2 item(s)

$79.00

Vispārējā izglītība

 

Izglītības iestādēs ir plaša interešu izglītības programmu pieejamība kultūrizglītības jomā – vokālie ansambļi, kori, deju kolektīvi. Jau no mazotnes novada iedzīvotāji piedalās koru un deju kolektīvu skatēs, konkursos, skolēnu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

No 2015./2016.mācību gada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas līdz 12.klasei (no valsts budžeta tiek nodrošinātas brīvpusdienas 1.-3.klašu skolēniem, no pašvaldības budžeta 4.-12.klasu skolēniem).

Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni, uzrādot skolēnu apliecību Stopiņu peldbaseina atbildīgajam darbiniekam, ir atbrīvoti no maksas par peldbaseina izmantošanu skolēnu brīvlaikos, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.15:00.

Ulbrokas vidusskolas skolēniem ir iespēja saņemt stipendiju par labām sekmēm.

Vispārējo izglītību Stopiņu novadā nodrošina:
Ulbrokas vidusskola, plašāka informācija: http://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/  
Stopiņu pamatskola, plašāka informācija: http://stopinupamatskola.lv/

Viena audzēkņa aprēķinātās izmaksas 2017.gadā Stopiņu novada vispārējās izglītības iestādēs saskaņā ar Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem Nr.11/16.

Atpakaļ