2 item(s)

$79.00

VAS ''Privatizācijas aģentūra'' paziņojums

12/09/2017

VAS ''Privatizācijas aģentūra'' paziņo:

11.08.2017. noslēgts zemesgabala Institūta ielā 19, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra Nr.80960030962, 391/38095 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs A.Strujeva, pirkuma cena 428,30 EUR 
23.08.2017. noslēgts zemesgabala Institūta ielā 19, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra Nr.80960030962, 358/38095 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs J.M.Gavare, pirkuma cena 392,15 EUR 
30.08.2017. noslēgts zemesgabala Institūta ielā 19, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra Nr.80960030962, 525/38095 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs D.Gudzinskis, pirkuma cena 575,08 EUR