2 item(s)

$79.00

  • Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Līdz 24. martam aicinām iesniegt projektu pieteikumus Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā

Līdz 24. martam aicinām iesniegt projektu pieteikumus Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā

20/03/2017

Atgādinām, ka līdz 24. martam var iesniegt projektu pieteikumus Stopiņu novada domes finansēto projektu konkursā.

Stopiņu novada pašvaldība, sākot ar 2011.gadu organizē projektu konkursu ar mērķi:

- sekmēt vietējas nozīmes projektu realizēšanu Stopiņu novada iestādēs un citās Stopiņu novada iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Stopiņu novadā;
- veicināt iedzīvotāju līdzdalību Stopiņu novada dzīves norisēs;
- finansiāli atbalstīt izglītības, kultūras, dažādu sociālo grupu, sporta un cita veida aktivitātes, kas saistītas ar Stopiņu novada dzīves aktivizēšanu un uzlabošanu.

Stopiņu novada domes finansējums vienam projektam nepārsniedz 450.00 EUR.

Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības un valsts iestāde vai institūcija, kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Stopiņu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja.

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un  iesniegt projekta pieteikumu līdz 2017.gada 24.martam ieskaitot. 

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Stopiņu novada domē 2.stāvā sekretārei, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Tālrunis informācijai 67910771.

Stopiņu novada pašvaldība