2 item(s)

$79.00

22.aprīlī - Lielā Talka

21/04/2017

Aicinām novada iedzīvotājus arī šogad turpināt aizsāktās tradīcijas un 22.aprīlī piedalīties Lielajā Talkā. Talkas sākums plkst.9:00. Sakopsim savu dzīvesvietu – tuvāko apkārtni, ielu, sētu, pagalmu.

Talkas koordinators Stopiņu novadā - pašvaldības izpilddirektors Maksims Griščenko, tālr.67910095, e-pasta adrese: maksims.griscenko@stopini.lv. Pie M.Griščenko jāpiesaka piegružotās vietas atkritumu izvešanai un nepieciešamo talkas maisu skaitu. 

Ap plkst.12:00 Stopiņu novada pašvaldība visus talciniekus aicina uz gardo talkas zupu - Ulbrokā pie kultūras nama, Sauriešos pie katlumājas, Upeslejās pie sporta laukuma, Līčos pie dienas centra un Cekulē pie katlu mājas. Rumbulā talciniekus uz talkas zupu gaidīs Veldres ielā pie bērnu laukuma.

Kopīgiem spēkiem saposīsim savu novadu!

Stopiņu novada pašvaldība