Iznācis ''Tēvzemīte'' oktobra numurs

09/10/2017

"Tēvzemīte" elektroniski lasāma: http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/novada-informativais-izdevums-tevzemite