2 item(s)

$79.00

IZGLĪTĪBA

 

Stopiņu novadā izglītību var iegūt:

PII "Pienenīte"

Ulbrokas vidusskolā

Stopiņu pamatskolā, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā

Gaismas internātpamatskolā

Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā, Upesleju IRC pirmsskolas izglītības grupās

 

Pierīgas novadu pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmu licenču saraksts pieejams Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes mājaslapā sadaļā Izglītība: http://www.ikspieriga.lv/index.php?del_menu0=0&id_menu0=60&menu=80000&lang=lv

Stopiņu novada interešu izglītības programmu saraksts, par kurām vecāki var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (01.03.2017.)

 

Stopiņu novada izglītības attīstības programma 2011.-2015.gadam

 

 

 

Atpakaļ