju un veloceliņu izbūve (gar valsts autoceļiem P4 un P5) laika posmā līdz 2020. gadam netiek paredzēta. 

2018. gadā notiek Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde, un tās laikā aicinām iedzīvotājus iesniegt priekšlikumus novada attīstībai arī gājēju un velo celiņu jomā un piedalīties programmas izstrādes darbā.

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste